บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์ซีหนิง ชิงไห่ 
• สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
• อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จังหวัดกระบี่  
อุทยานฯธารโบกขรณี ดินแดนที่มีเรื่องเก่าไว้เล่าขาน ถ้ำเกาะแก่งแหล่งต้นน้ำลำธาร สืบตำนาน...ป่าดงไว้คงไพร

• ประวัติความเป็นมาอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี
• อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณีเป็นป่าดงดิบและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า มีชื่อว่า ธารอโศก ในปี พ.ศ.2496 พลโทบัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ได้แวะมาพักผ่อนที่ธารอโศก ชื่นชมในธรรมและมีความเห็นว่าชื่อเดิมไม่เหมาะสม จึงได้เปลี่ยนเป็น “ธารโบกขรณี” ปีพ.ศ.2498 ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ในสมัยนั้น ได้เสนอเรื่องจัดตั้งธารโบกขรณี เป็นสวนรุกขชาติให้กรมป่าไม่ทราบ ซึ่งกรมป่าไม้ได้รับหลักการและเข้าดำเนินการ ปี พ.ศ.2528 สำนักงานป่าไม้จังหวัดกระบี่ ได้เสนอเรื่องขอจัดตั้ง “ธารโบกขรณี” และพื้นที่บริเวณใกล้เคียงเป็นอุทยานแห่งชาติ สังกัดกองอุทยานแห่งชาติ และโอนมาอยู่ในสังกัดส่วนอุทยานแห่งชาติทางทะเล พ.ศ.2538
• ปี พ.ศ.2541 อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 115 ตอนที่ 67 ก ลงวันที่ 30 กันยายน 2541 เป็นเนื้อที่ 104 ตารางกิโลเมตร(65,000 ไร่) ครอบคลุมพื้นที่ทั้งทางบกและทางทะเล ทางบกเนื้อที่ 39.70 ตารางกิโลเมตร (24,812.50 ไร่)ทางทะเลเนื้อที่ 64.30 ตารางกิโลเมตร(40,187.50 ไร่) อยู่ในเขตการปกครองท้องที่ ต.อ่าวลึกใต้ ต.อ่าวลึกเหนือ ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่
ลักษณะภูมิประเทศ
• อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาที่ทอดตัวไปทางแนว เหนือ-ใต้ สลับกันไปแบบลูกคลื่น ที่สลับซับซ้อนและมีความลาดชันที่แตกต่างกันมาก พื้นที่ราบเรียบมีน้อย ส่วนมากจะพบบริเวณไหล่เขาและหุบเขา ส่วนภูเขาหินปูนจะปกคลุมไปด้วยป่าไม้ ป่าดงดิบนานาพันธุ์ นอกนั้นจะเป็นป่าชายเลน ธารน้ำตก ทะเล และหาดทราย นอกจากนี้ยังมีเกาะภูเขาหินปูน เกาะเล็กเกาะน้อยอีกจำนวน 27 เกาะ
ลักษณะภูมิอากาศ
• ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมในเขตร้อน มี 2 ฤดู คือฤดูฝนและฤดูร้อน หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “ฝนแปดแดดสี่” หมายถึงฤดูฝน 8 เดือน ฤดูร้อน 4 เดือน
• ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคมของทุกปี เดือนกันยายนจะเป็นเดือนที่มีปริมาณฝนตกมากที่สุดในรอบปี เดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดในรอบปีประมาณ 26.4 องศาเซลเซียส
• ฤดูร้อน เริ่มจากกลางเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี เดือนกุมภาพันธ์จะเป็นเดือนที่มีปริมาณฝนตกน้อยที่สุดของปีอากาศช่วงนี้จะร้อน เหมาะแก่การท่องเที่ยว เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดประมาณ 29 องศาเซลเซียส
พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า
• สังคมพืชในเขตอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี มีความหลากหลายชวนให้ศึกษาหาความรู้ ซึ่งจำแนกได้ดังนี้
• ป่าดงดิบ ขึ้นอยู่บริเวณเขาช่องลม เขาตากรดและพื้นราบ พันธุ์ไม้เด่นที่พบได้แก่ มะม่วงป่า ตะเคียน เคียม ยาง โสกน้ำ ทุ้งฟ้า ฯลฯ
• ป่าพรุ ขึ้นอยู่บริเวณเขาช่องลมตอนใต้ มีเนื้อที่ไม่มากนัก พันธุ์ไม้เด่นที่พบได้แก่ หว้าน้ำ เตียว เตย
• ป่าชายเลน ขึ้นอยู่บริเวณเขาถ้ำลอดใต้ อ่าวน้ำ เกาะกาโรส เกาะห้อง พันธุ์ไม้เด่นที่พบได้แก่ โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก ตะบูนดำ ตะบูนขาว ลำพูน ลำแพน ถั่วขาว ถั่วดำ พังกาหัวสุม แสม
• ป่าชายหาด ขึ้นอยู่บริเวณเกาะห้อง พันธุ์ไม้เด่นที่พบ ได้แก่ โพธิ์ทะเล เตยทะเล ปอทะเล ทองหลางทะเล รักทะเล
• สังคมสัตว์ที่พบเห็นในเขตพื้นอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี เนื่องจากสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน ไม่เป็นพื้นที่ป่าขนาดใหญ่ติดต่อกันทำให้สัตว์ป่าขนาดใหญ่หลงเหลืออยู่ไม่มากนัก แต่ก็ยังมีสัตว์ขนาดเล็ก เช่น หมูป่า บ่าง กระจง ลิง ค่างตะกวด กระรอก นกเอี้ยงถ้ำ นกกก นกเด้าลมหลังเทา
• สำหรับในท้องทะเลมีมีสัตว์น้ำที่สำคัญเป็นจำนวนมาก ทั้งพวก หอย ปู กุ้ง ปลา เช่น ปลาการัง ปลากระพงแดง ปลาผีเสื้อ ปลานกแก้ว ปลาสลิดหิน ฯลฯ นอกจากนี้ยังมี ปลิงทะเล แมงดาทะเล ดอกไม้ทะเล ฟองน้ำ ปะการังอ่อน ปะการังแข็ง ดาวขนนก
• สัตว์ต่างๆ ที่พบในบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
• สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่ หมูป่า เสือปลา เลียงผา ชะนี ลิง ค่าง ชะมด เม่น ฯลฯ
• สัตว์ปีก ได้แก่ ไก่ป่า นกกาเหว่า นกเขาใหญ่ นกกวัก นกยาง เหยี่ยวแดง นกขมิ้น เป็นต้น
• สัตว์เลื้อยคลาน ได้แก่ กิ้งก่าตะกวด งูจงอาง งูเห่า งูเหลือม งูกะปะ งูสายพาน เป็นต้น
• สัตว์น้ำจืด ได้แก่ ปลาเสือสุมาตรา ปลาเสือข้างลาย ปลาหมอไทย ปลาแก้มช้ำ เป็นต้น
• สัตว์ทะเลต่างๆ ได้แก่ ปลิงทะเล ปะการัง กัลปังหา แมงดาทะเลเป็นต้น
สถานที่ท่องเที่ยว
• ธารโบกขรณี ได้รับการกล่าวขานว่า “เป็นป่าใหญ่ใจกลางชุมชน”มีธารน้ำไหลอดถ้ำ เรียกว่า “ถ้ำน้ำลอด” บริเวณหน้าถ้ำเป็นสระน้ำธรรมชาติ สามารถลงเล่นน้ำได้ เรียกว่า “สระธารโบกขรณี” น้ำจากสระธารโบกขรณีไหลเซาะตามโขดหินและรากไม้เป็นน้ำตกชั้นเล็กชั้นน้อย บรรยากาศร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อน
• นอกจากนี้ยังมีรอยพระพุทธบาทจำลอง และศาลโต๊ะช่องยวน เป็นที่เคารพของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ การเดินทาง อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 500 เมตร
• ถ้ำลอด มีลักษณะเป็นภูเขาคร่อมคลอง มีโพรงถ้ำเป็นอุโมงค์เรือสามารถแล่นผ่านไปมาได้ ในโพรงถ้ำมีหินงอกหินย้อยสวยงาม นอกถ้ำ มีพันธุ์ไม้และสัตว์ป่าในป่าชายเลนชวนให้ศึกษา
• ถ้ำผีหัวโต (ถ้ำหัวกะโหลก) เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ มีช่องทะลุแสงสว่างสามารถส่องถึงภายในถ้ำ นอกจากจะมีหินงอกหินย้อย รูปร่างแปลกตา ยังมีภาพเขียนสีโบราณก่อนประวัติศาสตร์ 2,000-3,000 ปี
• การเดินทางถ้ำลอด – ถ้ำผีหัวโต ใช้เส้นทางเดียวกันจากที่ทำการอุทยานฯ เลี้ยวซ้ายไปตามถนนหมายเลข 4039 ประมาณ 4 กม. เลี้ยวขวาไปตามถนน รพช. 2 กม.เลี้ยวซ้ายประมาณ 500 เมตร ถึงท่าเทียบเรือบ่อท่อนั่งเรือไปประมาณ 15 นาที
• ถ้ำสระยวนทอง มีสระน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่อยู่บริเวณปากถ้ำ เป็นถ้ำน้ำผุดของธารน้ำใต้ดินภายในถ้ำมีแสงสลัวๆ มีหินงอกหินย้อย รูปทรงแปลกตา
• การเดินทางไปถ้ำสระยวนทอง จากที่ทำการอุทยานฯเลี้ยวขวาไปตามถนนทางหลวงหมายเลข 4039 ประมาณ 1.5 กม.เลี้ยวขวาต่อด้วยถนนหมายเลข 4 ประมาณ 4 กม. เลี้ยวขวาประมาณ 700 เมตร
• หมู่เกาะเหลาบิเละ (หมู่เกาะห้อง) ประกอบด้วย เกาะเล็ก เกาะน้อย จำนวน 12 เกาะ มีเกาะห้องเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด
มีจุดเด่นอยู่ที่อ่าวบิเละ อ่าวห้อง
• อ่าวบิเละ เป็นหาดทรายขาวละเอียด แนวหาดโค้งแบ่งเป็นสองช่วง คล้ายปีกนกคั่นด้วยก้อนหินใหญ่ น้ำทะเลใสจนมองเห็นปะการังน้ำตื้น เหมาะสำหรับเล่นน้ำชมปะการัง
• อ่าวห้อง อีกด่านหนึ่งของเกาะห้อง มีลักษณะเป็นสระธรรมชาติ ล้อมด้วยเขาหินสูงชันเกือบรอบด้าน ช่วงน้ำขึ้นสามารถนำเรือเข้าไปชมความงามของธรรมชาติด้านในได้ น้ำใสสะอาดสามารถลงเล่นน้ำได้
• เกาะเหลากา เกาะเหลาบุโล๊ะ (เกาะผักเบี้ย) เกาะกามิด เกาะฮันตู ฯลฯ ก็มีความงดงามตามธรรมชาติหลากหลายรูปแบบ
• การเดินทางไปหมู่เกาะเหลาบิเละ จากที่ทำการอุทยานฯเลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 4039 ประมาณ 1.5 กม.เลี้ยวขวาต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 4 ประมาณ 24 กม.เลี้ยวขวาไปตามถนนบ้านทุ่งอีกประมาณ 10 กม. ถึงท่าเทียบเรือท่าเลน นั่งเรือต่อไปประมาณ 45 นาที ถึงเกาะ (บริเวณท่าเทียบเรืออุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี ท่านก็สามารถเช่าเรือไปหมู่เกาะหลาบิเละได้)
แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียงกับอุทยานแห่งชาติ
• อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ระยะทางประมาณ 55 กิโลเมตร
• อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร
• อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร
• อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร
• วัดราษฎร์อุปถัมภ์ ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
• วัดถ้ำเสือ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ สระมรกต ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางครามอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
• ถ้ำโต๊ะหลวง อยู่ในเขตบ้านนบ ตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
• ถ้ำเสือน้อย เป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์ ถ้ำเสือน้อย อยู่ห่างจากถ้ำหัวกะโหลกที่บ้านบ่อท่อ ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร
• ถ้ำเสือนอกหรือถ้ำเทพนิมิตร เป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์เทพนิมิตร
• ถ้ำเพชร อยู่ห่างจากสี่แยกอ่าวลึกเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร
การเดินทาง
• รถยนต์ รถยนต์ส่วนบุคคล สามารถมาตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ไปอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ถึงสี่แยกอ่าวลึก แล้วเข้าสู่ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4039 เป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ รวมระยะทางจากตัวเมืองกระบี่ประมาณ 48 กิโลเมตร หรืออาจใช้ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4035 สุดเส้นทางแล้ว ต่อเข้าทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4039 อีก 2 กิโลเมตร
• เครื่องบิน การเดินทางโดยเครื่องบิน เที่ยวบินกรุงเทพฯ–กระบี่ จากท่าอากาศยานดอนเมือง สู่ท่าอากาศยานกระบี่ แล้วเดินทางต่อโดยรถยนต์หรือรถโดยสารประจำทางถึงสถานีขนส่งจังหวัดกระบี่ ไปยังอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ซึ่งมีรถประจำทางหลายสายให้นักท่องเที่ยวเลือกใช้บริการ เช่น รถโดยสารธรรมดา, รถตู้ประจำทางปรับอากาศ จากสี่แยกอ่าวลึกไปอุทยานแห่งชาติ ระยะทาง 2 กิโลเมตร ค่าโดยสารรถ 2 แถว หรือรถจักรยานยนต์รับจ้าง ราคา 10 บาท
• รถโดยสารประจำทาง เส้นทาง กรุงเทพ-กระบี่ ระยะทาง 814 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง

เที่ยวอย่างไรไม่ทำลายธรรมชาต เที่ยวให้สนุก ปลอดภัยและถูกวิธี
1.ก่อนอื่นควรเข้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหรือที่ทำการอุทยานแห่งชาติเป็นลำดับแรกเมื่อไปถึง เพื่อขอทราบรายละเอียดและข้อแนะนำต่างๆจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ
2.ช่วยกันอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว โดยช่วยกันรักษา ไม่หัก/เคาะ/เก็บหา/ทำลาย โบราณสถาน ปะการัง เปลือกหอย หินงอก หินย้อย พรรณไม้และสัตว์ป่า ควรเก็บภาพถ่ายและความทรงจำที่ดีเป็นของที่ระลึก
3.ท่องเที่ยวอย่างมีจิตสำนึก ไม่ส่งเสียงดังจนเป็นที่รบกวนแก่บุคคลอื่นและสัตว์ป่า ช่วยดูแลความสะอาด ทิ้งขยะในที่รองรับ
4.ใช้เส้นทางหรือพื้นที่ที่ทางอุทยานแห่งชาติจัดไว้เพื่อการนั้นๆเท่านั้น และโปรดเชื่อฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ
สถานที่ติดต่อ
• อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี 2/2 ม.2 ต.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110 โทร.(075) 681071, 682058

กระบี่ ทะเลแหวก เที่ยวกระบี่ เกาะพีพี ทัวร์กระบี่ โรงแรมกระบี่ จังหวัดกระบี่
แหล่งถ่านหิน ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเลสวยสด มรกตอันดามัน สวรรค์เกาะพีพี
กระบี่
• กระบี่ จังหวัดกระบี่ เมืองชายทะเลอันดามันที่งดงามด้วยหาดทรายขาว น้ำทะเลใส ปะการังสวยและหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 100 เกาะ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 814 กิโลเมตร
หาดนพรัตน์ธารา เกาะพีพี
• อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา เกาะพีพี เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล ตั้งอยู่อำเภอเมือง กระบี่ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว หาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะปอดะ หมู่เกาะพีพี อ่าวนาง สุสานหอย
เกาะพีพี
• เกาะพีพี เกาะไม้ไผ่ ตั้งอยู่ห่างจากท่าเรือเจ้าฟ้ากระบี่ประมาณ 42 กิโลเมตร เกาะไม้ไผ่ หรือ เกาะไผ่ อยู่ทางทิศเหนือของเกาะพีพีดอนประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นเกาะที่มีชายหาดสวยงาม
คลองสองน้ำ
• ท่าปอม คลองสองน้ำ คลองท่าปอม เป็นลำธารยาวประมาณ 5 กิโลเมตร เกิดจากแอ่งน้ำผุดบนเขาช่องพระแก้ว คลองแห่งนี้น้ำใสราวกระจก มองดูเป็นสีเขียวมรกต
ทะเลแหวก
• ทะเลแหวก เกาะปอดะ ทะเลแหวกอยู่ห่างจากชายฝั่งอ่าวนางประมาณ 8 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ ยามน้ำลด ทั้งสามเกาะจะถูกเชื่อมต่อเข้าหากันด้วยหาดทรายที่ขาวสะอาด
ธารโบกขรณี
• อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี เป็นป่าใหญ่ใจกลางชุมชน มีธารน้ำไหลอดถ้ำเรียกว่า "ถ้ำน้ำลอด" และมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย เช่น ถ้ำผีหัวโต หมู่เกาะห้อง เกาะเหลากา เกาะผักเบี้ย
สระมรกต
• น้ำตกร้อน สระมรกต สระน้ำผุด น้ำตกร้อนมีอุณหภูมิ 40-50 องศา เป็นน้ำร้อนที่ซึมขึ้นมาจากผิวดินซึ่งมีป่าละเมาะปกคลุม สระมรกต เกิดมาจากธารน้ำอุ่น มีด้วยกัน 3 สระ มีสระแก้ว สระมรกตและสระน้ำผุด
เกาะห้อง
• เกาะห้อง (เกาะเหลาบิิเล๊ะ) หมู่เกาะห้องประกอบด้วยเกาะ 12 เกาะ สถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปพายเรือคายักเที่ยวชม อ่าวเกาะห้อง อ่าวบิเละ เกาะเหลากา เกาะเหลาบุโล๊ะ (เกาะผักเบี้ย)
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่  
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• กรุ๊ปจอยทัวร์หน้าร้าน
ทัวร์ซีหนิง ชิงไห่ • XI-AN875 : BEAUTIFUL กานซู – ชิงไห่ ทะเลสาบเกลือ ทุ่ง Rapeseed flower ภูเขาสายรุ้ง ล่องเรือแม่น้ำเหลือง ล่องเรือทะเลสาบชิงไห่ เขาสุริยันจันทรา (8 วัน 7 คืน - FD)
• ชม ทะเลสาบเกลือฉาข่า เป็นทะเลสาบน้ำเค็ม และ ทะเลสาบชิงไห่
• ชม ทุ่งดอกRapeseed ทะเลดอกมัสตาร์ดที่สวยที่สุดในประเทศจีน
• ชม ทุ่งหญ้าแห่งเทือกเขาฉีเหลียนซาน 1 ใน 6 ทุ่งหญ้าที่สวยงามที่สุดในประเทศจีน
• พักโรงแรม 5 ดาว - อาหารดี - บินแอร์เอเชีย
• วันที่ 23 - 30 มิถุนายน 2567 :
ราคา 54,995.-บาท
• TIBET-51 : คุนหมิง ทิเบต ลาซา วังโปตาลา วัดโจคัง ทะเลสาบ เมืองซิกาท์เซ่ วัดเซร่า รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง ซีอาน โชว์ทิเบต (8 วัน 7 คืน - TG)
• นั่งรถไฟสายหลังคาโลก ลาซา-ซีหนิง ห้องวีไอพี
• เที่ยวพระราชวังโปตาลา และเมืองซิกาท์เซ่ วัดปันเชนลามะ

• ไม่ลงร้านช้อป ไม่ขาย Option - บินการบินไทย
• วันที่ 19 - 27 พฤษภาคม 2567 : ราคา 77,995.-บาท
• TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก สวนดอกไม้ฮอบบิท เมืองโบราณลี่เจียง (6 วัน 5 คืน - TG)
• นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-แชงกรีล่า เที่ยวสวนดอกไม้ฮอบบิท
• นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก

• พัก 5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป ไม่ขาย Option - บินการบินไทย
• วันที่ 23 – 28 ตุลาคม : 5 – 10 ธันวาคม : ราคา 37,995.-บาท
• วันที่ 28 ธันวาคม - 2 มกราคม 2568 : ราคา 39,995.-บาท
• INDIA-871: แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ดอกทิวลิปบาน อัคราฟอร์ท พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ทะเลสาบดาล (8 วัน 6 คืน - TG)
• เที่ยวแคชเมียร์ พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค
• ชม ทัชมาฮาล สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
• พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน 2 ไฟลท์
• วันที่ 14 - 21 เมษายน 2567
• ID19 : แคชเมียร์  - เลห์ ลาดัก พาฮาลแกรม โซนามาร์ค ทะเลสาบพันกอง นูบราวัลเลย์ วัดมาลายูรู วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ (10 วัน 8 คืน - TG)
• เที่ยวแคชเมียร์ พาฮาลแกรม โซนามาร์ค
• เที่ยวเลห์ ลาดัก ทะเลสาบพันกอง นูบร้าวัลเลย์
• พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน 2 ไฟลท์
• วันที่ 18 – 27 พฤษภาคม 2567 : ราคา 68,995.-บาท
• TG-659 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า เมืองโบราณหวงหลงซี โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (6 วัน 5 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 11 - 16 ต.ค., 18 - 23 ต.ค., 23 - 28 ต.ค., 7 - 14 พ.ย. : ราคาเริ่มต้น 41,995.-บาท
• TG-879 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ภูเขาง้อไบ้ ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• ขึ้นเขา ง้อไบ้ 1 ใน 4 พุทธคีรีแห่งประเทศจีน (เที่ยวเต็มวัน)

• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 3 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 49,995.-บาท
• CANAT19 : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ซีอาน ลั่วหยาง หลงเหมิน วัดเส้าหลิน ถ้ำม่ายจีซาน จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อุรุมฉี (12 วัน 10 คืน - FD)
• เที่ยวชมเส้นทางสายไหมและเส้นทางพระถังซำจั๋งแบบเจาะลึกยาวๆ
• ชม 3 ถ้ำพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศจีน
• ชม ถ้ำตุนหวง ขี่อูฐทะเลทราย ทะเลสาบวงพระจันทร์
• พักโรงแรม 5 ดาว - อาหารดี - บินแอร์เอเชียและบินภายใน
• วันที่ 11 - 22 ตุลาคม 2567 :
ราคา 80,995.-บาท
• INDIA877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี ล่องเรือแม่น้ำคงคา สารนาท พารานสี (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 4 สังเวชนียสถาน พุทธคยา กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พาราณสี
• ชม ล่องเรือแม่น้ำคงคา เที่ยวชม วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี
• พักโรงแรม 4 ดาว - มีอาหารไทย - มีพระวิทยากร - บินการบินไทย
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม : วันที่ 28 ธันวาคม - 4 มกราคม : 9 - 16 กุมภาพันธ์
2568
• CSX651-FD : จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ เมืองโบราณฟ่งหวง เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น เขาเทียนเหมินซาน ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู สะพานแก้ว โชว์จิ้งจอกขาว (6 วัน 5 คืน - FD)
• เที่ยวครบ 4 ไฮไลท์ ถ้ำประตูสวรรค์ ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู และสะพานกระจก
• เที่ยวครบ 2 เมืองโบราณ เมืองโบราณฟ่งหวง และ เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น
• พิเศษ นอนที่ เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น ชมบรรยากาศยามเย็นและถ่ายรูปสวยๆแสงสีแสงไฟยามค่ำคืน
• ชม โชว์จิ้งจอกขาว ที่โด่งดังแห่งจางเจียเจี้ย - อาหารดี - โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว

• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 36,995.-บาท
ทัวร์คานาสือ • XIN-864 : ซินเจียง อูรูมูฉี หมู่บ้านเหอมู่ หุบเขาอัลไต อุทยานคานาสือ ธารน้ำห้าสี เข้าอุทยานคานาสือ 2 วัน (8 วัน 6 คืน - UQ)
• ชมดอกไม้ป่าบานปีและใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อบนเส้นทางซินเจียงเหนือ
• เข้า อุทยานคานาสือ 2 วัน เน้นถ่ายรูปสวยๆ
• บินตรงอูรูมูฉี - อาหารดี - โรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว
• วันที่ 17 – 24 พฤษภาคม, 21 – 28 มิถุนายน 2567 : ราคาเริ่มต้น 54,995.-บาท
   
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)