บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์ซีหนิง ชิงไห่ 
• สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
• ข้อมูลที่พัก โรงแรม รีสอร์ท จังหวัดสตูล
(ราคาห้องพักในเอกสารนี้เปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก)

อำเภอเมือง
ไทยอบอุ่นเฮ้าส์ ๑๘๑ ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.พิมาน โทร.๐ ๗๔๗๒ ๓๗๗๑ จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๒๘๐-๕๐๐ บาท
นกน้ำรีสอร์ท ๔๑ ม.๓ ต.ควนโพธิ์ โทร. ๐ ๗๔๗๒ ๔๘๘๘ โทรสาร ๐ ๗๔๗๙ ๙๓๙๔ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๔๐๐ บาท
บีบี การ์เด้นส์ อินน์ ๓๒๖ ม.๗ ถ.ยนตรการกำธร ต.คลองขุด โทร. ๐ ๗๔๗๓ ๐๘๐๘ โทรสาร ๐ ๗๔๗๓ ๐๘๐๙ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๓๐๐-๓๕๐ บาท
บับเบิ้ล เกสท์เฮ้าส์ ๑๐/๕๐ ถ.ยาตราสวัสดิ์ โทร. ๐ ๗๔๗๒ ๒๕๑๘-๙ จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๓๐๐ -๓๘๐ บาท
บังกะโล มายเฮ้าส์ ๑๑๑ ถ.ยนตรการกำธร ต.คลองขุด โทร. ๐ ๗๔๗๒ ๑๗๐๐-๑ จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๓๐๐-๓๘๐ บาท
บังกะโล สตาร์เฮ้าส์ ๒๑๓/๓ ถ.สฤษดิ์ภูมินารถ โทร.๐ ๗๔๗๓ ๒๕๓๔ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท
บายพาส ๗๓/๕๑ ถ.สฤษดิ์ภูมินารถ โทร. ๐ ๗๔๗๒ ๕๑๗๔ จำนวน ๒๗ ห้อง ราคา ๓๕๐-๕๐๐ บาท
ปาล์มรีสอร์ท ๑๙๙ ถ.ปานชูรำลึก ต.พิมาน โทร. ๐ ๗๔๗๒ ๕๐๖๙, ๐ ๗๔๗๒ ๓๓๗๖ โทรสาร ๐ ๗๔๗๒ ๕๐๖๙ จำนวน ๒๗ ห้อง ราคา ๓๘๐-๕๐๐ บาท
พีนาเคิล วังใหม่ ๔๓ ถ.สตูลธานี ต.พิมาน โทร. ๐ ๗๔๗๑ ๑๖๑๑, ๐ ๗๔๗๑ ๑๖๐๗-๘, ๐ ๗๔๗๑ ๒๒๙๑, ๐ ๗๔๗๑ ๒๒๘๒ จำนวน ๑๕๔ ห้อง ราคา ๕๒๐-๑,๕๐๐ บาท
รอยัล เกสท์เฮ้าส์ ๔๔๗ ม.๗ ถ.ยนตรการกำธร ต.คลองขุด โทร. ๐ ๗๔๗๓ ๐๑๕๓ จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๓๙๐ บาท
ริมน้ำริเวอร์เฮาส์ ๑๓๘ ถ.สฤษดิ์ภูมินารถ ต.พิมาน (ใกล้โรงไฟฟ้าสตูล) โทร. ๐ ๗๔๗๒ ๕๒๐๐, ๐ ๑๘๙๘ ๕๔๙๑, ๐ ๙๗๓๓ ๔๘๖๙ จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๓๘๐-๔๕๐ บาท
สตูลธานี ๙๐ ถ.สตูลธานี ต.พิมาน โทร. ๐ ๗๔๗๑ ๑๐๑๐, ๐ ๗๔๗๑ ๒๓๐๙ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๑๕๐-๓๕๐ บาท
สินเกียรติธานี ๕๐ ถ.บุรีวานิช ต.พิมาน โทร. ๐ ๗๔๗๒ ๑๐๕๕-๘, ๐ ๗๔๗๓ ๐๒๕๔-๕ โทรสาร ๐ ๗๔๗๒ ๑๐๕๙ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๖๕๐ บาท
เหรียญทอง ๔/๖ ถ.สมันตประดิษฐ์ ต.พิมาน โทร. ๐ ๗๔๗๑ ๑๐๓๖ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๑๔๐-๑๘๐ บาท
อุดมสุข ๒๐๑ ถ.หัตถกรรมศึกษา ต.พิมาน โทร. ๐ ๗๔๗๑ ๑๐๐๖, ๐ ๗๔๗๑ ๑๓๓๑ จำนวน ๓๘ ห้อง ราคา ๑๕๐-๓๐๐ บาท
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ต.เกาะสาหร่าย โทร. ๐ ๗๔๗๘ ๓๔๘๕, ๐ ๗๔๗๘ ๓๕๙๗ จำนวน ๕๖ ห้อง ราคา ๓๒๐-๕๐๐ บาท

อำเภอละงู (บริเวณปากบารา)
กระโจมทราย รีสอร์ท ๑๒๒ ม.๒ ถ.ละงู-ปากบารา (ซอยข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ต.ปากน้ำ โทร. ๐ ๗๔๗๘ ๓๓๗๑, ๐ ๗๔๗๘ ๓๓๙๓, ๐ ๙๔๖๗ ๓๒๓๘ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๑๘๐ บาท
แกรนด์วิลล่า ๙๓๘ ม. ๒ ถ.ละงู-ปากบารา ต.ปากน้ำ โทร.๐ ๗๔๗๘ ๓๔๙๙, ๐ ๗๔๗๘ ๓๕๑๑ จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๒๘๐-๔๐๐ บาท
แกรนด์ อันดามัน รีสอร์ท ๔๙๓ ม.๔ ต.ปากน้ำ โทร. ๐ ๗๔๗๘ ๓๖๙๖, ๐ ๕๙๐๓ ๑๑๑๐, ๐ ๑๓๑๑ ๓๗๖๔ จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๖๐๐-๑,๒๐๐ บาท
เกาะกลาง การ์เด้น วิว เกสต์เฮ้าส์ ๗๘๔ ถ.ละงู-ปากบารา ต.ปากน้ำ โทร. ๐ ๗๔๗๘ ๓๒๗๓ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๒๕๐ บาท
เจ เจ เกสต์เฮ้าส์ ๑๑๙ ม.๓ ต.กำแพง โทร.๐ ๗๔๗๓ ๔๓๔๗ จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๒๕๐-๓๕๐ บาท
ไดมอนด์บีช ๘๓๒ ม.๒ ต.ปากน้ำ โทร.๐ ๗๔๗๘ ๓๑๓๘ จำนวน ๑๑ ห้อง ราคา ๒๕๐-๕๐๐ บาท
ทรายแก้ว รีสอร์ท ๔๘๕ ม.๒ ต.ปากน้ำ โทร.๐ ๗๔๗๘ ๓๒๓๓, ๐ ๑๗๖๕ ๖๑๔๔ จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๒๕๐-๓๕๐ บาท
บังกะโล เฟื่องฟ้า ๑๒๔ ม.๖ ต.ปากน้ำ โทร.๐ ๑๙๕๙ ๑๘๔๓ จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๒๐๐ บาท
บารา รีสอร์ท ๒๐๕ ม.๖ ถ.ละงู-ปากบารา ต.ปากน้ำ โทร. ๐ ๗๔๗๘ ๓๓๓๓-๔, ๐ ๗๔๗๒ ๒๖๔๘ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๔๘๐ บาท
เบสท์เฮ้าส์ รีสอร์ท ๒๓ ม.๒ ต.ปากน้ำ (ใกล้ท่าเทียบเรือปากบารา) โทร. ๐ ๗๔๗๘ ๓๕๖๘ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๔๙๐-๕๙๐ คน
โบโลเน่ รีสอร์ท ม.๓ ต.ปากน้ำ โทร. ๐ ๑๙๙๐ ๗๙๐๑, ๐ ๑๘๙๗ ๙๐๘๔ จำนวน ๓๕ ห้อง ราคา ๒๐๐-๒๕๐ บาท
ปากน้ำรีสอร์ท ๑๓๙ ม.๑ ต.ปากน้ำ โทร. ๐ ๑๖๐๙ ๑๔๑๓, ๐ ๙๘๗๖ ๐๔๖๔ โทรสาร ๐ ๗๔๗๒ ๐๒๘๙ จำนวน ๑๗ ห้อง ราคา ๒๕๐-๑,๐๐๐ บาท
พรอารีย์ ๕๔๙ ม. ๒ ถ.ละงู-ปากบารา (ใกล้สวนสน) ต.ปากน้ำ โทร. ๐ ๗๔๗๘ ๓๒๔๑, ๐ ๑๒๗๗ ๓๐๐๒ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๑๖๐-๒๐๐ บาท
มารีน่า ๑๓๔ ถ.ละงู-ปากบารา ต.ปากน้ำ โทร. ๐ ๗๔๗๘ ๓๔๓๑จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา
๑๕๐-๓๕๐ บาท
ละงู ภูผา รีสอร์ท ๓๘๙ ม.๓ ต.กำแพง โทร. ๐ ๗๔๗๘ ๑๒๗๗, ๐ ๑๙๕๗ ๑๘๖๔ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๓๕๐-๗๕๐ บาท
ลากูน่ารีสอร์ท ๒๐๗ ม.๖ ถ.ละงู-ปากบารา ต.ปากน้ำ โทร. ๐ ๗๔๗๘ ๓๕๖๗, ๐ ๑๙๖๙ ๑๐๑๔ จำนวน ๒๓ ห้อง ราคา ๒๕๐-๖๕๐ บาท
ศรีละงู ๕๙ ม.๓ ต.กำแพง โทร. ๐ ๗๔๗๘ ๑๐๒๒ จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๑๕๐ บาท
สวนสน ๓๙๘ ม.๒ ต.ปากน้ำ โทร. ๐ ๗๔๗๘ ๓๓๕๐ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๕๐ บาท
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ต.ปากน้ำ โทร. ๐ ๗๔๗๘ ๓๐๗๔, ๐ ๗๔๗๘ ๓๕๐๔ จำนวน ๗ หลัง ราคา ๕๐๐-๑,๕๐๐ บาท
ฮอลิเดย์ อินน์ ๓๔๔ ม. ๒ ถ.ละงู-ปากบารา ต.ปากน้ำ โทร. ๐ ๗๔๗๘ ๓๔๒๗ จำนวน ๖ ห้องราคา ๑๒๐-๑๖๐ บาท

เกาะบุโหลน
ชาวเล โฮมสเตย์ เกาะบุโหลน โทร. ๐ ๖๒๙๐ ๒๕๑๙ จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๓๕๐ บาท
บุโหลน รีสอร์ท ๖ ม. ๓ เกาะบุโหลน ต.ปากน้ำ โทร. ๐ ๑๘๙๗ ๙๐๘๔ บังกะโล ๓๐ หลัง ราคา ๒๐๐-๘๐๐ บาท
บุโหลน วิว พอย์ท รีสอร์ท ๔๐ ม. ๓ เกาะบุโหลนเล ต.ปากน้ำ โทร. ๐ ๗๔๗๒ ๘๐๐๕-๖จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๓๐๐-๑,๒๐๐ บาท
บุโหลน ฮิลว์ ๓๖ ม. ๓ ต.ปากน้ำ โทร. ๐ ๙๙๗๘ ๐๑๑๓ จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๒๕๐-๖๐๐ บาท
พังกา เบย์ รีสอร์ท สำนักงาน ๑๙/๖ ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง โทร. ๐ ๑๘๙๗ ๙๙๑๕, ๐ ๗๔๗๒ ๘๐๐๘ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๓๐๐-๑,๐๐๐ บาท
แพนแซน รีสอร์ท ติดต่อได้ที่ท่าเรือปากบารา หรือ สำนักงานจังหวัดตรัง ๘๒-๘๔ ถนนวิเศษกุล อ.เมือง จ.ตรัง ๙๒๐๐๐ โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๐๓๕, ๐ ๗๕๒๑ ๙๕๑๓, ๐ ๑๓๙๗ ๐๘๐๒ จำนวน ๒๗ ห้อง ราคา ๙๐๐-๑,๕๐๐ บาท
โรงเรียนบ้านเกาะบุโหลน ๓๙ ม. ๓ ต.ปากน้ำ โทร. ๐ ๑๙๕๙ ๒๔๙๗ บังกะโล ๘ หลัง ราคา ๔๐๐ บาท

เกาะหลีเป๊ะ
อ่าวพัทยา
ดาหยา รีสอร์ท ๖๐ ม. ๗ ต.เกาะสาหร่าย โทร. ๐ ๗๔๗๒ ๘๐๓๐ บังกะโล ๔๐ หลัง ราคา ๓๕๐-๕๐๐ บาท
พัทยา ๒ รีสอร์ท ๖๙ ม. ๗ ต.เกาะสาหร่าย โทร. ๐ ๗๔๗๒ ๘๐๓๔ บังกะโล ๓๑ ห้อง ราคา ๓๐๐-๘๐๐ บาท
เมาท์เท่นรีสอร์ท ๕๗ ม.๗ ต.เกาะสาหร่าย โทร. ๐ ๗๔๗๒ ๘๑๓๑, ๐ ๙๗๓๘ ๔๕๘๐, ๐ ๕๕๔๐ ๔๑๖๓ จำนวน ๔๕ ห้อง ราคา ๔๐๐-๑,๔๐๐ บาท
วารินทร์บีชรีสอร์ท ต.เกาะสาหร่าย โทร. ๐ ๑๕๙๘ ๒๒๒๕, ๐ ๑๕๔๐ ๔๕๕๗ จำนวน ๘๐ ห้อง ราคา ๔๐๐-๑,๘๐๐ บาท
หลีเป๊ะ รีสอร์ท ม. ๗ ต.เกาะสาหร่าย โทร. ๐ ๗๔๗๒ ๓๘๐๔, ๐ ๗๔๗๒ ๔๓๓๖, ๐ ๑๖๔๐ ๗๓๘๐, ๐ ๑๘๙๖ ๕๔๙๑ บังกะโล ๗๐ หลัง ราคา ๖๐๐-๓,๖๐๐ บาท
อ่าวด้านหน้า
ชาวเล รีสอร์ท ๑๔๒ ม. ๗ ต.เกาะสาหร่าย โทร. ๐ ๗๔๗๒ ๘๑๑๑-๒ สำนักงาน โทร. ๐ ๗๔๗๓ ๒๔๗๓, ๐ ๙๘๗๐ ๘๕๖๑ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๘๐๐ บาท
อันดามัน รีสอร์ท ๓๖ ม. ๗ ต.เกาะสาหร่าย โทร. ๐ ๗๔๗๒ ๙๒๐๐, ๐ ๗๔๗๑ ๑๓๑๓, ๐ ๗๔๗๘ ๓๖๘๕, ๐ ๙๗๓๖ ๕๑๕๐ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๓๐๐–๔๐๐ บาท
เอเชีย รีสอร์ท ม. ๗ ต.เกาะสาหร่าย โทร. ๐ ๗๔๗๒ ๘๑๑๗, ๐ ๖๙๖๙ ๓๘๕๘ บังกะโล ๑๖ ห้อง ราคา ๖๕๐-๘๐๐ บาท
อ่าวประมง
พร รีสอร์ท ๑๑๙ ม.๗ ต.เกาะสาหร่าย โทร. ๐ ๗๔๗๒ ๘๐๘๘ บังกะโล ๒๗ ห้อง ราคา ๓๐๐-๔๐๐ บาท มีเต็นท์ให้เช่าคืนละ ๑๐๐ บาท
อำเภอควนโดน
อุทยานแห่งชาติทะเลบัน ม.๔ ต.วังประจัน โทร. ๐ ๗๔๗๒ ๒๗๓๖-๗ จำนวน ๗ หลัง ราคา ๖๐๐-๒,๒๐๐ บาท

 ข้อมูลงานประเพณี จังหวัดสตูล

  งานประเพณีแข่งว่าวนานาชาติ จัดขึ้นทุกปีประมาณเดือนกุมภาพันธ์
  งานตะรุเตา อาดัง ฟิชชิ่ง คลับ เป็นงานตกปลาที่จัดขึ้นประมาณเดือนมีนาคมของทุกปี
  งานเทศกาลท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดสตูล จัดขึ้นประมาณเดือนธันวาคม เพื่อเป็นการเริ่มเปิดฤดูกาล ท่องเที่ยวทางทะเลในจังหวัดสตูล นักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติตะรุเตาในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน
  ประเพณีลอยเรือ จัดขึ้นในหมู่ของชาวเลที่เกาะหลีเป๊ะในจังหวัดสตูล ในวันขึ้น ๑๓-๑๕ ค่ำ เดือน ๖ และเดือน ๑๑ ทุกปี เพื่อขับไล่สิ่งอัปมงคลและเสี่ยงทายอนาคตของการประกอบอาชีพ

 ข้อมูลร้านอาหาร จังหวัดสตูล

อำเภอเมือง
คุณหญิง ๑๒๙/๑๒ ถ.สมันตประดิษฐ์ ต.พิมาน โทร. ๐ ๗๔๗๓ ๒๒๐๑ (อาหารไทย) เปิด ๒๐.๓๐-๐๑.๐๐ น.
ไทม์ ๔๓/๑-๒ ถ.สตูลธานี ต.พิมาน โทร. ๐ ๗๔๗๑ ๒๒๘๖ (อาหารตามสั่ง ยกเว้นเนื้อหมู) เปิด ๑๑.๐๐-๐๑.๐๐ น.
นกน้ำ ๔๑ ม. ๓ ถ.ฉลุง-ละงู ต.ควนโพธิ์ โทร. ๐ ๗๔๗๒ ๔๘๘๘ โทรสาร ๐ ๗๔๗๙ ๙๓๙๔ (อาหารปักษ์ใต้) เปิด ๐๘.๐๐-๒๒.๐๐ น.
น้องณี ๓/๓ ถ.สถิตยุติธรรม ต.พิมาน โทร. ๐ ๗๔๗๒ ๓๐๑๒, ๐ ๗๔๗๑ ๒๒๗๗, ๐ ๑๖๔๗ ๑๒๔๙ (อาหารทะเล, อาหารตามสั่ง) เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.
น้องเบียร์ ๑๐๐ ม. ๔ ถ.ยนตรการกำธร ต.คลองขุด โทร. ๐ ๗๔๗๒ ๒๔๙๐ (อาหารตามสั่ง) เปิด ๐๙.๐๐–๒๒.๐๐ น.
ปะการัง ๓๘ ถ.สตูลธานี ต.พิมาน โทร. ๐ ๗๔๗๒ ๒๐๒๒ (อาหารไทย) เปิด ๑๑.๐๐-๐๑.๐๐ น.
มุกดา ๒๓๖ ถ.คูหาประเวศน์ ต.พิมาน โทร. ๐ ๗๔๗๑ ๒๓๙๐ (อาหารปักษ์ใต้) เปิด ๑๑.๐๐-๒๑.๓๐ น.
เรือนไม้ ๑๒๘/๖ ซ.๑๗ ถ.สตูลธานี
ลีดเดอร์ ผับ (โรงแรม บีบี การ์เด้นท์) ๓๒๖ ม.๗ ถ.ยนตรการกำธร ต.คลองขุด โทร. ๐ ๗๔๗๓ ๐๘๐๘ (อาหารตามสั่ง) เปิด ๒๐.๐๐-๐๑.๐๐ น.
ห้องอาหารบานบุรี (โรงแรมสินเกียรติ) ๕๐ ถ.บุรีวานิช ต.พิมาน โทร. ๐ ๗๔๗๒ ๑๐๕๖ (อาหารตามสั่งทุกประเภท) เปิด ๐๗.๐๐-๒๑.๐๐ น.
ห้องอาหารพิมาน (โรงแรมวังใหม่) ๔๓ ถ.สตูลธานี ต.พิมาน โทร. ๐ ๗๔๗๑ ๑๖๑๑ (อาหารทุกประเภท) เปิด ๒๐.๐๐-๐๑.๐๐ น.
อิงภู อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น ถ.คูหาประเวศ ต.พิมาน โทร. ๐ ๗๔๗๑ ๑๘๑๘ (อาหารไทย) เปิด ๑๑.๐๐-๒๓.๐๐ น.
เกาะหลีเป๊ะ
ชาวเล วิลล่า ต.เกาะสาหร่าย (อาหารไทยตามสั่ง)
อำเภอละงู
ปะการัง ๙๓๘ ม. ๒ ต.ปากน้ำ โทร. ๐ ๗๔๗๘ ๓๔๙๙, ๐๗๔๗๘ ๓๕๑๑ (อาหารทะเลตามสั่ง) เปิด ๑๑.๐๐-๒๒.๐๐ น.
สวนไผ่ ๒๑ ถ.ละงู-ทุ่งหว้า ต.กำแพง โทร. ๐ ๗๔๗๘ ๑๔๒๕ (อาหารไทยตามสั่ง) เปิด ๑๑.๐๐ -๒๑.๐๐ น.

บริษัทนำเที่ยว
จุฑามณี แฟมิลี่ ทัวร์ ๔๙/๑ ถ.สถิตยุติธรรม ต.พิมาน อ.เมือง โทร. /โทรสาร ๐ ๗๔๗๓ ๐๐๕๕
ตะรุเตา มารีน แทรเวล ๗๘๘ ม.๒ ต.ปากน้ำ อ.ละงู โทร. ๐ ๗๔๗๘ ๓๐๖๘, ๐ ๙๐๕๑ ๓๔๐๘
มัสสุรี แทรเวล แอนด์ ทัวร์ ๑/๗๘ ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง โทร. ๐ ๗๔๗๒ ๓๔๘๘ โทรสาร ๐ ๗๔๗๒ ๓๔๙๐
โรสนีย์ แทรเวล ๒๘/๑ ถ.ศุลกานุกูล ต.พิมาน อ.เมือง โทร. ๐ ๗๔๗๑ ๑๘๐๘ โทรสาร ๐ ๗๔๗๓ ๐๒๒๔
วาสนา แทรเวล แอนด์ ทัวร์ ๒๑,๒๓ ถ.ดิรสถิตย์ ต.พิมาน อ.เมือง โทร. ๐ ๗๔๗๑ ๑๗๘๒, ๐ ๗๔๗๓ ๐๐๕๑-๑ โทรสาร ๐ ๗๔๗๑ ๑๗๘๒
สตูล แทรเวล แอนด์เฟอร์รี่ เซอร์วิส ๔๕/๘-๙ ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง โทร. ๐ ๗๔๗๑ ๑๔๕๓ โทรสาร ๐ ๗๔๗๒ ๑๙๘๙
สตูล ฮอลิเดย์ ทัวร์ ๒๘๗/๕ ถ.ยนตรการกำธร ต.พิมาน อ.เมือง โทร. ๐ ๗๗๔๒ ๒๐๗๗
สตูลแฮปปี้ทัวร์ ๑๓๑/๒ ซ.สมานมิตร ถ.ศุลกานุกูล ต.พิมาน อ.เมือง โทร. ๐ ๗๔๗๑ ๒๑๑๙ โทรสาร ๐ ๗๔๗๓ ๑๑๑๖
สบาย สปอร์ต ๔๖๗ ม.๔ ซ.เทศบาล ๕ ถ.ละงู-ทุ่งหว้า ต.กำแพง อ.ละงู โทร./โทรสาร ๐ ๗๔๗๓ ๔๑๐๔
อาดังซี ทัวร์ ๘๒๗ ม.๒ ถ.ละงู-ปากบารา ต.ปากน้ำ อ.ละงู โทร. ๐ ๗๔๗๘ ๓๓๖๘ โทรสาร ๐ ๗๔๗๘
๓๓๓๘

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. ๐ ๗๔๗๒ ๑๓๗๕
สำนักงานจังหวัดสตูล โทร. ๐ ๗๔๗๑ ๑๐๕๕
เทศบาลตำบลกำแพงอำเภอละงู โทร. ๐ ๗๔๗๘ ๑๓๘๒, ๐ ๗๔๗๘ ๑๓๓๘
โรงพยาบาลจังหวัดสตูล โทร. ๐ ๗๔๗๒ ๓๕๐๐-๑
โรงพยาบาลทุ่งหว้า โทร. ๐ ๗๔๗๘ ๙๐๑๕
โรงพยาบาลควนกาหลง โทร. ๐ ๗๔๗๒ ๑๓๘๑
โรงพยาบาลละงู โทร. ๐ ๗๔๗๘ ๐๒๒๔
โรงพยาบาลท่าแพ โทร. ๐ ๗๔๗๘ ๗๐๔๐
โรงพยาบาลควนโดน โทร. ๐ ๗๔๗๙ ๕๐๖๖
สถานีตำรวจภูธร โทร. ๐ ๗๔๗๓ ๒๕๐๒-๓
ตำรวจทางหลวง โทร. ๑๑๙๓
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. ๑๑๕๕
สถานีตำรวจน้ำสตูล โทร. ๐ ๗๔๗๑ ๑๐๔๓
ด่านตรวจคนเข้าเมือง (ใกล้สุเหร่า) โทร. ๐ ๗๔๗๑ ๑๐๘๐
กรมอุตุนิยมวิทยา โทร. ๑๑๘๒

"ข้อมูลรายละเอียดในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
สงวนลิขสิทธิ์ หากนำไปจัดพิมพ์เพื่อการจำหน่าย"

คัดลองข้อมูลจากเวบททท.
งานพัฒนาข้อมูลท่องเที่ยว
กองข่าวสารการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หากมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
โปรดแจ้ง งานพัฒนาข้อมูลท่องเที่ยว
โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๒๑๔๑-๒๑๔๕
โทรสาร ๐ ๒๒๕๓ ๗๔๔๐
E-mail: infodev@tat.or.th

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงานภาคใต้เขต ๑
๑/๑ ซอย ๒ ถนนนิพัทธ์อุทิศ ๓
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐
โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๑๐๕๕, ๐ ๗๔๒๔ ๓๗๔๗, ๐ ๗๔๒๓ ๘๕๑๘
โทรสาร ๐ ๗๔๒๔ ๕๙๘๖
พื้นที่ความรับผิดชอบ : สงขลา, สตูล
E-mail Address : tatsgkhl@tat.or.th

"ใช้บริการบริษัทนำเที่ยวที่มีใบอนุญาต ท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย"

สตูล เกาะตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล โรงแรมสตูล
ตะรุเตา ไก่ดำ จำปาดะ คนใจพระ งามเลิศเชิดสตูล : สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์
เกาะตะรุเตา
• อุทยานตะรุเตา เกาะตะรุเตา เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย มีชื่อเสียงทางด้านประวัติศาสตร์และความสวยงามของธรรมชาติ ห่างจากฝั่งที่ท่าเรือปากบารา ๒๒ กิโลเมตร
เกาะยาง
• เกาะยาง เกาะไผ่ อยู่ระหว่างเกาะอาดังและเกาะราวี เกาะยางโดดเด่นเรื่องหาดทรายขาวๆ เหมาะกับการเล่นน้ำ ส่วนเกาะไผ่ มีแนวปะการังแข็ง ดอกไม้ทะเลและกลุ่มปลาการ์ตูนอาศัยอยู่จำนวนมาก
เกาะไข่
• เกาะไข่ ลอดซุ้มประตูหิน อยู่ระหว่างเกาะตะรุเตากับเกาะอาดัง-ราวี ห่างจากเกาะตะรุเตาประมาณ 15 กิโลเมตร มีซุ้มประตูหินธรรมชาติขนาดใหญ่
เกาะผึ้ง
• เกาะรอกลอย เกาะผึ้ง เกาะรอกลอยอยู่ใกล้กับเกาะดงและเกาะราวี จุดเด่นของเกาะรอกลอยคือหาดทรายที่ขาวสะอาดตัดกับน้ำทะเลสีเขียวมรกต จนเป็นที่มาของ ทะเลหยก
เกาะหลีเป๊ะ
• เกาะหลีเป๊ะ เกาะอาดัง ห่างจากท่าเรือปากบาราประมาณ 65 กิโลเมตร เกาะหลีเป๊ะมีบ้านเรือนชาวเลอาศัยอยู่กระจัดกระจาย ส่วนเกาะอาดังอยู่ตรงข้ามเกาะหลีเป๊ะ ห่างกันประมาณ 800 เมตร
เกาะหินงาม
• เกาะหินงาม อยู่ห่างจากเกาะอาดังประมาณ 2.5 กิโลเมตร เกาะหินงามเป็นเกาะที่ไม่มีหาดทราย มีแต่หินสีเทาดำ เมื่อโดนกระแสน้ำซัดและต้องแสงพระอาทิตย์จะส่งเป็นประกายสวยงาม
เกาะราวี
• เกาะราวี ปะการังน้ำตื้น อยู่เคียงข้างกับเกาะอาดัง ห่างกันเพียง 1 กิโลเมตร เกาะราวีมีหาดที่มีทรายสีขาวเม็ดละเอียด เหมาะกับการเล่นน้ำ ยังเป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ
เกาะตะรุเตา
• เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ บันทึกการเดินทางตอนที่ 1 เที่ยวหมู่เกาะตะรุเตา เกาะอาดัง เกาะหลีเป๊ะ เก็บรูปสวยๆมาฝาก
เกาะจาบัง
• เกาะจาบัง ปะการังหลากสี เกาะจาบังเป็นกองหินเล็กๆกลางทะเล โลกใต้ทะเลรอบเกาะจาบังนั้นโดดเด่นด้วยปะการังอ่อนเจ็ดสีสวยงามมาก
เกาะราวี
• เกะหลีเป๊ะ เกาะหินซ้อน เกาะไผ่ เกาะราวี บันทึกการเดินทางตอนที่ 2 เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ เกาะหินซ้อน เกาะไผ่ เกาะราวี เก็บรูปวิวสวยๆและปะการังใต้น้ำมาฝาก
เกาะหินซ้อน
• หมู่เกาะดง เกาะหินซ้อน เกาะดงมีเกาะบริวารเล็กๆ อยู่หลายเกาะ มีเกาะหินซ้อนเป็นเกาะที่โดดเด่นที่สุด มีแนวปะการังสวยงามและมีปลาอาศัยอยู่ชุกชุม
เที่ยวเกาะตะรุเตา
• เกาะจาบัง เกาะหินงาม ตะรุเตา ถ้ำจระเข้ บันทึกการเดินทางตอนที่ 3 เที่ยวเกาะจางบัง เกาะหินงาม เกาะตะรุเตา ถ้ำจระเข้ เก็บรูปวิวสวยๆและปะการังใต้น้ำมาฝาก
• ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• กรุ๊ปจอยทัวร์หน้าร้าน
ทัวร์ซีหนิง ชิงไห่ • XI-AN875 : BEAUTIFUL กานซู – ชิงไห่ ทะเลสาบเกลือ ทุ่ง Rapeseed flower ภูเขาสายรุ้ง ล่องเรือแม่น้ำเหลือง ล่องเรือทะเลสาบชิงไห่ เขาสุริยันจันทรา (8 วัน 7 คืน - FD)
• ชม ทะเลสาบเกลือฉาข่า เป็นทะเลสาบน้ำเค็ม และ ทะเลสาบชิงไห่
• ชม ทุ่งดอกRapeseed ทะเลดอกมัสตาร์ดที่สวยที่สุดในประเทศจีน
• ชม ทุ่งหญ้าแห่งเทือกเขาฉีเหลียนซาน 1 ใน 6 ทุ่งหญ้าที่สวยงามที่สุดในประเทศจีน
• พักโรงแรม 5 ดาว - อาหารดี - บินแอร์เอเชีย
• วันที่ 23 - 30 มิถุนายน 2567 :
ราคา 54,995.-บาท
• TIBET-51 : คุนหมิง ทิเบต ลาซา วังโปตาลา วัดโจคัง ทะเลสาบ เมืองซิกาท์เซ่ วัดเซร่า รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง ซีอาน โชว์ทิเบต (8 วัน 7 คืน - TG)
• นั่งรถไฟสายหลังคาโลก ลาซา-ซีหนิง ห้องวีไอพี
• เที่ยวพระราชวังโปตาลา และเมืองซิกาท์เซ่ วัดปันเชนลามะ

• ไม่ลงร้านช้อป ไม่ขาย Option - บินการบินไทย
• วันที่ 19 - 27 พฤษภาคม 2567 : ราคา 77,995.-บาท
• TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก สวนดอกไม้ฮอบบิท เมืองโบราณลี่เจียง (6 วัน 5 คืน - TG)
• นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-แชงกรีล่า เที่ยวสวนดอกไม้ฮอบบิท
• นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก

• พัก 5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป ไม่ขาย Option - บินการบินไทย
• วันที่ 23 – 28 ตุลาคม : 5 – 10 ธันวาคม : ราคา 37,995.-บาท
• วันที่ 28 ธันวาคม - 2 มกราคม 2568 : ราคา 39,995.-บาท
• INDIA-871: แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ดอกทิวลิปบาน อัคราฟอร์ท พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ทะเลสาบดาล (8 วัน 6 คืน - TG)
• เที่ยวแคชเมียร์ พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค
• ชม ทัชมาฮาล สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
• พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน 2 ไฟลท์
• วันที่ 14 - 21 เมษายน 2567
• ID19 : แคชเมียร์  - เลห์ ลาดัก พาฮาลแกรม โซนามาร์ค ทะเลสาบพันกอง นูบราวัลเลย์ วัดมาลายูรู วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ (10 วัน 8 คืน - TG)
• เที่ยวแคชเมียร์ พาฮาลแกรม โซนามาร์ค
• เที่ยวเลห์ ลาดัก ทะเลสาบพันกอง นูบร้าวัลเลย์
• พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน 2 ไฟลท์
• วันที่ 18 – 27 พฤษภาคม 2567 : ราคา 68,995.-บาท
• TG-659 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า เมืองโบราณหวงหลงซี โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (6 วัน 5 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 11 - 16 ต.ค., 18 - 23 ต.ค., 23 - 28 ต.ค., 7 - 14 พ.ย. : ราคาเริ่มต้น 41,995.-บาท
• TG-879 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ภูเขาง้อไบ้ ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• ขึ้นเขา ง้อไบ้ 1 ใน 4 พุทธคีรีแห่งประเทศจีน (เที่ยวเต็มวัน)

• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 3 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 49,995.-บาท
• CANAT19 : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ซีอาน ลั่วหยาง หลงเหมิน วัดเส้าหลิน ถ้ำม่ายจีซาน จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อุรุมฉี (12 วัน 10 คืน - FD)
• เที่ยวชมเส้นทางสายไหมและเส้นทางพระถังซำจั๋งแบบเจาะลึกยาวๆ
• ชม 3 ถ้ำพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศจีน
• ชม ถ้ำตุนหวง ขี่อูฐทะเลทราย ทะเลสาบวงพระจันทร์
• พักโรงแรม 5 ดาว - อาหารดี - บินแอร์เอเชียและบินภายใน
• วันที่ 11 - 22 ตุลาคม 2567 :
ราคา 80,995.-บาท
• INDIA877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี ล่องเรือแม่น้ำคงคา สารนาท พารานสี (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 4 สังเวชนียสถาน พุทธคยา กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พาราณสี
• ชม ล่องเรือแม่น้ำคงคา เที่ยวชม วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี
• พักโรงแรม 4 ดาว - มีอาหารไทย - มีพระวิทยากร - บินการบินไทย
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม : วันที่ 28 ธันวาคม - 4 มกราคม : 9 - 16 กุมภาพันธ์
2568
• CSX651-FD : จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ เมืองโบราณฟ่งหวง เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น เขาเทียนเหมินซาน ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู สะพานแก้ว โชว์จิ้งจอกขาว (6 วัน 5 คืน - FD)
• เที่ยวครบ 4 ไฮไลท์ ถ้ำประตูสวรรค์ ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู และสะพานกระจก
• เที่ยวครบ 2 เมืองโบราณ เมืองโบราณฟ่งหวง และ เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น
• พิเศษ นอนที่ เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น ชมบรรยากาศยามเย็นและถ่ายรูปสวยๆแสงสีแสงไฟยามค่ำคืน
• ชม โชว์จิ้งจอกขาว ที่โด่งดังแห่งจางเจียเจี้ย - อาหารดี - โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว

• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 36,995.-บาท
ทัวร์คานาสือ • XIN-864 : ซินเจียง อูรูมูฉี หมู่บ้านเหอมู่ หุบเขาอัลไต อุทยานคานาสือ ธารน้ำห้าสี เข้าอุทยานคานาสือ 2 วัน (8 วัน 6 คืน - UQ)
• ชมดอกไม้ป่าบานปีและใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อบนเส้นทางซินเจียงเหนือ
• เข้า อุทยานคานาสือ 2 วัน เน้นถ่ายรูปสวยๆ
• บินตรงอูรูมูฉี - อาหารดี - โรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว
• วันที่ 17 – 24 พฤษภาคม, 21 – 28 มิถุนายน 2567 : ราคาเริ่มต้น 54,995.-บาท
   
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)