บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์ซีอาน 
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664, 02-949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• แสดงข้อมูลสำหรับพิมพ์ คลิ๊กที่นี่
(KOR645) เกาหลี เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พระราชวังเคียงบ็อค ตลาดเมียงดง
จีน เซี่ยงไฮ้ หอไข่มุก ถนนหนานกิง วัดพระหยกขาว ตลาดเถาเป่า โชว์กายกรรม ERA
(พักโรงแรมเกาหลี 2 คืนและโรงแรมเซี่ยงไฮ้ 2 คืน ระดับ 4 ดาว)
     โอเชี่ยนสไมล์ ทัวร์ เสนอโปรแกรมนำเที่ยว ประเทศเกาหลี เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ตลาดเมียนดง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เซี่ยงไฮ้ หอไข่มุก ถนนนานกิง วัดพระหยกขาว และสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย โดยทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักแบบมาตรฐานและบริการอาหารเลิศรสครับ
• หมายเหตุ : สำหรับเพื่อนๆจองทริปทัวร์ ทางเราจะแจ้งเบอร์ไกด์ จุดนัดหมายและการเตรียมตัวเดินทาง ก่อนเดินทาง 5 วันครับ ท่านสามารถมาตรวจสอบรายละเอียดการเดินทางในเวบได้และก่อนเดินทาง 5 วัน ทางบริษัทฯจะโทรแจ้งเพื่อนสมาชิกอีกครั้งครับ
• เตรียมตัวเดินทางครับ
: จุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U1 – U7 สายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
: อุณหภูมิ
แจ้งให้ทราบก่อนการเดินทาง 3 วันครับ
: เวลา
เวลาในประเทศเกาหลีเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง
เวลาในประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง
: ภาษา
ภาษาอังกฤษ และภาษาท้องถิ่น
: ไฟฟ้า
220 โวลต์ เตรียมปลั๊ักแบบหัวกลมไปด้วยนะครับ
: หมายเหตุ
น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 20 กิโลกรัมครับ
• โปรแกรมการเดินทาง
• วันที่ 9 - 14 สิงหาคม 2555 : ท่านละ 29,900.-บาท
วันแรก : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
23.00 น.
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U1 – U7 สายการบินแอร์ไชน่า (CA) มีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
วันที่สอง : กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้ – เกาหลี เกาะนามิ ซูวอน ป้อมฮวาซอง
01.05 น.
ออกเดินทางสู่ นครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU548
07.00 น.
ถึง ท่าอากาศยานนครเซี่ยงไฮ้ (แวะเปลี่ยนเครื่องที่ปักกิ่ง)
09.05 น.
ออกเดินทางสู่ เกาหลี โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU5041
11.55 น.
ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศสู่ภัตตาคาร
12.30 น.
บริการอาหารที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) บริการท่านด้วย บูโกกิ เนื้อหมูสไลด์ที่ผ่านการหมักด้วยเครื่องปรุง นำมาผัดรวมกับผักสดนานาชนิดบนกระทะร้อนๆ รับประทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวยร้อนๆ หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน เดินทางข้ามฟากโดยเรือเฟอร์รี่ สู่ เกาะนามิ ซึ่งเป็นเกาะกลางแม่น้ำ มีรูปร่างเหมือนใบไม้ลอยน้ำ เป็นเกาะสำหรับคู่รัก ที่มีไฮไลต์อยู่ที่ถนนสองฟากเป็นต้นสนสูงทอดแนวยาว ให้ความรู้สึกสุดโรแมนติก อีกทั้งยังมีศูนย์นิทรรศการจัดแสดงรายละเอียดสถานที่ถ่ายทำละคร นอกจากนี้ยังศูนย์นิทรรศการจัดแสดงรายละเอียดสถานที่ถ่ายทำละครและบนเกาะนี้ยังมีกิจกรรมสนุก ๆ เช่น ขี่จักรยาน สกีน้ำ พายเรือ สนามเด็กเล่น สนามฟุตบอล สนามเทนนิส สระว่ายน้ำ เล่นเลื่อนหิมะ ชม สุสานนายพลนามิ ดื่มด่ำกับธรรมชาติ และถ่ายรูปคู่กับรูปปั้นพระเอกนางเอกของละครเรื่อง Winter Love Song ต่อจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซูวอน นำท่านย้อนละครโบราณ “แดจังกึม” ความฝันกษัตริย์ ป้อมฮวาซอง (ป้อมดอกไม้) และกำแพงเมืองสร้างรายรอบตัวเมืองซูวอน ระยะทางยาวประมาณ 5,500 เมตร ประกอบด้วยเชิงเทิน 48 หลัง แต่บางส่วนถูกทำลายในสมัยสงครามเกาหลี ป้อมนี้สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ซอนโจ กษัตริย์องค์ที่ 22 แห่งราชวงศ์โซซอน เพื่อเป็นที่ระลึกแก่พระราชบิดา ปัจจุบันป้อมนี้ได้รับการสถาปนาโดย UNESCO ให้เป็นมรดกโลก
18.30 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) บริการท่านด้วย ทัคคาลบี้หรือไก่ผัดเผ็ดบาร์บีคิว เป็นเนื้อไก่ที่หั่นออกเป็นชิ้น คลุกเคล้าด้วยซีอิ๊วเครื่องปรุงและหมักทิ้งไว้จนได้ที่ จึงนำเนื้อไก่และผักมาผัดบนกระทะยักษ์ รับประทานพร้อม กิมจิ ซุปสาหร่าย และข้าวสวย หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก (โรงแรม WINSOR CASTLE หรือระดับ 4 ดาวครับ)
วันที่สาม : สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล ช้อปปิ้งย่านเมียงดง ตลาดทงเดมุน
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด (ใช้เวลาในการเดินทาง 20 นาที) เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ให้ท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ท่านจะได้พบกับ “ไลเกอร์” ซึ่งเป็นลูกแฝดผสมที่เกิดขึ้นจากความรักระหว่างสิงโตผู้เป็นพ่อและเสือผู้เป็นแม่ นับเป็นแฝดผสมเสือ-สิงห์โตคู่แรกในโลก ให้ท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ สามารถเลือกเล่นเครื่องเล่นได้ฟรีทุกอย่าง และพักผ่อน ถ่ายรูปกับสวนดอกไม้ซึ่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาล
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) บริการท่านด้วย หมูย่างเกาหลี KALBI ต้นตำหรับอาหารเลื่องชื่อของประเทศเกาหลี หลังอาหารนำท่านสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่า เป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า กลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ตลาดเมียงดง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำของเกาหลี ที่นี่มีทั้งห้างสรรพสินค้าล๊อตเต้ เมโทรมิโดป้า ห้างสรรพสินค้าชินเซแก ร้านมิกลิออร์ และร้านเอ้าท์เลทต่างๆอีกมาย ซึ่งตั้งอยู่ทั้งใต้ดินและบนดิน มีทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านเลือกสรร ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายสำเร็จรูป รองเท้า เครื่องใช้เครื่องประดับ เครื่องสำอาง และของที่ระลึก ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งต่อที่ ร้านมิดัม คอสเมติก เป็นร้านขายเครื่องสำอางที่มีขายเครื่องสำอางทั่วๆไป อาทิเช่น Etude, The Face Shop, Skin Food จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียที่ ตลาดทงเดมุน ท่านสามารถสรรหาสินค้าหลากหลายประเภทตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าที่แนะนำอาทิเสื้อผ้าบุรุษ-สตรีรองเท้าบุรุษสตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่องครัว ถุงน่อง ถุงเท้า ผ้าพันคอ โดยท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศการช๊อปปิ้งแบบเกาหลี
18.30 น.
บริการอาหารอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) บริการท่านด้วย โอซัมพุลโกกิ(Osam Bulkoki) มีส่วนผสมของปลาหมึกและหมูสามชั้น โดยนำลงไปผัดปรุงรสให้หวานเล็กน้อย มีน้ำขลุกขลิก รับประทานพร้อมข้าวสวยร้อนๆ เสริฟพร้อมเครื่องเคียงและซุปร้อนๆ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก (ART NOUVEAU CITY KANGNAM HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว)
วันที่สี่ : กรุงโซล พิพิธภัณฑ์ชนพื้นเมือง พระราชวังเคียงบ็อค - เซี่ยงไฮ้
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารบริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ กรุงโซล มีแม่น้ำฮันไหลผ่านใจกลางเมืองหลวงของกรุงโซล นำท่านผ่านชม บลูเฮาส์ ทำเนียบของประธานาธิบดีคนปัจจุบัน “อี เมียง พัก” (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวีดีโอใดๆ ทั้งสิ้น) ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็นอมตะ ชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกรและวงเวียนน้ำพุ นับเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล เข้าชม พิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมือง รับทราบประวัติความเป็นมาของคนเกาหลีตั้งแต่ยุคโบราณผ่านทางห้อง แสดงหุ่นจำลอง ชม พระราชวังเคียงบ็อค ซึ่งเป็นพระราชวังไม้โบราณที่เก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นใน ค.ศ.1394 ในอดีตกว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกทำลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ถ่ายภาพคู่กับพลับพรากลางน้ำ เคียงเฮวรู ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่าง ๆ สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง จากนั้นนำท่านชม ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู สมุนไพรช่วยรักษาตับ ป้องกันโรคตับแข็ง และดักจับไขมัน
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) บริการท่านด้วย บิบิมพับ ข้าวสวยใส่ในหม้อหินซึ่งคงความร้อนพร้อมกับ สาหร่ายทะเล ไข่ดาว ต้นหอม แครอท ถั่วงอก เห็ด ทานพร้อมกับ ชาบู ชาบู เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟของญี่ปุ่น โดยนำเครื่องเคียงต่างๆมาต้มให้เดือดแล้วนำอุด้งสดลงต้ม หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้ง โรงงานเจียระไนพลอยแอมมาทีส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพ พลอยแห่งความมั่นคั่งหรือนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ และให้ท่านได้แวะละลายเงินวอนที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งเป็นศูนย์รวมของพื้นเมืองต่างๆ ไม่ว่าเป็น ขนมหวานแบบต่างๆ ท๊อฟฟี่ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์โสมในรูปแบบของขนมโสม ชาโสม เหล้าโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมโสม สาหร่ายคาลบี สาหร่ายวาซาบิ หมอนสุขภาพ กิมจิ ชินราเมงหรือมาม่า สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน
16.20 น.
ออกเดินสู่ นครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU5034 (บนเครื่องมีบริการอาหารครับ)
19.10 น.
ถึง สนามบินนานาชาตินครเซี่ยงไฮ้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก (Holiday Inn Express Hotel หรือระดับ 4 ดาว)
วันที่ห้า : เซี่ยงไฮ้ หาดว่ายทาน หอไข่มุก พิพิธภัณธ์หุ่นขี้ผึ้ง ถนนหนานกิง โชว์กายกรรม ERA
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ หาดว่ายทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่ มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตร นำท่านนั่ง รถไฟเลเซอร์ ลอดอุโมงค์ใต้แม่น้ำหวังผู่ ซึ่งเป็นอุโมงค์สร้างลึกลงไปจากพื้นแม่น้ำ 9 เมตรและนำท่านขึ้น หอไข่มุก (หอหมิงจู) ที่มีความสูง 468 เมตร นับเป็นหอ TV ที่สูงที่สุดในเอเชียและสูงอันดับ 3 ของโลก ให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ของเซี่ยงไฮ้ นำท่านชม พิพิธภัณฑ์หุ่นขึ้ผึ้ง ที่เล่าประวัติความเป็นมาของเมืองเซี่ยงไฮ้ จากอดีตถึงปัจจุบัน ไว้อย่างงดงามน่าประทับใจ
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านชมการสาธิตการนวดเท้าและซื้อยาบัวหิมะ ที่ ร้านยาบัวหิมะ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ย่านถนนนานกิง ถนนที่มีชื่อเสียงและคึกครื้นที่สุดของนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นแหล่งศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของนครเชี่ยงไฮ้ รวมทั้งห้างสรรพสินค้าใหญ่ชื่อดังกว่า 10 ห้าง ร้านค้าต่าง ๆ ร้านอาหารและศูนย์กลางความบันเทิงมากมาย ที่จะสร้างสีสันและความบันเทิงให้กับผู้ที่มาจับจ่ายบนถนนนานกิง
18.00 น.
บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 11) หลังอาหารนำท่านชม กายกรรมเซี่ยงไฮ้ รูปแบบใหม่ ERA INTERSECTION OF TIME ประกอบเสียงสีไฮเทค ผาดโผนเร้าใจ ชมการแสดงชุด กงล้อมิลเลเนี่ยม มอเตอร์ไซด์ไต่ลูกโลก ไม้กระดกเด็กแนว ปุ้มปุ้ยโอ่งมังกร ฯลฯ นำท่านเข้าที่พัก (Holiday Inn Express Hotel หรือระดับ 4 ดาว)
วันที่หก : เซี่ยงไฮ้ วัดพระหยกขาว เฉิงหวังเมี่ยว โรงงานผลิตผ้าไหม ตลาดเถาเป่า – กรุงเทพฯ
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 12) หลังอาหารนำท่านชม วัดพระหยกขาว ตั้งอยู่ด้านเหนือของนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ของคนเซี่ยงไฮ้ โดยหลวงพ่อฮุ่ยเอ้อแห่งวัดผู่โถวซานได้อัญเชิญพระหยกขาวพม่า 5 องค์มาจากประเทศจีนและประดิษฐานพระหยก 2 องค์ ณ วัดพระหยก ในปี ค.ศ. 1928 พระหยกปางสมาธิ เนื้อหยกขาวสูง 1.9 เมตร ประดิษฐาน ณ ชั้นสองของวิหารเก็บพระธรรม พระหยกปางไสยาสน์ ยาว 69 เซนติเมตร ประดิษฐาน ณ ชั้นล่าง หน้าห้องรับแขก ให้ท่านนมัสการกราบไหว้พระขอพร เพื่อความป็นสิริมงคลกับตัวท่านเอง จากนั้นนำท่านแวะชม โรงงานผลิตผ้าไหม อันลือชื่อ วิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าเพื่อมาทำใส้นวมผ้าห่มไหม นำท่านสู่ เฉิงหวังเมี่ยว เดิมเป็นที่ตั้งของวัดเฉิงหวังเมี่ยว อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง แต่ทำเป็นร้านขายของมีทั้งของพื้นเมืองโบราณ เช่น ตราประทับ รูปภาพวาด ลายมือพู่กัน เครื่องน้ำชา ของที่ระลึก และสินค้าสมัยใหม่อย่างรองเท้ากีฬา กระเป๋า อีกทั้งยังมีร้านขายขนมและอาหารพื้นเมืองอีกมากมาย
12.00 น.
บริการกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 13) หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งที่ ร้านหยก แวะเลือกซื้อ กำไลหยก แหวนหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค จากนั้นนำท่านชอปปิ้งของฝากที่ ตลาดเถาเป่า เพื่อเลือกซื้อสินค้าขายส่งราคาถูก อาทิเช่น ผ้าไหม, ถุงเท้า, รองเท้า, นาฬิกา เป็นต้น เพื่อความจุใจในการช้อปปิ้งสินค้าราคาถูก กันตามอัธยาศัย
18.00 น.
บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร เมนูเสี่ยวหลงเปา (มื้อที่ 14) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินเซี่ยงไฮ้
21.40 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU547
00.55 น.
ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
• อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก (เสริมเตียง)
พักเดี่ยว
ท่านละ 29,900.-บาท
ท่านละ 29,900.-บาท
ท่านละ 28,900.-บาท
เพิ่มท่านละ 5,000.-บาท
: ราคาลูกค้าเก่า ลดท่านละ 400.-บาท
• หมายเหตุ : เข้าร้านรัฐบาลจีน ร้านยา ร้านหยก ร้านผ้าไหม
• ค่าบริการนี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ + ค่าภาษีสนามบินทุกที่
• ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น ดีครับ)
• ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
• ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
• ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว (พูดไทย)
• ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.-บาท
• ค่าบริการวีซ่าจีน 1,000.-บาท (คนไทย)
• ค่าธรรมเนียมและเข้าชมโชว์ต่างๆ
• ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กิโล
• ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• หมายเหตุ : ที่เกาหลี ไม่รวมค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถ (รวม 15 ดอลล่า) / ที่เซี่ยงไฮ้ ไม่รวมค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถ (รวม 60 หยวน)
• กรุ๊ปเหมาหมู่คณะ : กรุ๊ปเหมา 16 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน
• ที่พัก : โรงแรมระดับ 4 ดาว ภายในห้องสะดวกสบายดีครับ
• สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย, เสื้อกันหนาว
• การสำรองที่นั่ง
1.วางมัดจำท่านละ 5,000.-บาทโดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง) ส่งหน้าพาสปอร์ต+ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์มาให้ด้วยนะครับ
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน (พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงิน)
3.พาสปอร์ต+สำเนาทะเบียนบ้าน+พร้อมรูปถ่ายสี 2 รูป รูป 2 นิ้ว เพื่อทำวีซ่าเข้าประเทศจีน ส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
• เอกสารเดินทาง
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
3.สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสาร 1 ชุด) พร้อมรูปถ่ายสี 2 รูป รูป 2 นิ้ว เท่านั้น ส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
• หมายเลขบัญชี
1.ชื่อบัญชี บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย ถนนนวมินทร์ 161
บัญชีออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 575 – 0 – 00818 – 5
2.ชื่อ นายพรชนก ศักดิ์ธานี ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์
บัญชีออมทรัพย์ หมายเลข 720 - 2 - 18666 - 8
• การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 20 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 10 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ
• สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังนี้
1.ชื่อเป็นผู้ชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4.นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
• อัตราค่าวีซ่าจีนด่วน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
• ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
• ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท
• หมายเหตุ ทุกครั้งที่ท่านโอนเงิน กรุณาเขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ โปรแกรมทัวร์ มาให้ด้วยนะครับ อย่าแฟกซ์สลิปมาอย่างเดียว เพราะเราไม่รู้ว่าเป็นของใครและจะส่งใบเสร็จให้ท่านไม่ได้นะครับ
• กรุณาส่งหนังสือเดินทางพร้อมรูปถ่ายมาที่...
นายพรชนก ศักดิ์ธานี
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด 23/121 ซอยนวมินทร์161 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
• โปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวก่อนหลังได้ครับ โดยคำนึงถึงสภาพอากาศ
• เล็กน้อยก่อนเที่ยวเกาหลีและปักกิ่ง 
• การเดินทางจากเข้าประเทศเกาหลี สมาชิกทุกท่านควรเตรียมเอกสาร
1.หลักฐานการทำงาน เช่น บัตรพนักงาน, นามบัตร
2.หลักฐานการเงิน สมควรเงินสดติดตัวไปด้วย (หากไม่มีบัตรเครดิตการ์ด) หรือนำบัตรเครดิต เช่น Visa Card , American Express, Dinners Club หรือ Master Card เพื่อที่จะแสดงให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าเราคือนักท่องเที่ยว
3.หากเป็นพาสปอร์ตใหม่ ควรนำพาสปอร์ตเก่าติดตัวไปกับพาสปอร์ตใหม่ด้วย
4.การแต่งกายต้องสุภาพดูเป็นนักท่องเที่ยว
• ปรับปรุงโปรแกรมทัวร์ : 6 June, 2012   
ทัวร์เกาหลี
หมู่บ้านโพรวองซ์
ทัวร์เกาหลี
เกาะนามิ เกาหลี
เกาะนามิ
เกาะนามิ เกาหลี

พระราชวังเคียงบ็อค

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

พิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมือง

หอคอยโซลทาวเวอร์

ตลาดทงแดมุน

ตลาดเมียงดง

คลองชองเกซอน
อาหารเกาหลี บูโกกิ
อาหารเกาหลี บูโกกิ
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเกาหลี - เซี่ยงไฮ้
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด
23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4  ถนนนวมินทร์  แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230
โทร. 0-2969 3664, 02-949 5134-36  (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)

• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
• ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์พุทธคยา
ทัวร์ซีอาน • XI-AN-655B : ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี ลั่วหยาง ถ้ำหลงเหมิน หยุนไถซาน ศาลไคฟง วัดเส้าหลิน โชว์เส้นทางสายไหม
• วันที่ 30 ธันวาคม - 4 มกราคม 2567
ทัวร์แชงกรีล่า • TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก เมืองโบราณลี่เจียง (TG)
• วันที่ 3 - 8 ธันวาคม 2566
• วันที่ 31 ธันวาคม - 5 มกราคม 2567
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
ทัวร์เส้นทางสายไหม
ทัวร์ต๋ากู่ ง้อไบ้ • TG656 : เฉิงตู ต๋ากู่ปิงชวน เขาง้อไบ๊ ยอดเขาจินติ่ง หลวงพ่อโตเล่อซาน หวงหลงซี โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (TG)
• วันที่ 4 – 9 เมษายน 2567
• วันที่ 11 - 16 เมษายน 2567
ทัวร์กุ้ยหลิน • GL651 : กุ้ยหลิน หลงเซิ่น เขาเซียงกง หยางซั่ว เขาหลูยี่ ถ้ำขลุ่ยอ้อ เขางวงช้าง โชว์ DREAM LIKE โชว์ Liu shan jie
• วันที่ 24 - 29 กุมภาพันธ์ 2567
• วันที่ 23 - 28 มีนาคม 2567
ทัวร์ถ้ำอชันต้า • GAYA645 : พุทธคยา ราชคฤห์ นาลันทา เดลี ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า มุมไบ (TG)
• วันที่ 14 - 19 กุมภาพันธ์ 2567
• วันที่ 23 - 28 มีนาคม 2567
ทัวร์ทัชมาฮาล • INDIA-535 : ทัวร์เส้นทาง 6 มรดกโลกอินเดีย เดลี อัครา ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท ฟาเตห์ปูร์สิกรี ชัยปุระ
• วันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2567
ทัวร์พุทธคยาพาราณสี • INDIA-877 : ทัวร์อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พารานสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2567
• วันที่ 20 – 27 มีนาคม 2567
ทัวร์ปูเน่ • PUNE755 : มุมไบ ถ้ำช้าง ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า เมืองปูเน่ เมืองพระพิฆเนศ วัดสิทธิวินายัก (TG)
• วันที่ 22 – 28 กุมภาพันธ์ 2567
• วันที่ 10 – 16 ตุลาคม 2567
ทัวร์อินเดียพุทธคยา • INDIA-879 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พารานสี (บินตรงพุทธคยา B3)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 6 มกราคม 2567
ทัวร์ถ้ำอชันตา • BOM645 : ทัวร์ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า ถ้ำช้าง ถ้ำกัณเหรี ไหว้พระพิฆเนศ ออรังกาบัด มุมไบ
• วันที่ 22 – 27 กุมภาพันธ์ 2567
ทัวร์แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
ทัวร์ภูฏาน • PU546 : ภูฏาน พาโร ทิมพู ปูนาคา วัดทักซัง พาโรซอง ทิมพูซอง ปูนาคาซอง
• วันที่ 29 ธันวาคม - 2 มกราคม 2567
ทัวร์แคชเมียร์ • INDIA-871: แคชเมียร์ ศรีนาคา ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ทะเลสาบดาล (TG)
• วันที่ 10 - 17 เมษายน 2567
• วันที่ 14 - 21 เมษายน 2567
ทัวร์เมดาน • Medan436 : เมดาน อินโดนีเซีย บรัสตากี้ พาราพัท ทะเลสาบโทบา น้ำตกซิปิโซปิโซ - มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์
• วันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2566
• วันที่ 15 – 18 กุมภาพันธ์ 2567
ทัวร์ภูกระดึง • PHD1 : พิชิต ภูกระดึง ชม น้ำตก ทุ่งหญ้า ป่าสน ผานกแอ่น ผาหล่มสัก
• กรุ๊ป 6 ท่านเดินทางได้ทุกวัน (รถตู้)
น้ำตกทีลอซู • TAK-2 : อุ้มผาง ล่องแก่ง น้ำตกทีลอซู ดอยหัวหมด น้ำตกพาเจริญ ถ้ำสีฟ้า
• กรุ๊ป 8 ท่านเดินทางได้ทุกวัน (รถตู้)
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)