บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ 
• โปรแกรมทัวร์ภูฏาน 2566-2567
• โปรแกรมทัวร์ภูฏาน
จำนวนวัน
บินเข้า
บินออก
ทัวร์ภูฏาน • PU546 : ทัวร์ภูฏาน พาโร ทิมพู ปูนาคา วัดทักซัง พาโรซอง ทิมพูซอง ปูนาคาซอง
• วันที่ 29 ธันวาคม - 2 มกราคม 2567
5 D 4 N
พาโร
พาโร
         
• PU546 : ภูฏาน พาโร ทิมพู ปูนาคา วัดทักซัง พาโรซอง ทิมพูซอง ปูนาคาซอง ซิมโทกาซอง คิชูลาคัง สวนสัตว์ภูฏาน
ทัวร์ภูฏาน
รายละเอียดโปรแกรม
ทัวร์ภูฏาน พาโรซอง
พาโรซอง เมืองพาโร
ทัวร์ภูฏาน ทิมพูซอง
ทาชิโชซองหรือทิมพูซอง
ทัวร์ภูฏาน สถูปโดชูล่า
สถูปโดชูล่า (DOCHULA)
ทัวร์ภูฏาน ปูนาคาซอง
ปูนาคาซอง
ทัวร์ภูฏาน ปูนาคาซอง
ปูนาคาซอง
ทัวร์ภูฏาน เมมโมเรียลโชเตน
เมมโมเรียลโชเตน
ทัวร์ภูฏาน วัดทักซัง เมืองพาโร
วัดทักซัง เมืองพาโร ภูฏาน
Days
: ทัวร์ภูฏาน พาโร ทิมพู ปูนาคา วัดทักซัง พาโรซอง ทิมพูซอง ปูนาคาซอง
อาหาร
Hotel
1
สุวรรณภูมิ – เมืองพาโร - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ - พาโรซอง - วัดตัมชู – ทิมพูซอง
-/L/D
เมืองทิมพู
2
เมืองทิมพู - โดชูล่า (DOCHULA) - เมืองปูนาคา - วัดชิมิลาคัง - ปูนาคาซอง
B/L/D
เมืองปูนาคา
3
ปูนาคา - ซิมโทกาซอง - สวนสัตว์ - เมมโมเรียลโชเตน - BIG BUDDHA - พาโร
B/L/D
เมืองพาโร
4
เมืองพาโร - วัดทักซัง - วัดคิชูลาคัง
B/L/D
เมืองพาโร
5
เมืองพาโร - สนามบินสุวรรณภูมิ
B/-/-
• เดินทางวันที่ 29 ธันวาคม – 2 มกราคม 2567
• PU541 : ทัวร์ภูฏาน พาโร ทิมพู ปูนาคา วัดทักซัง พาโรซอง ทิมพูซอง ปูนาคาซอง ซิมโทกาซอง คิชูลาคัง สวนสัตว์ภูฏาน
ทัวร์ภูฏาน
รายละเอียดโปรแกรม
ทัวร์ภูฏานพาโรซอง เมืองพาโร
พาโรซอง เมืองพาโร
ทัวร์ภูฏานเมืองทิมพู
เมืองทิมพู เมืองหลวงภูฏาน
ทัวร์ภูฏานทิมพูซอง
ทาชิโชซองหรือทิมพูซอง
ทัวร์ภูฏานDOCHULA
สถูปโดชูล่า (DOCHULA)
ทัวร์ภูฏานเมมโมเรียลโชเตน
เมมโมเรียลโชเตน
ทัวร์ภูฏานปูนาคาซอง
ปูนาคาซอง
ทัวร์ภูฏานวัดทักซัง เมืองพาโร
วัดทักซัง เมืองพาโร ภูฏาน
Days
: ทัวร์ภูฏาน พาโร ทิมพู ปูนาคา วัดทักซัง พาโรซอง ทิมพูซอง ปูนาคาซอง
อาหาร
Hotel
1

สุวรรณภูมิ – เมืองพาโร - เมืองทิมพู - วัดชันกังก้า - ที่ทำการไปรษณีย์ – ทิมพูซอง

-/L/D
เมืองทิมพู
2
เมืองทิมพู - โดชูล่า (DOCHULA) - เมืองปูนาคา - วัดชิมิลาคัง - ปูนาคาซอง
B/L/D
เมืองปูนาคา
3
ปูนาคา - ซิมโทกาซอง - สวนสัตว์ - เมมโมเรียลโชเตน - BIG BUDDHA - พาโร
B/L/D
เมืองพาโร
4
เมืองพาโร - วัดทักซัง - ช้อปปิ้งเมืองพาโร
B/L/D
เมืองพาโร
5
พิพิธภัณฑ์ภูฏาน - พาโรซอง - วัดคิชูลาคัง - สนามบินสุวรรณภูมิ
B/L/-
• ทัวร์ไม่ลงร้าน – ไม่ขายออฟชั่น 1 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
• PU-95 : เจาะลึก ทัวร์ภูฏาน พาโร ทิมพู ปูนาคา วังดี ตองสา บุมทัง (9 วัน 8 คืน)
ทัวร์ภูฏาน
รายละเอียดโปรแกรม
ทัวร์ภูฏานเที่ยวเมืองพาโร
พาโรซอง เมืองพาโร
ทัวร์ภูฏานเที่ยวสถูปโดชูล่า
สถูปโดชูล่า (DOCHULA)
ทัวร์ภูฏานเที่ยวปูนาคาซอง
ปูนาคาซอง
ทัวร์ภูฏานเที่ยวเมืองหลวงภูฏาน
เมืองทิมพู เมืองหลวงภูฏาน
ทัวร์ภูฏานเที่ยวทาชิโชซองหรือทิมพูซอง
ทาชิโชซองหรือทิมพูซอง
ทัวร์ภูฏานจุดชมวิวเมืองปูนาคา
จุดชมวิวเมืองปูนาคา
ทัวร์ภูฏานเที่ยววัดทักซัง
วัดทักซัง เมืองพาโร ภูฏาน
Days
: เจาะ ทัวร์ลึกภูฏาน พาโร ทิมพู ปูนาคา วังดี ตองสา บุมทัง (9 วัน 8 คืน)
อาหาร
Hotel
1

สุวรรณภูมิ – เมืองพาโร - เมืองทิมพู - วัดชันกังก้า - ที่ทำการไปรษณีย์ - ทิมพูซอง

-/L/D
ทิมพู
2
เมืองทิมพู - โดชูล่า (DOCHULA) - เมืองปูนาคา - วัดชิมิลาคัง - ปูนาคาซอง
B/L/D
ปูนาคา
3
เมืองปูนาคา - เมืองนบกัง - วิหารตาโล - เมืองตองสา - ตองสาซอง
B/L/D
ตองสา
4

เมืองตองสา - เมืองบุมทัง - วัดจัมเบย์ - วัดกูร์เจย์ - วัดแทมชิง - จาการ์ซอง

B/L/D
บุมทัง
5
เมืองบุมทัง - กังเต – เมืองผอบจิกะ - ศูนย์นกกระเรียนคอดำ - วัดกังเต
B/L/D
ผอบจิกะ
6
เมืองผอบจิกะ - วังดีโพดรางซอง – ซิมโทกาซอง - เมืองทิมพู
B/L/D
ทิมพู
7
เ มืองทิมพู - สวนสัตว์ - เมมโมเรียลโชเตน - BIG BUDDHA - เมืองพาโร
B/L/D
พาโร
8
เมืองพาโร - วัดทักซัง - ช้อปปิ้ง
B/L/D
พาโร
9

พิพิธภัณฑ์ภูฏาน - พาโรซอง - วัดคิชูลาคัง - สนามบินสุวรรณภูมิ

B/L/-
• ทัวร์ไม่ลงร้าน – ไม่ขายออฟชั่น 1 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
• แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวภูฏาน
• พิพิธภัณฑ์แห่งชาติภูฏาน
• พิพิธภัณฑ์แห่งชาติภูฏาน ตั้งอยู่เหนือพาโรซอง ซึ่งตั้งอยู่ในป้อมตาซองที่เป็นหอสังเกตการณ์ในยุคโบราณของพาโรซอง ซึ่งป้อมตาซองสันนิษฐานว่าสร้่างขึ้นในปี ค.ศ.1651 แต่ไม่มีหลักฐานยืนยัดแน่ชัด ผู้สร้างคือเต็นซิน ดรุ๊กกา น้องชายต่างมารดาของท่านซับดรุงนาวัง นัมเกล สร้างขึ้นเมื่อครั้งที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นลปแห่งพาโรอยู่
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติภูฏาน หรือ พิพิธภัณฑ์พาโร
ทัวร์ภูฏานรูปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติภูฏาน
• พาโรซอง Paro Dzong) ลิตเติลบุดดา
• ชื่อเต็มของพาโรซองคือ รินปุงซ่ง แปลว่า "ป้อมเนิญอัญมณี" ในสมัยศตวรรษที่ 15 มีพี่น้องสองนายอาศัยอยู่ในหุบเขาพาโรคือเกลซกและเกลชม พวกเขาเป็นลูกหลานท่านพะโจ ดรุ๊กกอม ชิโป ผู้นำนิกายดรุ๊กปะคายุปาเข้ามาเผยแพร่ในภูฏาน เกลซมปักหลักอยุ่ที่อารามกันตาคา แต่น้องชายดั้นด้นไปฝากตัวเป็นศิษย์อาจารย์ดังๆ ในทิเบตเพื่อศึกษาธรรม หลังผ่านไปหลายปี เขาก็ย้อนกลับมาในสภาพสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะอาแต่เล่าเรียนจนไม่มีเวลาหาเงิน ทำให้พี่ชายรังเกียจไม่ยอมนับญาติ และพูดใส่หน้าว่าในครอบครัวของตนไม่เคยมีขอทาน เกลชกจึงไปอาศัยอยู่ริมน้ำบริเวรฮุมเร็ลคา (เรียกชื่อตามเทพฮุมเร็ล กมโป ซึ่งเป็นเทพผู้ปกปักรักษาหุบเขาพาโร) และได้สร้างอาคารเล็กๆ ซึ่งกลายมาเป็นป้อมพาโรในภายหลัง ลูกหลานของเกลชกจึงได้จากรึกชื่อในประวัติศาสตร์ภูฏานในนาม "เจ้าแห่งฮุมเร็ล" และมีอำนาจเหนือพื้นที่ส่วนใหญ่ในเขตพาโร
พาโรซอง หรือ ป้อมพาโร ประเทศภูฏาน
ทัวร์ภูฏานเที่ยวพาโรซอง
• วัดทักซัง (Taktshang Goemba) หรือ รังเสือ (Tiger Nest)
• วัดตักซัง ตั้งอยู่บนหน้าผาสูง 900 เมตร ชายเขตเมืองพาโร วัดตักซังเป็นสถานที่แสวงบุญที่ชาวภูฏานเลื่อมใสศรัทธากันมากที่สุดแห่งหนึ่งในเขตหิมาลัยภายในเขตวัดมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ทั้งสิ้น 13 แห่ง ล้วนมีความเป็นมาเกี่ยวข้องบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ของภูฐาน
วัดทักซัง หรือ วัดตักซัง เมืองพาโร วัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของประเทศภูฏาน
ทัวร์ภูฏานไหว้พระวัดทักซัง
• ทาชิโชซอง (ตาชิโชซอง Tashicho Dzong) สัญลักษณ์ของทิมพู
• การมาเที่ยวภูฏานที่พลาดไม่ได้คือการมาชม ทาชิโชซอง หรือ ทิมพูซอง เป็นตัวอาคารขนาดมหึมา เป็นสถาปัตยกรรมภูฏานที่งดงามดูประหนึ่งพระบรมมหาราชวังอยู่ริมแม่น้ำและเชิงเขา เป็นอาคารที่ทำการของรัฐบาล คณะกรรมการบริหารปกครองเมืองทิมพู ประกอบด้วยคณะสงฆ์ และข้าราชการระดับสูงภายในซองมีกลุ่มอาคารที่แยกออกเป็นเขตสังฆาวาส และเขตฆราวาสกับลานอเนกประสงค์ สถานที่จัดกิจกรรมสำคัญทางศาสนา หอกลางเป็นหอสูงสามชั้นอยู่ตรงกลาง เป็นที่ประกอบพิธีสำคัญและที่พำนักสงฆ์ห้องบูชาประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญต่างๆ
ทาชิโชซอง (ตาชิโชซอง Tashicho Dzong) ทิมพูซอง เมืองทิมพู
ทัวร์ภูฏาน เที่ยวเมืองทิมพู
• จุดชมวิวโดชูล่า (DOCHULA)
•
จุดชมวิวโดชูล่า (DOCHULA) สถูป 108 องค์ อยู่ระหว่างทางเมืองทิมพู-ปูนาคา จะข้ามช่องเขาโดชูลา (Dochula Pass) ซึ่งเป็นจุดสูงสุดบนเส้นทาง ณ ระดับน้ำทะเลปานกลางบนเนินสูงสุดจะมีสถูปทรงสี่เหลี่ยมซึ่งมีหลังคาครอบแบบอย่างของภูฏาน ซึ่งมีขนาดใหญ่อยู่บนสุดและยังมีสถูปขนาดเล็กๆอีก 108 องค์อยู่รายล้อม สร้างขึ้นเป็นมงคล ปกป้องคุ้มครองผู้ที่เดินทางผ่านไปมาให้ปลอดภัย รอบๆ บริเวณถูกประดับไปด้วยธงมนต์หลากสีสันเพื่อบูชาเทพแห่งป่าเขา วันที่อากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นแนว "เทือกเขาหิมาลัย" อย่างชัดเจน
จุดชมวิวโดชูล่า (DOCHULA) สถูป 108 องค์ (ระหว่างเส้นทางเมืองทิมพู - ปูนาคา)
ทัวร์ภูฏานเที่ยวจุดชมวิวโดชูล่า
• เมืองปูนาคา (Punakha) อดีตราชธานีของภูฏาน
• ปูนาคา (Punakha) : ในสมัยโบราณปูนาคามีฐานะเป็นเพียงป้อมที่มีความสูง 1,350 เมตร จากนั้นจึงมีการสร้างโรงเรียนมัธยมปลายขึ้นแห่งหนึ่ง แล้วหมู่บ้านก็เติบโตขึ้นในกลางทศวรรษ 1980 ปูนาคาเป็นเมืองเล็ก แต่มีบทบาทอันสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ภูฏาน และเคยเป็นเมืองหลวงในฤดูหนาวของประเทศนานถึง 300 ปี
เมืองปูนาคา ปูนาคาซอง อดีตราชธานีของภูฏาน
ทัวร์ภูฏานถ่ายรูปปูนาคาซองหรือป้อมพูนาคา
 
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• โปรแกรมทัวร์จีน
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ซินเจียง สายไหม
• วันที่ 14 - 21 เมษายน
• วันที่ 19 – 26 พฤษภาคม
• วันที่ 2 - 9 มิถุนายน
• วันที่ 16 - 23 มิถุนายน
เที่ยวเจาะลึก - พัก 5 ดาว
55,995.-
55,995.-
55,995.-
55,995.-
20
20
20
20
20
20
20
20
ซีอาน ดอกโบตั๋น
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 19 - 25 เมษายน
43,995.-
39,995.-
16
16
4
wait
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
• TFU-654VZ : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง อุทยานสวรรค์ต๋ากู่ปิงชวน ทะเลสาบเตี๋ยซี เมืองเก่าซงพาน สะพานหนานเฉียว สวนหมีแพนด้า (ทัวร์ไม่ลงร้าน VZ)
• วันที่ 22 – 27 มีนาคม
• วันที่ 29 มี.ค. – 3 เม.ย.
• วันที่ 5 – 10 เมษายน
• วันที่ 12 – 17 เมษายน
• วันที่ 19 – 24 เมษายน
25,990.-
25,990.-
28,990.-
28,990.-
26,990.-
20
20
20
20
20
wait
20
20
2
20
ทิเบต รถไฟหลังคาโลก • TIBET 51 : คุนหมิง ทิเบต ลาซา วังโปตาลา วัดโจคัง ทะเลสาบ เมืองซิกาท์เซ่ วัดเซร่า รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง ซีอาน โชว์ทิเบต (TG)
• วันที่ 19 - 27 พฤษภาคม
77,995.-
12
2
• โปรแกรมทัวร์อินเดีย
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
พุทธคยา • INDIA-877 : ทัวร์อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พารานสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม
• วันที่ 28 ธ.ค. - 4 ม.ค.
• วันที่ 9 - 16 กุมภาพันธ์
48,995.-
50,995.-
49,995.-
20
20
20
20
20
20
แคชเมียร์ ทัชมาฮาล • INDIA-871: แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ดอกทิวลิปบาน อัคราฟอร์ท พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ทะเลสาบดาล (TG)
• วันที่ 14 - 21 เมษายน
58,995.-
16
4
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก • ID19 : แคชเมียร์  - เลห์ ลาดัก พาฮาลแกรม โซนามาร์ค ทะเลสาบพันกอง นูบราวัลเลย์ วัดมาลายูรู วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ (TG)
• วันที่ 18 – 27 พฤษภาคม
• วันที่ 21 – 30 กันยายน
• วันที่ 11 - 20 ตุลาคม
68,995.-
72,995.-
72,995.-
16
16
16
8
16
16
ทัวร์ภูฏาน • PU-546 : ภูฏาน พาโร - ทิมพู - ปูนาคา - วัดทักซัง พาโรซอง ทิมพูซอง ปูนาคาซอง ซิมโทกาซอง คิชูลาคัง สวนสัตว์ภูฏาน
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
• วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม
69,900.-
69,900.-
69,900.-
16
16
16
10
16
16
• โปรแกรมทัวร์ศรีลังกา
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ทัวร์ศรีลังกา • SR 51 : ศรีลังกา ถ้ำดัมบูลล่า สิกิริยา พระราชวังลอยฟ้า วัดพระเขี้ยวแก้ว แคนดี้ กอลล์ โคลัมโบ วัดกัลณียา วัดคงคาราม โชว์ระบำพื้นเมือง (UL)
• วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
33,500.-
34,900.-
16
16
6
12
• กรุ๊ปเหมา - แพ็คเก็จทัวร์
ทัวร์ซีอาน • XI-AN 531P : ซีอาน ดอกโบตั๋นบาน สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ตลาดมุสลิม (FD)
• เดือนเมษายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 13,500.-บาท

เส้นทางสายไหม • XI-AN 651P : ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี นั่งรถไฟ เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ถ้ำตุนหวง ขี่อูฐทะเลทราย ทะเลสาบวงพระจันทร์ (FD)
• เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 27,900.-บาท
       
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)