บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์ซีหนิง ชิงไห่ 
• ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช
• อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง

   อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอฉวาง อำเภอนาบอน และอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ ประกอบด้วยทิวทัศน์และน้ำตกที่สวยงามหลายแห่ง เช่น น้ำตกโยง น้ำตกหนานปลิว เหมาะแก่การท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ศึกษาหาความรู้ ทั้งเป็นต้นน้ำลำธารที่สำคัญ อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยงมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 205 ตารางกิโลเมตร หรือ 128,125 ไร่
ลักษณะภูมิประเทศ
   ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาทอดยาวตามแนวเหนือ-ใต้ มีที่ราบไม่มาก มีเทือกเขาที่สำคัญได้แก่ เขาเขมร เขาควนทัง (ท้องถิ่นเรียกว่าเขาขันหมาก) เขาวังหีบ เขาพระ เขาหลวง เขาโยง เขาลำโรม เขาปากแพรก เขาปลายเบิก เขาคูหา มีความสูงเฉลี่ย 600 เมตร เขาเขมรเป็นยอดเขาสูงที่สุด ประมาณ 1,100 เมตร จากระดับน้ำทะเล มีลำน้ำหลายสายที่กำเนิดจากเขาเหล่านี้ เช่น คลองกุย คลองจัง คลองวังหีบ คลองน้ำตกโยง คลองปากแพรก ซึ่งจัดเป็นแหล่ง ต้นน้ำลำธารที่สำคัญมากโดยทั่ว ๆ ไปชนิดดินเป็นดินเหนียว ดินร่วนปนเหนียว ดินร่วนปนทราย และ ดินลูกรังปะปนอยู่เล็กน้อย บริเวณที่เป็นไหล่เขาและสันเขา เป็นดินร่วนปนทรายและหมู่ก้อนหินทรายและหินแกรนิต ทางสำนักธรณีวิทยาได้เคยตรวจสอบป่าบริเวณนี้แล้ว ปรากฎว่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่เหล็กและวุลแฟรม
ลักษณะภูมิอากาศ
   อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยงตั้งอยู่บนคาบสมุทร ทำให้ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่พัดผ่านทะเลทั้งสองด้าน ฝนตกเกือบตลอดทั้งปี ระหว่างเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม มีอากาศค่อนข้างเย็น และฤดูร้อนจะอยู่ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนเมษายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 26 องศาเซลเซียส
พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า
   สภาพป่าทั่วไปเป็นป่าดิบชื้นและป่าดิบเขา มีพรรณไม้ที่มีค่าและมีขนาดใหญ่อยู่เป็นจำนวนมาก เช่น ไม้ยาง หลุมพอ ตะเคียนทอง นาคบุตร กระบาก เสียดช่อ เลือดนก จวง ขนุนปาน จำปา พิกุลป่า ก่อ รักเขา กระท้อน สะตอ เหรียง ฯลฯ ไม้พื้นล่าง มีพวกเฟิร์นต้นชนิดต่าง ๆ ไม้ไผ่ เถาวัลย์ และไม้หนามหลายชนิด เป็นต้น สัตว์ป่าที่สำรวจพบในป่าเขาบริเวณนี้ มีสัตว์ป่าที่สำคัญ เช่น เสือดำ อีเก้ง คูรัม เม่น หมูป่า กระจง แมวดาว อีเห็น ชะมด ลิง ค่าง ชะนี ฯลฯ สัตว์ป่าจำพวกนก เช่น นกหว้า ไก่ป่า นกอีเปล้า นกขมิ้น และนกกินแมลงหลายชนิด
สถานที่ท่องเที่ยว
   น้ำตกเขาเหมน (น้ำตกคลองกุย) ต้นกำเนิดจากเทือกเขาเหมน เป็นน้ำตกที่มี 6-7 ชั้น ชั้นที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายมีเพียง 2 ชั้น เป็นน้ำตกที่มีความสูงประมาณ 18-20 เมตร พุ่งออกมาจากแนวโขดหินเป็นลำยาวลงมาเบื้องล่าง ภายในหุบเขาเหมนกับเขาขันหมากซึ่งเป็นเทือกเขาติดต่อกัน เดินทางจากที่ราบหมู่บ้านเข้าไปตามแนวลำธารประมาณ 1-5 กิโลเมตร ปัจจุบันมีคนในท้องถิ่นเข้าไปเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก
   น้ำตกคลองจัง กำเนิดจากเทือกเขาวังหีบตอนเหนือ มีความสูงประมาณ 15 เมตร จากหน้าผาไหลลงไปสู่เบื้องล่างเป็นชั้น ๆ ไปยังพื้นที่ราบของหมู่บ้านตอนล่าง มีน้ำอุดมสมบูรณ์ตลอดปี มีโขดหินสวยงามวางเรียงรายตามแนวลำธาร เป็นที่รู้จักของคนในท้องถิ่นใกล้เคียง
   น้ำตกหนานปลิว กำเนิดจากเทือกเขาวังหีบมีความสูงประมาณ 20 เมตรความกว้างของน้ำตกที่ตกมาจากหน้าผาประมาณ 7 เมตร ระยะการเดินทางจากหมู่บ้านประดู่สู่น้ำตกประมาณ 8 กิโลเมตร ใช้เวลาครึ่งชั่วโมง น้ำไหลสู่หมู่บ้านประดู่เป็นลำธารคดเคี้ยวมีน้ำอุดมสมบูรณ์ตลอดปี เป็นน้ำตกที่ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรป่าไม้อันประมาณค่ามิได้
   น้ำตกปลิว สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง กำเนิดจากเทือกเขาโยง ตั้งอยู่บริเวณป่าปากแพรก ระหว่างหุบเขาอันเป็นเทือกเขาสูง น้ำตกไหลลดหลั่นลงมาเป็นชั้น ๆ ถึง 8 ชั้น แต่ละชั้นมีความกว้างประมาณ 15-18 เมตร สูงประมาณ 25 เมตร เนื่องจากแต่ละชั้นมีความสูงมากนี้เองจึงทำให้น้ำตกที่ไหลลงมาจากหน้าผาคล้ายลักษณะของการปลิว จึงเรียกว่า น้ำตกปลิว มีน้ำอุดมสมบูรณ์ตลอดปี ใช้เวลาเดินทางจากหน้าบ้านน้ำรอบขึ้นไปจนถึงชั้นบนสุดของน้ำตกประมาณ 1 ชั่วโมง
   น้ำตกโยงและน้ำตกโยงน้อย เดิมกรมป่าไม้ได้จัดบริเวณน้ำตกแห่งนี้เป็นวนอุทยาน น้ำตกโยง ตั้งแต่ พ.ศ. 2516 น้ำตกโยงมีความสวยงาม มีชั้นน้ำตกสูงประมาณ 15 เมตร มีแอ่งน้ำขนาดใหญ่รองรับน้ำจากน้ำตกที่มีความสูงชันมากพุ่งดิ่งลงสู่แอ่งน้ำตลอดปี ส่วนน้ำตกโยงน้อยมีสภาพเป็นหน้าผากว้างและสูงชัน มีน้ำไหลลดหลั่นลงมาเป็น 2 สาย มาบรรจบกันที่เบื้องล่าง
สิ่งอำนวยความสะดวก อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง ได้จัดสถานที่กางเต้นท์ไว้บริการนักท่องเที่ยว
การเดินทาง
   รถยนต์ ตามทางหลวงหมายเลข 41 กรุงเทพมหานครถึงอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทางประมาณ 774 กิโลเมตร แล้วแยกทางเข้าถนนลูกรัง จากบ้านไสใหญ่ ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ทางรถไฟ จากกรุงเทพมหานครถึงสถานีรถไฟ ชุมทางทุ่งสง แล้วต่อด้วยรถสองแถว ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติได้
สถานที่ติดต่อ
   อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง ตู้ ปณ. 65 อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 โทรศัพท์ : (075) 309206

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงแรมนครศรีธรรมราช
เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำ ชื่นฉ่ำธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม เครื่องถมสามกษัตริย์ มากวัดมากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู
• ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช 
• หมู่บ้านคีรีวง
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• กรุ๊ปจอยทัวร์หน้าร้าน
ทัวร์ซีหนิง ชิงไห่ • XI-AN875 : BEAUTIFUL กานซู – ชิงไห่ ทะเลสาบเกลือ ทุ่ง Rapeseed flower ภูเขาสายรุ้ง ล่องเรือแม่น้ำเหลือง ล่องเรือทะเลสาบชิงไห่ เขาสุริยันจันทรา (8 วัน 7 คืน - FD)
• ชม ทะเลสาบเกลือฉาข่า เป็นทะเลสาบน้ำเค็ม และ ทะเลสาบชิงไห่
• ชม ทุ่งดอกRapeseed ทะเลดอกมัสตาร์ดที่สวยที่สุดในประเทศจีน
• ชม ทุ่งหญ้าแห่งเทือกเขาฉีเหลียนซาน 1 ใน 6 ทุ่งหญ้าที่สวยงามที่สุดในประเทศจีน
• พักโรงแรม 5 ดาว - อาหารดี - บินแอร์เอเชีย
• วันที่ 23 - 30 มิถุนายน 2567 :
ราคา 54,995.-บาท
• TIBET-51 : คุนหมิง ทิเบต ลาซา วังโปตาลา วัดโจคัง ทะเลสาบ เมืองซิกาท์เซ่ วัดเซร่า รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง ซีอาน โชว์ทิเบต (8 วัน 7 คืน - TG)
• นั่งรถไฟสายหลังคาโลก ลาซา-ซีหนิง ห้องวีไอพี
• เที่ยวพระราชวังโปตาลา และเมืองซิกาท์เซ่ วัดปันเชนลามะ

• ไม่ลงร้านช้อป ไม่ขาย Option - บินการบินไทย
• วันที่ 19 - 27 พฤษภาคม 2567 : ราคา 77,995.-บาท
• TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก สวนดอกไม้ฮอบบิท เมืองโบราณลี่เจียง (6 วัน 5 คืน - TG)
• นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-แชงกรีล่า เที่ยวสวนดอกไม้ฮอบบิท
• นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก

• พัก 5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป ไม่ขาย Option - บินการบินไทย
• วันที่ 23 – 28 ตุลาคม : 5 – 10 ธันวาคม : ราคา 37,995.-บาท
• วันที่ 28 ธันวาคม - 2 มกราคม 2568 : ราคา 39,995.-บาท
• INDIA-871: แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ดอกทิวลิปบาน อัคราฟอร์ท พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ทะเลสาบดาล (8 วัน 6 คืน - TG)
• เที่ยวแคชเมียร์ พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค
• ชม ทัชมาฮาล สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
• พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน 2 ไฟลท์
• วันที่ 14 - 21 เมษายน 2567
• ID19 : แคชเมียร์  - เลห์ ลาดัก พาฮาลแกรม โซนามาร์ค ทะเลสาบพันกอง นูบราวัลเลย์ วัดมาลายูรู วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ (10 วัน 8 คืน - TG)
• เที่ยวแคชเมียร์ พาฮาลแกรม โซนามาร์ค
• เที่ยวเลห์ ลาดัก ทะเลสาบพันกอง นูบร้าวัลเลย์
• พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน 2 ไฟลท์
• วันที่ 18 – 27 พฤษภาคม 2567 : ราคา 68,995.-บาท
• TG-659 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า เมืองโบราณหวงหลงซี โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (6 วัน 5 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 11 - 16 ต.ค., 18 - 23 ต.ค., 23 - 28 ต.ค., 7 - 14 พ.ย. : ราคาเริ่มต้น 41,995.-บาท
• TG-879 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ภูเขาง้อไบ้ ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• ขึ้นเขา ง้อไบ้ 1 ใน 4 พุทธคีรีแห่งประเทศจีน (เที่ยวเต็มวัน)

• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 3 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 49,995.-บาท
• CANAT19 : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ซีอาน ลั่วหยาง หลงเหมิน วัดเส้าหลิน ถ้ำม่ายจีซาน จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อุรุมฉี (12 วัน 10 คืน - FD)
• เที่ยวชมเส้นทางสายไหมและเส้นทางพระถังซำจั๋งแบบเจาะลึกยาวๆ
• ชม 3 ถ้ำพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศจีน
• ชม ถ้ำตุนหวง ขี่อูฐทะเลทราย ทะเลสาบวงพระจันทร์
• พักโรงแรม 5 ดาว - อาหารดี - บินแอร์เอเชียและบินภายใน
• วันที่ 11 - 22 ตุลาคม 2567 :
ราคา 80,995.-บาท
• INDIA877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี ล่องเรือแม่น้ำคงคา สารนาท พารานสี (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 4 สังเวชนียสถาน พุทธคยา กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พาราณสี
• ชม ล่องเรือแม่น้ำคงคา เที่ยวชม วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี
• พักโรงแรม 4 ดาว - มีอาหารไทย - มีพระวิทยากร - บินการบินไทย
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม : วันที่ 28 ธันวาคม - 4 มกราคม : 9 - 16 กุมภาพันธ์
2568
• CSX651-FD : จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ เมืองโบราณฟ่งหวง เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น เขาเทียนเหมินซาน ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู สะพานแก้ว โชว์จิ้งจอกขาว (6 วัน 5 คืน - FD)
• เที่ยวครบ 4 ไฮไลท์ ถ้ำประตูสวรรค์ ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู และสะพานกระจก
• เที่ยวครบ 2 เมืองโบราณ เมืองโบราณฟ่งหวง และ เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น
• พิเศษ นอนที่ เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น ชมบรรยากาศยามเย็นและถ่ายรูปสวยๆแสงสีแสงไฟยามค่ำคืน
• ชม โชว์จิ้งจอกขาว ที่โด่งดังแห่งจางเจียเจี้ย - อาหารดี - โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว

• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 36,995.-บาท
ทัวร์คานาสือ • XIN-864 : ซินเจียง อูรูมูฉี หมู่บ้านเหอมู่ หุบเขาอัลไต อุทยานคานาสือ ธารน้ำห้าสี เข้าอุทยานคานาสือ 2 วัน (8 วัน 6 คืน - UQ)
• ชมดอกไม้ป่าบานปีและใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อบนเส้นทางซินเจียงเหนือ
• เข้า อุทยานคานาสือ 2 วัน เน้นถ่ายรูปสวยๆ
• บินตรงอูรูมูฉี - อาหารดี - โรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว
• วันที่ 17 – 24 พฤษภาคม, 21 – 28 มิถุนายน 2567 : ราคาเริ่มต้น 54,995.-บาท
   
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)