บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ 
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664, 02-949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• แผนที่จุดออกรถโค้ชปรับอากาศ ถนนอังรีดูนังต์
• จุดนัดหมายถนนอังรีดูนังต์

1. เข้ามาจากถนนพระราม 4 ประมาณ 200 เมตร บริเวณใกล้กับสะพานลอยสภากาชาติ
2. รถโค้ชจะจอดบริเวณสะพานลอย ตามแผนที่ครับ
3. มีเจ้าหน้าที่ของโอเชี่ยนสไมล์ รอต้อนรับที่ใต้สะพานลอยครับ
4. หากไปไม่ถูกก็ให้โทรถามไกด์ประจำทริปทัวร์ได้เลยครับ

บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)