• PRO-AG
โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ยูทูป โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
เฟสบุกส์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• บริการนำเที่ยว สัมนา ดูงานในประเทศ-ต่างประเทศ ติดต่อ LINE : @oceansmiletour
• เส้นทางประเทศจีน กรุ๊ปจอยทัวร์หน้าร้าน
ทัวร์ซีหนิง ชิงไห่ • XI-AN875 : BEAUTIFUL กานซู – ชิงไห่ ทะเลสาบเกลือ ทุ่ง Rapeseed flower ภูเขาสายรุ้ง ล่องเรือแม่น้ำเหลือง ล่องเรือทะเลสาบชิงไห่ เขาสุริยันจันทรา (8 วัน 7 คืน - FD)
• ชม ทะเลสาบเกลือฉาข่า เป็นทะเลสาบน้ำเค็ม และ ทะเลสาบชิงไห่
• ชม ทุ่งดอกRapeseed ทะเลดอกมัสตาร์ดที่สวยที่สุดในประเทศจีน
• ชม ทุ่งหญ้าแห่งเทือกเขาฉีเหลียนซาน 1 ใน 6 ทุ่งหญ้าที่สวยงามที่สุดในประเทศจีน
พักโรงแรม 5 ดาว - อาหารดี - ไม่ลงร้านช้อป - บินแอร์เอเชีย
• วันที่ 23 - 30 มิถุนายน 2567 :
ราคา 54,995.-บาท
ซีอาน หยุนไถซาน • CGO-651D : เจิ้งโจว ซีอาน หยุนไถซาน ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (6 วัน 5 คืน - DD)
• เที่ยวครบ 3 เมือง ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว เมืองหลวงจีนในสมัยโบราณ
เที่ยว อุทยานหยุนไถซาน สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำผาหลงเหมิน วัดเส้าหลิน
• ชม โชว์เส้นทางสายไหม ที่สวยงามอลังการ - อาหารดี - โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว

• วันที่ 19 - 24 กรกฎาคม, 9 - 14 สิงหาคม : ราคา 38,995.-บาท
• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 39,995.-บาท
ทัวร์ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง • CGO-655D : เจิ้งโจว ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (6 วัน 5 คืน - DD)
• เที่ยวครบ 3 เมือง ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว เมืองหลวงจีนในสมัยโบราณ
• ชม ถ้ำน้ำแช็งหมื่นปี สวยงามคล้ายคริสตัลและเที่ยวบ้านเกิดกวนอู
เที่ยว สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำผาหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่
• ชม โชว์เส้นทางสายไหม ที่สวยงามอลังการ - อาหารดี - โรงแรมระดับ 5 ดาว

• วันที่ 26 - 31 กรกฎาคม, 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 38,995.-บาท
ทัวร์เส้นทางสายไหม • XIN875-CZ : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง หลานโจว อู่เวย จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ สระน้ำวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อุรุมฉี (8 วัน 7 คืน - CZ)
• ชมความมหัศจรรย์ของ ภูเขาสายรุ้ง Rainbow Mountain
• ชม ถ้ำตุนหวง ถ้ำหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดของจีน ขี่อูฐกลางทะเลทราย

• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - ที่พักโรงแรม 5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 29 สิงหาคม – 5 กันยายน, 5 – 12 กันยายน 2567 : ราคา 69,995.-บาท
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า • TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก สวนดอกไม้ฮอบบิท เมืองโบราณลี่เจียง (6 วัน 5 คืน - TG)
• นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-แชงกรีล่า เที่ยวสวนดอกไม้ฮอบบิท
นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก

• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 23 – 28 ตุลาคม : 5 – 10 ธันวาคม : ราคา 38,995.-บาท
วันที่ 28 ธันวาคม - 2 มกราคม 2568 : ราคา 40,995.-บาท
ทัวร์จิ่วจ้ายโกวเล่อซาน • TG-659 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า เมืองโบราณหวงหลงซี โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (6 วัน 5 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 18 - 23 ต.ค., 23 - 28 ต.ค., 1 - 6 พ.ย. และ 7 - 14 พ.ย. 2567
ราคาเริ่มต้น 41,995.-บาท
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง้อไบ้ • TG-879 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ภูเขาง้อไบ้ ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• ขึ้นเขา ง้อไบ้ 1 ใน 4 พุทธคีรีแห่งประเทศจีน (เที่ยวเต็มวัน)

• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 3 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 49,995.-บาท
ทัวร์ย่าติง สี่ดรุณี • TG-989 : เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี ตันปา ย่าติง ใบไม้เปลี่ยนสี เต้าเฉิง หลี่ถัง ซินตูเฉียว ทุ่งหญ้าถ่ากง วัดถ่ากงซื่อ หย่าเจียง ภูเขาหิมะ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (9 วัน 8 คืน - TG)
• ชม ใบไม้เปลี่ยนสี อุทยานภูเขาสี่ดรุณี ภูเขาแอลป์แห่งเมืองเสฉวน
• ชม ใบไม้เปลี่ยนสีช่วงที่สวยที่สุดที่ อุทยานย่าติง (เข้า 2 วัน)
• ชม เมืองหลี่ถัง บ้านเกิดดาไลลามะและชม ทุ่งหญ้าพระโพธิสัตว์ (ถ่ากง)

• อาหารดี - โรงแรม 4-5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน
• วันที่ 2 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 58,995.-บาท
ทัวร์ซีอาน เส้นทางสายไหม • CANAT19 : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ซีอาน ลั่วหยาง หลงเหมิน วัดเส้าหลิน ถ้ำม่ายจีซาน จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อุรุมฉี (11 วัน 10 คืน - FD)
• เที่ยวชมเส้นทางสายไหมและเส้นทางพระถังซำจั๋งแบบเจาะลึกยาวๆ
• ชม 3 ถ้ำพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศจีน
ชม ถ้ำตุนหวง ขี่อูฐทะเลทราย ทะเลสาบวงพระจันทร์
พักโรงแรม 5 ดาว - อาหารดี - ไม่ลงร้านช้อป - บินแอร์เอเชียและบินภายใน
• วันที่ 13 - 23 กันยายน 2567 :
ราคา 81,995.-บาท
• CSX651-FD : จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ เมืองโบราณฟ่งหวง เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น เขาเทียนเหมินซาน ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู สะพานแก้ว โชว์จิ้งจอกขาว (6 วัน 5 คืน - FD)
• เที่ยวครบ 4 ไฮไลท์ ถ้ำประตูสวรรค์ ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู และสะพานกระจก
• เที่ยวครบ 2 เมืองโบราณ เมืองโบราณฟ่งหวง และ เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น
• พิเศษ นอนที่ เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น ชมบรรยากาศยามเย็นและถ่ายรูปสวยๆแสงสีแสงไฟยามค่ำคืน
• ชม โชว์จิ้งจอกขาว ที่โด่งดังแห่งจางเจียเจี้ย - อาหารดี - โรงแรมระดับ 5 ดาว

• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 36,995.-บาท
ทัวร์คานาสือ • CANAT9-3U : เจาะลึกซินเจียงเหนือ อูรูมูฉี หมู่บ้านเหอมู่ หุบเขาอัลไต อุทยานคานาสือ ธารน้ำห้าสี ภูเขาหิมะเทียนซาน เข้าอุทยานคานาสือ 2 วัน (10 วัน 9 คืน - 3U)
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี แกรนด์แคนย่อน ซินเจียงเหนือ
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4-5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป - บินเสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 5 - 14 ก.ย., 12 - 21 ก.ย., 19 - 28 กันยายน 2567 : ราคา 78,995.-บาท
• MOL659-SL : มองโกเลียใน - หนิงเซี่ยหุย ออร์ดอส สุสานเจงกิสข่าน ระบำมองโกเลีย ทะเลทรายซาปอโถว ขี่อูฐ โรงถ่ายทำภาพยนตร์ (6 วัน 5 คืน - SL)
• เที่ยวชมธรรมชาติและวัฒนธรรมมองโกลที่ หนิงเซี่ยหุยและมองโกเลียใน
• ชม สุสานเจงกิสข่าน จักรพรรดินักรบผู้ยิ่งใหญ่ชาวมองโกล
• เที่ยว ทุ่งหญ้าเอ้อเอ่อตัวซือ และ อุทยานทะเลทรายซาปอโถว
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 5 ดาว
- ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 19 – 24 กรกฎาคม, 9 – 14 สิงหาคม, 11 – 16 ตุลาคม 2567 : ราคา 47,995.-บาท
• XIN879-3U : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ภูเขาหิมะเทียนซาน จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ สระน้ำวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อุรุมฉี (8 วัน 7 คืน - 3U)
• ชมความมหัศจรรย์ของ ภูเขาสายรุ้ง Rainbow Mountain
ขี่อูฐกลางทะเลทราย ชม ถ้ำตุนหวง ถ้ำหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดของจีน

• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว - บิน เสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 6-13, 13-20 20-27 กันยายน, 11-18, 18-25 ตุลาคม 2567 : ราคา 61,995.-บาท
เส้นทางอินเดีย กรุ๊ปจอยทัวร์หน้าร้าน
ทัวร์พุทธคยา • INDIA877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี ล่องเรือแม่น้ำคงคา สารนาท พารานสี (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 4 สังเวชนียสถาน พุทธคยา กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พาราณสี
• ชม ล่องเรือแม่น้ำคงคา เที่ยวชม วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี
พักโรงแรม 4 ดาว - มีอาหารไทย - มีพระวิทยากร - บินการบินไทย
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม : วันที่ 28 ธันวาคม - 4 มกราคม : 9 - 16 กุมภาพันธ์
2568
พุทธคยา โอริสสา • GAYA659-TG : พุทธคยา ราชคฤห์ นาลันทา พาราณสี สารนาท โอริสสา รัตนคีรี ลลิตคีรี อุทัยคีรี วิหารโคนาร์ค เขาเดาลี เจดีย์สันติภาพ (6 วัน 5 คืน - TG)
• เที่ยว พุทธคยา ราชคฤห์ พาราณสี 2 สังเวชนียสถาน
• ชม เมืองโอริสสา เมืองที่พระพุทธศาสนาเคยรุ่งเรือง
• ชม สามเหลี่ยมเพชรพระพุทธศาสนา รัตนคีรี ลลิตคีรี และอุทัยคีรี
• พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน
• วันที่
4 - 9 ธันวาคม 2567 : ราคา 48,995.-บาท
• GAYA975-TG : พุทธคยา ราชคฤห์ นาลันทา เดลี ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า มุมไบ ถ้ำช้าง (9 วัน 7 คืน - TG)
เที่ยว พุทธคยา ราชคฤห์ นาลันทา สังเวชนียสถาน
• ชม ทัชมาฮาล สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
• ชม 3 ถ้ำพุทธศิลป์ ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า
ถ้ำช้าง
พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน 3 ไฟลท์

• วันที่ 18 – 27 พฤษภาคม 2567 : ราคา 62,995.-บาท
• DEL755-TG : เดลี ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า มุมไบ ถ้ำช้าง (7 วัน 5 คืน - TG)
ชม ทัชมาฮาล สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
• ชม 3 ถ้ำพุทธศิลป์ ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า ถ้ำช้าง
พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน 2 ไฟลท์

• วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2567 : ราคา 49,995.-บาท
ทัวร์แคชเมียร์ เลห์ลาดัก • ID19 : แคชเมียร์  - เลห์ ลาดัก พาฮาลแกรม โซนามาร์ค ทะเลสาบพันกอง นูบราวัลเลย์ วัดมาลายูรู วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ (10 วัน 8 คืน - TG)
• เที่ยวแคชเมียร์ พาฮาลแกรม โซนามาร์ค
• เที่ยวเลห์ ลาดัก ทะเลสาบพันกอง นูบร้าวัลเลย์
พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน 2 ไฟลท์
• วันที่ 18 – 27 พฤษภาคม 2567 : ราคา 68,995.-บาท
ทัวร์ภูฏาน PU-546 : ภูฏาน พาโร - ทิมพู - ปูนาคา - วัดทักซัง พาโรซอง ทิมพูซอง ปูนาคาซอง ซิมโทกาซอง คิชูลาคัง สวนสัตว์ภูฏาน (5 วัน 4 คืน - B3)
• เที่ยวครบ 3 เมืองหลัก เมืองพาโร เมืองทิมพู เมืองปูนาคา
• เที่ยวสบายแบบไม่รีบเร่ง / มีชุดประจําชาติให้ท่านใส่เดินเล่นในเมือง
• วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2567
ราคา 69,900.-บาท
• กรุ๊ปเหมาทัวร์จีน
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง • TFU641-FD : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ทะเลสาบเตี๋ยซี วัดต้าฉือ เมืองเก่าซงพาน ซอยแคบกว้าง ถนนไท่กู๋หลี ถนนซุนซีลู่ (6 วัน 4 คืน - FD)
• เที่ยวครบ 2 อุทยาน 2 บรรยากาศที่สวยงามแห่งเสฉวน
• เที่ยว อุทยานจิ่วจ้ายโกว อุทยานธารสวรรค์แห่งประเทศจีน
• เที่ยว อุทยานหวงหลง ชมบรรยากาศสายน้ำและแอ่งน้ำขั้นบันได
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว – บินแอร์เอเชีย - ไม่ลงร้านช้อป
• กรุ๊ป 6 ท่านขึ้นไป เดินทางได้ทุกวัน : ราคาเริ่มต้น 20,995.-
ทัวร์ภูเขาสี่ดรุณี • TFU642-FD : เฉิงตู เส้นทางวัฒนธรรมทิเบต ภูเขาสี่ดรุณี หุบเขาซวงเฉียวโกว ตันปา ทุ่งหญ้าถ่ากง วัดถ่ากงซื่อ ซินตูเฉียว คังติ้ง (6 วัน 4 คืน - FD)
• ชม อุทยานภูเขาสี่ดรุณี ภูเขาแอลป์แห่งเมืองเสฉวน
• ชม เมืองซินตูเฉียว และชม ทุ่งหญ้าพระโพธิสัตว์ (ถ่ากง)
• ชม เมืองคังติ้ง เมืองที่อยู่กลางหุบเขามีแม่น้ำไหลสวยงาม
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว – บินแอร์เอเชีย - ไม่ลงร้านช้อป
• กรุ๊ป 6 ท่านขึ้นไป เดินทางได้ทุกวัน : ราคาเริ่มต้น 21,995.-
เส้นทางสามก๊ก บูเช็คเทียน • TFU645-FD : เส้นทางสามก๊ก บ้านเกิดบูเช็คเทียน เมืองกว่างหยวน วัดหวงเจ๋อซื่อ ผาพระ 1000 องค์ ด่านเจียนเหมินกวน เมืองล่างจง (6 วัน 4 คืน - FD)
• เที่ยวชม ด่านเจี้ยนเหมินกวน ป้อมปราการธรรมชาติขนาดใหญ่
• เที่ยวชม บ้านเกิดจักรพรรดินีบูเช็คเทียน และ วัดพระนางบูเช็คเทียน
• เที่ยวชม เมืองล่างจง เมืองที่เตียวหุยปกครองในสมัยสามก๊ก
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4-5 ดาว – บินแอร์เอเชีย - ไม่ลงร้านช้อป
• กรุ๊ป 6 ท่านขึ้นไป เดินทางได้ทุกวัน : ราคาเริ่มต้น 24,555.-
ทัวร์ง้อไบ้ • TFU646-FD : เส้นทางพระพุทธศาสนาในเสฉวน ภูเขาง้อไบ้ ไหว้หลวงพ่อโตเล่อซาน ไหว้เจ้าแม่กวนอิม วัดกว่างเต๋อ ต้าจู๋ หน้าผาพระพุทธรูป (6 วัน 4 คืน - FD)
• ขึ้นเขา ง้อไบ้ 1 ใน 4 พุทธคีรีแห่งประเทศจีน (เที่ยวเต็มวัน)
• ไหว้พระขอพร หลวงพ่อโตเล่อซาน (เที่ยวบนวัด)
• ชม ต้าจู๋ หน้าผาพระพุทธรูปหินแกะสลัก ชม วัดบ้านเกิดเจ้าแม่กวนอิม
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4-5 ดาว – บินแอร์เอเชีย - ไม่ลงร้านช้อป
• กรุ๊ป 6 ท่านขึ้นไป เดินทางได้ทุกวัน : ราคาเริ่มต้น 24,555.-
• TAK-2 : อุ้มผาง ล่องแก่ง น้ำตกทีลอซู ดอยหัวหมด น้ำตกพาเจริญ ถ้ำสีฟ้า (3 วัน 2 คืน - รถตู้)
• เที่ยวอุ้มผาง น้ำตกทีลอซู ล่องเรือยางต้นน้ำแม่กลอง
• เที่ยวกรุ๊ปส่วนตัว เดินทางโดยรถตู้จากกรุงเทพฯ
พักรีสอร์ท 2 คืน -
ราคา 4,950.-บาท
   
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)