ทัวร์ซีอาน
• ติดตามข่าวสารของเรา
โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ยูทูป โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
เฟสบุกส์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• บริการนำเที่ยว สัมนา ดูงานในประเทศ-ต่างประเทศ โทร. 0 2969 3664, 093 6468915
• โปรแกรมทัวร์จีน
จำนวนวัน
บินเข้า
บินออก
ทัวร์แชงกรีล่า • TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก เมืองโบราณลี่เจียง
• วันที่ 3 - 8 ธันวาคม 2566
• วันที่ 31 ธันวาคม - 5 มกราคม 2567
6 D 5 N
คุนหมิง
TG
คุนหมิง
TG
ทัวร์หุบเขาเทวดา • WUHAN659 : อู่ฮั่น จิ่วเจียง วัดตงหลิง หมู่บ้านหวงหลิ่ง หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ ภูเขาหลิงซาน ยุทธการผาแดง
• วันที่ 8 - 13 ธันวาคม 2566
• วันที่ 22 - 27 กุมภาพันธ์ 2567
6 D 5 N
ซีอาน
FD
ซีอาน
FD
ทัวร์ฮาร์บิ้น • Habin659 : ทัวร์ฮาร์บิ้น เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง หมู่บ้านหิมะ SNOW TOWN เขาแกะหญ้า Yabuli Village เกาะพระอาทิตย์
• วันที่ 30 ธันวาคม - 4 มกราคม 2567
• วันที่ 18 - 23 มกราคม 2567
6 D 5 N
กวางเจา
CZ
กวางเจา
CZ
ทัวร์ต๋ากู่ ง้อไบ้ • TG656 : เฉิงตู ต๋ากู่ปิงชวน เขาง้อไบ๊ ยอดเขาจินติ่ง หลวงพ่อโตเล่อซาน หวงหลงซี โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
• วันที่ 4 – 9 เมษายน 2567
• วันที่ 11 - 16 เมษายน 2567
6 D 5 N
เฉิงตู
TG
เฉิงตู
TG
ทัวร์ซีอาน • XI-AN-655B : ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี ลั่วหยาง ถ้ำหลงเหมิน หยุนไถซาน ศาลไคฟง วัดเส้าหลิน สุสานกวนอู โชว์เส้นทางสายไหม
• วันที่ 30 ธันวาคม - 4 มกราคม 2567
5 D 4 N
ซีอาน
FD
ซีอาน
FD
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
• TG655 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ปี้เผิงโกว ช่วงน้ำแข็งหิมะ ซอยแคบกว้าง ถนนคนเดินจิ่งหลี่ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (5 ดาว)
• วันที่ 21 – 26 ธันวาคม 2566
• วันที่ 18 – 23 มกราคม 2567
6 D 5 N
เฉิงตู
TG
เฉิงตู
TG
ทัวร์ทิเบต รถไฟหลังคาโลก • TIBET865 : ซีอาน ทิเบต ลาซา วังโปตาลา วัดโจคัง ทะเลสาบ วัดเซร่า รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง หลานโจว โชว์ทิเบต
• วันที่ 11 – 18 เมษายน 2567
• วันที่ 22 – 29 พฤษภาคม 2567
8 D 6 N
ซีอาน
FD
ซีอาน
FD
ทัวร์ทิเบต
10 D 9 N
ซีอาน
FD
เนปาล
WE
ทัวร์เส้นทางสายไหม
12 D 10 N
ซีอาน
FD
ซีอาน
FD
ทัวร์ย่าติง เฉิงตู
• TG-874 : เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี ตันปา ย่าติง เต้าเฉิง หลี่ถัง ซินตูเฉียว หมู่บ้านทิเบต วัดถ่ากงซื่อ หย่าเจียง โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
• วันที่ 19 – 26 พฤษภาคม 2567
• วันที่ 13 - 20 ตุลาคม 2567
8 D 7 N
เฉิงตู
TG
เฉิงตู
TG
ทัวร์กุ้ยหลิน
6 D 5 N
กุ้ยหลิน
VZ
กุ้ยหลิน
VZ
ทัวร์ซัวเถา
SAT436 : ซัวเถา สักการะพระเจ้าตากสิน ศาลเจ้าพ่อเสือ ไต่ฮงกง แต้จิ๋ว ศาลเจ้ามังกรเขียว วัดไคหยวน ศาลเจ้าแม่ทับทิม
• วันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2567
4 D 3 N
ซัวเถา
FD
ซัวเถา
FD
ทัวร์ซีอาน
6 D 4 N
ซีอาน
FD
ซีอาน
FD
• โปรแกรมทัวร์อินเดีย
จำนวนวัน
บินเข้า
บินออก
ทัวร์พุทธคยา • INDIA-545 : พุทธคยา ราชคฤห์ นาลันทา พาราณสี คงคาอารตี สารนาท (บินตรงพุทธคยา)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 3 มกราคม 2567
5 D 4 N
คยา
B3
คยา
B3
ทัวร์อินเดียพุทธคยา • INDIA-879 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พารานสี (บินตรงพุทธคยา)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 6 มกราคม 2567
8 D 7 N
คยา
B3
คยา
B3
ทัวร์พุทธคยาพาราณสี • INDIA-877 : ทัวร์อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พารานสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2567
• วันที่ 20 – 27 มีนาคม 2567
8 D 7 N
คยา
TG
คยา
TG
ทัวร์ปูเน่ PUNE755 : มุมไบ ถ้ำช้าง ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า เมืองปูเน่ เมืองพระพิฆเนศ วัดสิทธิวินายัก (TG)
• วันที่ 22 – 28 กุมภาพันธ์ 2567
• วันที่ 10 – 16 ตุลาคม 2567
7 D 5 N
มุมไบ
TG
มุมไบ
TG
ทัวร์ถ้ำอชันตา • BOM645 : ทัวร์ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า ถ้ำช้าง ถ้ำกัณเหรี ไหว้พระพิฆเนศ ออรังกาบัด มุมไบ (TG)
• วันที่ 22 – 27 กุมภาพันธ์ 2567
6 D 4 N
มุมไบ
TG
มุมไบ
TG
ทัวร์ถ้ำอชันต้า • GAYA645 : พุทธคยา ราชคฤห์ นาลันทา เดลี ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า มุมไบ (TG)
• วันที่ 14 - 19 กุมภาพันธ์ 2567
• วันที่ 23 - 28 มีนาคม 2567
6 D 4 N
คยา
TG
มุมไบ
TG
ทัวร์ทัชมาฮาล • INDIA-535 : ทัวร์เส้นทาง 6 มรดกโลกอินเดีย เดลี อัครา ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท ฟาเตห์ปูร์สิกรี ชัยปุระ
• วันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2567
5 D 3 N
เดลี
TG
ชัยปุระ
FD
ทัวร์แคชเมียร์ • INDIA-871: แคชเมียร์ ศรีนาคา ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ทะเลสาบดาล (TG)
• วันที่ 10 - 17 เมษายน 2567
• วันที่ 14 - 21 เมษายน 2567
8 D 6 N
เดลี
TG
เดลี
TG
ทัวร์แคชเมียร์ เลห์ลาดัก ID19 : แคชเมียร์  - เลห์ ลาดัก พาฮาลแกรม โซนามาร์ค ทะเลสาบพันกอง นูบราวัลเลย์ วัดมาลายูรู วัดเฮมิส วัดธิคเซย์
• วันที่ 18 – 27 พฤษภาคม 2567
• วันที่ 21 – 30 กันยายน 2567
10 D 8 N
เดลี
TG
เดลี
TG
• โปรแกรมทัวร์อื่นๆ
จำนวนวัน
บินเข้า
บินออก
ทัวร์ภูฏาน • PU546 : ภูฏาน พาโร ทิมพู ปูนาคา วัดทักซัง พาโรซอง ทิมพูซอง ปูนาคาซอง
• วันที่ 29 ธันวาคม - 2 มกราคม 2567
5 D 4 N
พาโร
พาโร
ทัวร์เมดาน • Medan436 : เมดาน อินโดนีเซีย บรัสตากี้ พาราพัท ทะเลสาบโทบา น้ำตกซิปิโซปิโซ - มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์
• วันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2566
• วันที่ 15 – 18 กุมภาพันธ์ 2567
4 D 3 N
เมดาน
แอร์เอเชีย
กัวลา
แอร์เอเชีย
ทัวร์ศรีลังกา • SR645 : ศรีลังกา อนุราธปุระ โปโลนนารุวะ สิกิริยา ดัมบูลล่า วัดพระเขี้ยวแก้ว ถ้ำดัมบูลล่า แคนดี้ โคลัมโบ กอลล์
• วันที่ 21 – 26 กุมภาพันธ์ 2567
6 D 4 N
โคลอมโบ
โคลอมโบ
• แพ็คเก็จทัวร์ (เดินทางได้ทุกวัน)
จำนวนวัน
บินเข้า
บินออก
ทัวร์ภูฏาน
5 D 4 N
พาโร
KB
พาโร
KB
ทัวร์นครวัด
3 D 2 N
เสียมเรียบ
FD
เสียมเรียบ
FD
ทัวร์เนปาล
5 D 4 N
กาฐมาณฑุ
กาฐมาณฑ
ทัวร์พม่า • MM12 : พม่า 3 วัน 2 คืน ย่างกุ้ง หงสาวดี พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุมุเตา พระธาตุอินทร์แขวน เทพทันใจ เทพกระซิบ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง สิเรียม
3 D 2 N
ทัวร์น่าน • NAN-4 : แพร่ น่าน พระธาตุช่อแฮ พระธาตุแช่แห้ง หมู่บ้านสะปัน พิธีสืบชะตา วัดภูมินทร์ ดอยภูคา
• กรุ๊ป 7-8 ท่านเดินทางได้ทุกวัน (รถตู้)
ทัวร์ภูกระดึง • PHD1 : พิชิต ภูกระดึง ชม น้ำตก ทุ่งหญ้า ป่าสน ผานกแอ่น ผาหล่มสัก
• กรุ๊ป 6 ท่านเดินทางได้ทุกวัน (รถตู้)
น้ำตกทีลอซู • TAK-2 : อุ้มผาง ล่องแก่ง น้ำตกทีลอซู ดอยหัวหมด น้ำตกพาเจริญ ถ้ำสีฟ้า
• กรุ๊ป 8 ท่านเดินทางได้ทุกวัน (รถตู้)
• แพ็คเกจทัวร์ - กรุ๊ปส่วนตัว เดินทางได้ทุกวัน (คลิ๊กที่โปรแกรม)
CODE : แพ็คเก็จทัวร์อินเดีย 2 ท่าน เดินทางได้ครับ
จำนวนวัน
บินเข้า
บินออก
5 D 4 N
พุทธคยา
พุทธคยา
8 D 7 N
พุทธคยา
พุทธคยา
7 D 5 N
เดลี
เดลี
7 D 4 N
เดลี
มุมไบ
CODE : ทัวร์เนปาล
จำนวนวัน
บินเข้า
บินออก
4 D 3 N
กาฐมาณฑ
กาฐมาณฑ
5 D 4 N
กาฐมาณฑุ
กาฐมาณฑ
CODE : ทัวร์ประเทศจีน
จำนวนวัน
บินเข้า
บินออก
5 D 4 N
ซีอาน FD
ซีอาน FD
7 D 6 N
ซีอาน FD
ซีอาน FD
7 D 6 N
ซีอาน FD
ซีอาน FD
7 D 6 N
ซีอาน FD
ซีอาน FD
5 D 4 N
ซีอาน FD
ซีอาน FD
• P-TIBET655 : คุนหมิง ทิเบต ลาซา พระราชวังโปตาลา วัดเดรปุง วัดโจคัง นอร์บุหลิงฆา วัดเซรา ตลาดแปดเหลี่ยม ทะเลสาบ Yamdrok Tso
6 D 5 N
คุนหมิง MU
คุนหมิง MU
7 D 6 N
คุนหมิง MU
ซีอาน FD
• P-TIBET195 : คุนหมิง ทิเบต ลาซา Everest Base Camp รถไฟหลังคาโลก ซีอาน พระราชวังโปตาลา วัดโจคัง นอร์บุหลิงฆา Yamdrok Tso เมืองซิกาท์เซ่
11 D 9 N
คุนหมิง MU
ซีอาน FD
• P-TIBET985 : คุนหมิง ทิเบต ลาซา Everest Base Camp เนปาล พระราชวังโปตาลา วัดโจคัง นอร์บุหลิงฆา ซิกาท์เซ่ กาฐมาณฑุ ปาทัน
9 D 8 N
คุนหมิง MU
เนปาล WE
CODE : ทัวร์เวียดนาม
จำนวนวัน
บินเข้า
บินออก
4 D 3 N
ฮานอย
ฮานอย
5 D 4 N
ฮานอย
ฮานอย
CODE : ทัวร์แนะนำ
จำนวนวัน
บินเข้า
บินออก
• PU541 : ภูฏาน 5 วัน - พาโร ทิมพู ปูนาคา วัดทักซัง พาโรซอง ทิมพูซอง ปูนาคาซอง ซิมโทกาซอง คิชูลาคัง สวนสัตว์ภูฏาน (คนเดียวก็เที่ยวได้)
5 D 4 N
พาโร
พาโร
9 D 8 N
พาโร
พาโร
4 D 3 N
 
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)