บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์คานาสือ 
• โปรแกรมทัวร์ประเทศจีน
• กรุ๊ปจอยทัวร์หน้าร้าน
ทัวร์เส้นทางสายไหม • XIN879-3U : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ภูเขาหิมะเทียนซาน จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ สระน้ำวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อุรุมฉี (8 วัน 7 คืน - 3U)
• เที่ยวชมมหัศจรรย์ ภูเขาสายรุ้ง และ ทะเลสาบวงพระจันทร์
• ชม ถ้ำตุนหวง ขี่อูฐทะเลทราย เที่ยวภูเขาหิมะเทียนซาน
• พักโรงแรม 5 ดาว - บินเสฉวนแอร์ไลน์และบินภายใน 2 ไฟลท์
• วันที่ 14 - 21 เมษายน : 19 – 26 พฤษภาคม : 16 - 23 มิถุนายน 2567
• ราคา 55,995.-บาท
ทัวร์ทิเบต รถไฟหลังคาโลก • TIBET-51 : คุนหมิง ทิเบต ลาซา วังโปตาลา วัดโจคัง ทะเลสาบ เมืองซิกาท์เซ่ วัดเซร่า รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง ซีอาน โชว์ทิเบต (8 วัน 7 คืน - TG)
• นั่งรถไฟสายหลังคาโลก ลาซา-ซีหนิง ห้องวีไอพี
• เที่ยวพระราชวังโปตาลา และเมืองซิกาท์เซ่ วัดปันเชนลามะ

• ไม่ลงร้านช้อป ไม่ขาย Option
• วันที่ 19 - 27 พฤษภาคม 2567 : ราคา 77,995.-บาท
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า • TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก สวนดอกไม้ฮอบบิท เมืองโบราณลี่เจียง (6 วัน 5 คืน - TG)
• นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-แชงกรีล่า เที่ยวสวนดอกไม้ฮอบบิท
• นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก

• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 23 – 28 ตุลาคม : 5 – 10 ธันวาคม : ราคา 38,995.-บาท
• วันที่ 28 ธันวาคม - 2 มกราคม 2568 : ราคา 40,995.-บาท
ทัวร์ง้อไบ้ เล่อซาน • TG-657 : เฉิงตู เขาง้อไบ๊ ยอดเขาจินติ่ง วัดเป้ากั๋ว พระใหญ่เล่อซาน ต้าจู๋ หน้าผาพระพุทธรูป สุ้ยหนิง ไหว้เจ้าแม่กวนอิม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (6 วัน 5 คืน - TG)
• ขึ้นเขา ง้อไบ้ 1 ใน 4 พุทธคีรีแห่งประเทศจีน (เที่ยวเต็มวัน)
• ไหว้พระขอพร หลวงพ่อโตเล่อซาน (เที่ยวบนวัด)
• ชม ต้าจู๋ หน้าผาพระพุทธรูปหินแกะสลัก ชม วัดบ้านเกิดเจ้าแม่กวนอิม
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 29 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน, 24 – 29 กรกฎาคม : ราคา 39,995.-บาท
ทัวร์เส้นทางสามก๊ก • TG-658 : เฉิงตู ไหว้เจ้าแม่กวนอิม เส้นทางสามก๊ก บ้านเกิดบูเช็คเทียน เมืองสุ้ยหนิง เมืองล่างจง เมืองกว่างหยวน ด่านเจียนเหมินกวน (6 วัน 5 คืน - TG)
• เที่ยวชม ด่านเจี้ยนเหมินกวน ป้อมปราการธรรมชาติขนาดใหญ่
• เที่ยวชม บ้านเกิดจักรพรรดินีบูเช็คเทียน และ วัดพระนางบูเช็คเทียน
• เที่ยวชม เมืองล่างจง เมืองที่เตียวหุยปกครองในสมัยสามก๊ก
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 22 – 27 พฤษภาคม, 7 – 12 สิงหาคม : ราคา 39,995.-บาท
ทัวร์จิ่วจ้ายโกวเล่อซาน • TG-659 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า เมืองโบราณหวงหลงซี โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (6 วัน 5 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 11 - 16 ต.ค., 18 - 23 ต.ค., 23 - 28 ต.ค., 7 - 14 พ.ย. 2567
• ราคาเริ่มต้น 41,995.-บาท
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง้อไบ้ • TG-879 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ภูเขาง้อไบ้ ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• ขึ้นเขา ง้อไบ้ 1 ใน 4 พุทธคีรีแห่งประเทศจีน (เที่ยวเต็มวัน)

• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 3 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 49,995.-บาท
ทัวร์ย่าติง สี่ดรุณี • TG-989 : เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี ตันปา ย่าติง ใบไม้เปลี่ยนสี เต้าเฉิง หลี่ถัง ซินตูเฉียว ทุ่งหญ้าถ่ากง วัดถ่ากงซื่อ หย่าเจียง ภูเขาหิมะ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (9 วัน 8 คืน - TG)
• ชม ใบไม้เปลี่ยนสี อุทยานภูเขาสี่ดรุณี ภูเขาแอลป์แห่งเมืองเสฉวน
• ชม ใบไม้เปลี่ยนสีช่วงที่สวยที่สุดที่ อุทยานย่าติง (เข้า 2 วัน)
• ชม เมืองหลี่ถัง บ้านเกิดดาไลลามะและชม ทุ่งหญ้าพระโพธิสัตว์ (ถ่ากง)

• อาหารดี - โรงแรม 4-5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน
• วันที่ 2 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 58,995.-บาท
ทัวร์ซีอาน เส้นทางสายไหม • CANAT19 : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ซีอาน ลั่วหยาง หลงเหมิน วัดเส้าหลิน ถ้ำม่ายจีซาน จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อุรุมฉี (12 วัน 10 คืน - FD)
• เที่ยวชมเส้นทางสายไหมและเส้นทางพระถังซำจั๋งแบบเจาะลึกยาวๆ
• ชม 3 ถ้ำพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศจีน
• ชม ถ้ำตุนหวง ขี่อูฐทะเลทราย ทะเลสาบวงพระจันทร์
• พักโรงแรม 5 ดาว - อาหารดี - บินแอร์เอเชียและบินภายใน
• วันที่ 11 - 22 ตุลาคม 2567 :
ราคา 80,995.-บาท
• แพ็คเก็จทัวร์ - กรุ๊ปเหมา
• เส้นทางเฉิงตู - จิ่วจ้ายโกว
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง • TFU641-FD : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ทะเลสาบเตี๋ยซี วัดต้าฉือ เมืองเก่าซงพาน ซอยแคบกว้าง ถนนไท่กู๋หลี ถนนซุนซีลู่ (6 วัน 4 คืน - FD)
• เที่ยวครบ 2 อุทยาน 2 บรรยากาศที่สวยงามแห่งเสฉวน
• เที่ยว อุทยานจิ่วจ้ายโกว อุทยานธารสวรรค์แห่งประเทศจีน
• เที่ยว อุทยานหวงหลง ชมบรรยากาศสายน้ำและแอ่งน้ำขั้นบันได
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว – บินแอร์เอเชีย - ไม่ลงร้านช้อป
• กรุ๊ป 6 ท่านขึ้นไป เดินทางได้ทุกวัน : ราคาเริ่มต้น 20,995.-
ทัวร์ภูเขาสี่ดรุณี • TFU642-FD : เฉิงตู เส้นทางวัฒนธรรมทิเบต ภูเขาสี่ดรุณี หุบเขาซวงเฉียวโกว ตันปา ทุ่งหญ้าถ่ากง วัดถ่ากงซื่อ ซินตูเฉียว คังติ้ง (6 วัน 4 คืน - FD)
• ชม อุทยานภูเขาสี่ดรุณี ภูเขาแอลป์แห่งเมืองเสฉวน
• ชม เมืองซินตูเฉียว และชม ทุ่งหญ้าพระโพธิสัตว์ (ถ่ากง)
• ชม เมืองคังติ้ง เมืองที่อยู่กลางหุบเขามีแม่น้ำไหลสวยงาม
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว – บินแอร์เอเชีย - ไม่ลงร้านช้อป
• กรุ๊ป 6 ท่านขึ้นไป เดินทางได้ทุกวัน : ราคาเริ่มต้น 21,995.-
เส้นทางสามก๊ก บูเช็คเทียน • TFU645-FD : เส้นทางสามก๊ก บ้านเกิดบูเช็คเทียน เมืองกว่างหยวน วัดหวงเจ๋อซื่อ ผาพระ 1000 องค์ ด่านเจียนเหมินกวน เมืองล่างจง (6 วัน 4 คืน - FD)
• เที่ยวชม ด่านเจี้ยนเหมินกวน ป้อมปราการธรรมชาติขนาดใหญ่
• เที่ยวชม บ้านเกิดจักรพรรดินีบูเช็คเทียน และ วัดพระนางบูเช็คเทียน
• เที่ยวชม เมืองล่างจง เมืองที่เตียวหุยปกครองในสมัยสามก๊ก
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4-5 ดาว – บินแอร์เอเชีย - ไม่ลงร้านช้อป
• กรุ๊ป 6 ท่านขึ้นไป เดินทางได้ทุกวัน : ราคาเริ่มต้น 24,555.-
ทัวร์ง้อไบ้ • TFU646-FD : เส้นทางพระพุทธศาสนาในเสฉวน ภูเขาง้อไบ้ ไหว้หลวงพ่อโตเล่อซาน ไหว้เจ้าแม่กวนอิม วัดกว่างเต๋อ ต้าจู๋ หน้าผาพระพุทธรูป (6 วัน 4 คืน - FD)
• ขึ้นเขา ง้อไบ้ 1 ใน 4 พุทธคีรีแห่งประเทศจีน (เที่ยวเต็มวัน)
• ไหว้พระขอพร หลวงพ่อโตเล่อซาน (เที่ยวบนวัด)
• ชม ต้าจู๋ หน้าผาพระพุทธรูปหินแกะสลัก ชม วัดบ้านเกิดเจ้าแม่กวนอิม
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4-5 ดาว – บินแอร์เอเชีย - ไม่ลงร้านช้อป
• กรุ๊ป 6 ท่านขึ้นไป เดินทางได้ทุกวัน : ราคาเริ่มต้น 24,555.-
• เส้นทางซีอาน - ลั่วหยาง - เส้นทางสายไหม
• XI-AN651-AP : ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี หยุนไถซาน ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน โชว์เส้นทางสายไหม (6 วัน 5 คืน - FD)
• ชม หยุนไถซาน อุทยานสวรรค์ที่สวยงามที่สุด
• ชม สุสานทหารจิ๋นซี อันยิ่งใหญ่ และ ถ้ำผาหลงเหมิน มรดกโลก
• ชม วัดเส้าหลิน และชม โชว์เส้นทางสายไหม
• กรุ๊ป 10 ท่าน เดินทางได้ทุกวันพุธ-ศุกร์-อาทิตย์-พัก 5 ดาว
• เริ่ม 1 พฤษภาคม - 27 ตุลาคม 2567 : ราคาเริ่มต้น 24,000.-
• XI-AN652-AP : ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน โชว์เส้นทางสายไหม (6 วัน 5 คืน - FD)
• ชม ถ้ำน้ำแช็งหมื่นปี ชมความงามของหินงอกหินย้อยคล้ายคริสตัล
• ชม สุสานทหารจิ๋นซี อันยิ่งใหญ่ และ ถ้ำผาหลงเหมิน มรดกโลก
• ชม วัดเส้าหลิน และชม โชว์เส้นทางสายไหม
• กรุ๊ป 10 ท่าน เดินทางได้ทุกวันพุธ-ศุกร์-อาทิตย์-พัก 5 ดาว
• เริ่ม 1 พฤษภาคม - 27 ตุลาคม 2567 : ราคาเริ่มต้น 22,000.-
• XI-AN653-AP : ซีอาน สุสานทหารดินเผาจิ๋นซี เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง เมืองตุนหวง ขี่อูฐ ถ้ำโมเกาคู (6 วัน 5 คืน - FD)
• เที่ยวซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่
• เที่ยวภูเขาสายรุ้ง ขี่อูฐทะเลทราย ถ้ำตุนหวง
• กำหนดวันได้เอง
พักโรงแรม 4-5 ดาว
• กรุ๊ป 10 ท่าน เดินทางได้ทุกวันพุธ-ศุกร์-อาทิตย์-พัก 4-5 ดาว
• เริ่ม 1 พฤษภาคม - 27 ตุลาคม 2567 : ราคาเริ่มต้น 33,995.-
• XI-AN654-AP : ซีอาน เส้นทางสายไหม ถ้ำม่ายจีซาน ภูเขาสายรุ้ง เมืองตุนหวง ขี่อูฐ ถ้ำโมเกาคู (6 วัน 5 คืน -FD)
• เที่ยว ถ้ำม่ายจีซาน และ ถ้ำตุนหวง มรดกโลก
• เที่ยวภูเขาสายรุ้ง ขี่อูฐทะเลทราย ทะเลสาบวงพระจันทร์
• กรุ๊ป 10 ท่าน เดินทางได้ทุกวันพุธ-ศุกร์-อาทิตย์-พัก 4-5 ดาว
• เริ่ม 1 พฤษภาคม - 27 ตุลาคม 2567 : ราคาเริ่มต้น 33,995.-
• XI-AN655-AP : ซีอาน สุสานทหารดินเผาจิ๋นซี เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง เมืองตุนหวง ขี่อูฐ ถ้ำโมเกาคู บินภายใน (6 วัน 5 คืน - FD)
• เที่ยวซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่
• เที่ยวภูเขาสายรุ้ง ขี่อูฐทะเลทราย ถ้ำตุนหวง
• กำหนดวันได้เอง
พักโรงแรม 5 ดาว บินตรงซีอาน FD และบินตุนหวง-ซีอาน
• กรุ๊ป 10 ท่าน เดินทางได้ทุกวันพุธ-ศุกร์-อาทิตย์-พัก 5 ดาว
• เริ่ม 1 พฤษภาคม - 27 ตุลาคม 2567 : ราคาเริ่มต้น 41,995.-
• XI-AN656-AP : ซีอาน เส้นทางสายไหม ถ้ำม่ายจีซาน ภูเขาสายรุ้ง เมืองตุนหวง ขี่อูฐ ถ้ำโมเกาคู บินภายใน (6 วัน 5 คืน - FD)
• เที่ยว ถ้ำม่ายจีซาน และ ถ้ำตุนหวง มรดกโลก
• เที่ยวภูเขาสายรุ้ง ขี่อูฐทะเลทราย ทะเลสาบวงพระจันทร์
• กำหนดวันได้เอง
พักโรงแรม 5 ดาว บินตรงซีอาน FD และบินตุนหวง-ซีอาน
• กรุ๊ป 10 ท่าน เดินทางได้ทุกวันพุธ-ศุกร์-อาทิตย์-พัก 5 ดาว
• เริ่ม 1 พฤษภาคม - 27 ตุลาคม 2567 : ราคาเริ่มต้น 41,995.-
• XI-AN871-AP : ซีอาน ถ้ำหินม่ายจีซาน ภูเขาสายรุ้ง ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อุรุมฉี (8 วัน 7 คืน - FD)
• เที่ยว ถ้ำม่ายจีซาน และ ถ้ำตุนหวง มรดกโลก
• เที่ยวภูเขาสายรุ้ง ขี่อูฐ เมืองตุนหวง เมืองทูรูฟาน เมืองอุรุมฉี
• กำหนดวันได้เอง
พักโรงแรม 5 ดาว บินตรงซีอาน FD และบินอุรุมฉี-ซีอาน
• กรุ๊ป 10 ท่าน เดินทางได้ทุกวันพุธ-ศุกร์-อาทิตย์-พัก 5 ดาว
• เริ่ม 1 พฤษภาคม - 27 ตุลาคม 2567 : ราคาเริ่มต้น 47,995.-
• เส้นทาง ซีอาน ซานซี อู่ไถซาน อารามลอยฟ้า
• XI-AN659-AP : ซีอาน เมืองโบราณผิงเหยา ต้าถง ถ้ำหยุนกังสือคู
อารามลอยฟ้า พุทธคีรีอู่ไถซาน
(6 วัน 5 คืน - FD)
• เที่ยว อารามลอยฟ้า ที่มีอายุกว่า 1,500 ปี
• ชม ภูเขาอู่ไถซาน พุทธคีรี 1 ใน 4 ของประเทศจีน
• กรุ๊ป 10 ท่าน เดินทางได้ทุกวันพุธ-ศุกร์-อาทิตย์-พัก 5 ดาว
• เริ่ม 1 พฤษภาคม - 27 ตุลาคม 2567 : ราคาเริ่มต้น 28,995.-
• XI-AN879-AP : ซีอาน อารามลอยฟ้า พุทธคีรีอู่ไถซาน ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี
ถ้ำหยุนกังสือคู ไท่หยวน สุสานบูเช็คเทียน
( 8 วัน 7 คืน - FD)

• เที่ยว อารามลอยฟ้า ที่มีอายุกว่า 1,500 ปี
• ชม ภูเขาอู่ไถซาน พุทธคีรี 1 ใน 4 ของประเทศจีน
• ชม ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี สวยงามดั่งหยกขาวที่ถูกแกะสลัก
• กรุ๊ป 10 ท่าน เดินทางได้ทุกวันพุธ-ศุกร์-อาทิตย์-พัก 5 ดาว
• เริ่ม 1 พฤษภาคม - 27 ตุลาคม 2567 : ราคาเริ่มต้น 36,995.-
   
   
 
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)