บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์ซีหนิง ชิงไห่ 
• สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว
• อุทยานแห่งชาติปางสีดา สระแก้ว
    อุทยานแห่งชาติปางสีดาได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 41 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 มีขนาดพื้นที่ประมาณ 844 ตารางกิโลเมตร (527,500ไร่) อยู่ใน อ.เมือง อ.วัฒนานคร อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว และ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เดิมมีฐานะเป็น วนอุทยานปางสีดา จัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเมื่อปี พ.ศ. 2521 ก่อนได้รับจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติปางสีดา ด้วยเหตุที่มีสภาพป่าสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญ คือแม่น้ำบางประกง ซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงการเกษตรกรรมในภาคตะวันออก ตลอดจนมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอยู่หลายแห่ง
ลักษณภูมิประเทศ พืชพรรณและสัตว์ป่า
    ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขาหินน้อยใหญ่ไม่สูงมากนัก เรียงรายติดต่อกันเป็นบริเวณกว้าง พื้นที่ป่าประกอบด้วยป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง มีไม้ยาง กระบาก ตะเคียนแดง มะค่าโมง ตะแบก เสลา ประดู่ มะกอก ส้าน สมอ พยุง ชิงชัน ขึ้นกระจักกระจายตามชนิดของป่า และเนื่องจากพื้นที่ป่าอันสมบูรณ์ที่ต่อเนื่องกับอุทยานแห่งชาติทับลาน จึงเหมาะแก่การอยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด เช่น ช้างป่า กระทิง วัวแดง เก้ง กวาง เลียงผา กระจง แมวป่า ลิงลม หมีขอ เสือโคร่ง หมีควาย และนกต่างๆมากกว่า 200 ชนิด ที่สำคัญมีรายงานการพบจระเข้น้ำจืดซึ่งเป็นแหล่งสุดท้ายในประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย ได้แก่ ห้วยพระปรง ห้วยโสมง และห้วยน้ำเย็น ที่ไหลรวมเป็นแม่น้ำบางประกง แม่น้ำสายสำคัญของภาคตะวันออกกฎ
แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่น่าสนใจ
   น้ำตกปางสีดา เป็นน้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่ง ไหลลงมาจากผาหิน 3 ชั้น สูงประมาณ 10 เมตร ตัวน้ำตกไหลลงสู่แอ่งน้ำและลานหินกว้างเบื้องล่าง เหมาะแก่การเล่นน้ำ บรรยากาศร่มรื่นด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ 800เมตร
   น้ำตกผาตะเคียน น้ำตกทิ้งตัวจากผาสูงประมาณ 10 เมตร ห่างจากน้ำตกปางสีดา ประมาณ 2 กิโลเมตร สามารถเดินเท้าได้ 2 ทาง มีป้ายตลอดเส้นทางทุกๆ 300 เมตร เหมาะสำหรับเดินศึกษาธรรมชาติ
   น้ำตกถ้ำค้างคาว เป็นน้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่ง อยู่กลางป่าลึกใช้ระยะเวลาการเดินทางไป –กลับ 3 วัน 2 คืน ติดต่อเจ้าหน้าที่นำทางได้ที่ที่ทำการอุทยานฯ ใต้หน้าผาน้ำตกมีฝูงค้างคาวอาศัยอยู่ เป็นที่มาของชื่อน้ำตกและมีเส้นทางเดินไปสู่ น้ำตกลานแก้ว มีความสวยงามไม่แพ้กัน สายน้ำไหลกระทบแผ่นหินเบื้องล่าง จนน้ำกระเซ็นดูคล้ายเกล็ดแก้ว
   น้ำตกแควมะค่า เป็นน้ำตกใหญ่ที่สุด สายน้ำไหลมาตามผาหิน สูง 70 เมตรและไม่ห่างกันเป็นที่ตั้งกลุ่มน้ำตกกลางป่าลึก เช่นน้ำตกรากไทรย้อย น้ำตกลานหินใหญ่ น้ำตกสวนมั่นสวนทอง และน้ำตกม่านธารา ใช้เวลาเดินทางไป – กลับ 3 วัน 2 คืน ผู้สนใจสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ที่ทำการอุทยานฯ
   น้ำตกทับซุง เป็นน้ำตกแห่งใหม่ของอุทยานฯ ระหว่างทางเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ มีพรรณไม้หลากหลายชนิด อยู่ช่วงกม. ที่ 22 แล้วเดินเท้าต่ออีก 1.5 กม.
   ภูเขาเจดีย์ เป็นการรวมตัวของกลุ่มก้อนหิน มีรอยแตกคล้ายกับภูหินร่องกล้า สูงประมาณ 4 เมตร มีเส้นรอบวง 25 เมตร อยู่ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานฯที่ ปด. 1 (แก่งยายมาก) ห่างจากที่ทำการอุทยานฯประมาณ 50 กม.
   ทุ่งหญ้าโป่งกระทิง เดิมเป็นหมู่บ้านเก่าที่กลายเป็นทุ่งหญ้ารกร้าง ภายหลังอพยพผู้คนออกไป มีลักษณะคล้ายทุ่งหญ้าที่มอสิงโตในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีสัตว์ป่าออกหากินบริเวณนี้เป็นจำนวนมาก ทางอุทยานฯได้ทำโป่งเทียมและหอดูสัตว์ไว้ จากถนนภายในอุทยานฯมีทางแยกที่กม.3.5และ 6 แล้วเดินเท้าอีกประมาณ 2 กม.ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติโป่งกระทิงซึ่งมีโป่งธรรมชาติที่อาจพบสัตว์ป่าได้ไม่ยาก
   แหล่งจระเข้น้ำจืดแก่งยายมาก เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่ความสำคัญในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าหายาก ที่บริเวณห้วนน้ำเย็นที่มีวังน้ำใหญ่ๆ เป็นแหล่งอาศัยของจระเข้น้ำจืด ซึ่งมีหอดูไว้บริการ อยู่ใกล้กับหน่วยพิทักษ์อุทยานที่ ปด.1 (แก่งยายมาก)
ระเบียบ ข้อห้าม
    การท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในเขตอุทยานแห่งชาติ มีกฎระเบียบที่นักท่องเที่ยวผู้มีจิตสำนึกทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการใช้พื้นที่ร่วมกันอย่ายั่งยืนถาวร ดังนี้
  - ไม่เก็บทุกอย่างออกนอกพื้นที่นอกจากขยะ
  - ไม่ส่งเสียงด้งอันเป็นการรบกวนผู้อื่นและสัตว์ป่า
  - ไม่ล่า ทำลาย หรือกระทำการใดๆ อันจะทำให้พืช สัตว์และสภาพแวดล้อมเสียหาย
  - จงตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ ที่เราทุกคนต้องใช้ร่วมกันและรักษาไว้เพื่อตัวเราเอง
การเดินทาง
   1.รถยนต์ สายกรุงเทพฯ- อรัญประเทศ ตามทางหลวงหมายเลข 33 ระยะทางประมาณ 256 กม.
ถึง อ.เมืองสระแก้ว ต่อรถโดยสารประจำทางไปตามถนนสายสระแก้ว – คลองน้ำเขียว ระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการอุทยานฯ
   2.รถไฟ ขึ้นรถไฟสายตะวันออก กรุงเทพฯ – อรัญประเทศ จากสถานีหัวลำโพงลงที่สถานีสระแก้ว ต่อรถโดยสารประจำทางไปตามถนนสายสระแก้ว – คลองน้ำเขียว ระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร เช่นกัน สอบถามข้อมูลรถไฟ โทร 0-2223 –0341 –3
การติดต่อ – สำรองที่พัก
   อุทยานแหงชาติปางสีดามีบ้านพัก 3 หลัง และสถานที่กางเต้นไว้บริการ 2 แห่ง มีร้านค้าสวัสดิการบริการอาหารเครื่องดื่มและของที่ระลึก โดยสอบถามที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติปางสีดา โทร.
0 -3724 6100
สระแก้ว โรงแรมสระแก้ว ปางสีดา จังหวัดสระแก้ว
ชายแดนเบื้องบูรพา  ป่างามน้ำตกสวย  มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ  ย่านการค้าไทย-เขมร
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดสระแก้ว  
• ปราสาทสด๊กก๊อกธม
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• กรุ๊ปจอยทัวร์หน้าร้าน
ทัวร์ซีหนิง ชิงไห่ • XI-AN875 : BEAUTIFUL กานซู – ชิงไห่ ทะเลสาบเกลือ ทุ่ง Rapeseed flower ภูเขาสายรุ้ง ล่องเรือแม่น้ำเหลือง ล่องเรือทะเลสาบชิงไห่ เขาสุริยันจันทรา (8 วัน 7 คืน - FD)
• ชม ทะเลสาบเกลือฉาข่า เป็นทะเลสาบน้ำเค็ม และ ทะเลสาบชิงไห่
• ชม ทุ่งดอกRapeseed ทะเลดอกมัสตาร์ดที่สวยที่สุดในประเทศจีน
• ชม ทุ่งหญ้าแห่งเทือกเขาฉีเหลียนซาน 1 ใน 6 ทุ่งหญ้าที่สวยงามที่สุดในประเทศจีน
• พักโรงแรม 5 ดาว - อาหารดี - บินแอร์เอเชีย
• วันที่ 23 - 30 มิถุนายน 2567 :
ราคา 54,995.-บาท
• TIBET-51 : คุนหมิง ทิเบต ลาซา วังโปตาลา วัดโจคัง ทะเลสาบ เมืองซิกาท์เซ่ วัดเซร่า รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง ซีอาน โชว์ทิเบต (8 วัน 7 คืน - TG)
• นั่งรถไฟสายหลังคาโลก ลาซา-ซีหนิง ห้องวีไอพี
• เที่ยวพระราชวังโปตาลา และเมืองซิกาท์เซ่ วัดปันเชนลามะ

• ไม่ลงร้านช้อป ไม่ขาย Option - บินการบินไทย
• วันที่ 19 - 27 พฤษภาคม 2567 : ราคา 77,995.-บาท
• TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก สวนดอกไม้ฮอบบิท เมืองโบราณลี่เจียง (6 วัน 5 คืน - TG)
• นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-แชงกรีล่า เที่ยวสวนดอกไม้ฮอบบิท
• นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก

• พัก 5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป ไม่ขาย Option - บินการบินไทย
• วันที่ 23 – 28 ตุลาคม : 5 – 10 ธันวาคม : ราคา 37,995.-บาท
• วันที่ 28 ธันวาคม - 2 มกราคม 2568 : ราคา 39,995.-บาท
• INDIA-871: แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ดอกทิวลิปบาน อัคราฟอร์ท พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ทะเลสาบดาล (8 วัน 6 คืน - TG)
• เที่ยวแคชเมียร์ พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค
• ชม ทัชมาฮาล สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
• พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน 2 ไฟลท์
• วันที่ 14 - 21 เมษายน 2567
• ID19 : แคชเมียร์  - เลห์ ลาดัก พาฮาลแกรม โซนามาร์ค ทะเลสาบพันกอง นูบราวัลเลย์ วัดมาลายูรู วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ (10 วัน 8 คืน - TG)
• เที่ยวแคชเมียร์ พาฮาลแกรม โซนามาร์ค
• เที่ยวเลห์ ลาดัก ทะเลสาบพันกอง นูบร้าวัลเลย์
• พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน 2 ไฟลท์
• วันที่ 18 – 27 พฤษภาคม 2567 : ราคา 68,995.-บาท
• TG-659 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า เมืองโบราณหวงหลงซี โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (6 วัน 5 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 11 - 16 ต.ค., 18 - 23 ต.ค., 23 - 28 ต.ค., 7 - 14 พ.ย. : ราคาเริ่มต้น 41,995.-บาท
• TG-879 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ภูเขาง้อไบ้ ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• ขึ้นเขา ง้อไบ้ 1 ใน 4 พุทธคีรีแห่งประเทศจีน (เที่ยวเต็มวัน)

• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 3 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 49,995.-บาท
• CANAT19 : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ซีอาน ลั่วหยาง หลงเหมิน วัดเส้าหลิน ถ้ำม่ายจีซาน จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อุรุมฉี (12 วัน 10 คืน - FD)
• เที่ยวชมเส้นทางสายไหมและเส้นทางพระถังซำจั๋งแบบเจาะลึกยาวๆ
• ชม 3 ถ้ำพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศจีน
• ชม ถ้ำตุนหวง ขี่อูฐทะเลทราย ทะเลสาบวงพระจันทร์
• พักโรงแรม 5 ดาว - อาหารดี - บินแอร์เอเชียและบินภายใน
• วันที่ 11 - 22 ตุลาคม 2567 :
ราคา 80,995.-บาท
• INDIA877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี ล่องเรือแม่น้ำคงคา สารนาท พารานสี (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 4 สังเวชนียสถาน พุทธคยา กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พาราณสี
• ชม ล่องเรือแม่น้ำคงคา เที่ยวชม วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี
• พักโรงแรม 4 ดาว - มีอาหารไทย - มีพระวิทยากร - บินการบินไทย
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม : วันที่ 28 ธันวาคม - 4 มกราคม : 9 - 16 กุมภาพันธ์
2568
• CSX651-FD : จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ เมืองโบราณฟ่งหวง เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น เขาเทียนเหมินซาน ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู สะพานแก้ว โชว์จิ้งจอกขาว (6 วัน 5 คืน - FD)
• เที่ยวครบ 4 ไฮไลท์ ถ้ำประตูสวรรค์ ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู และสะพานกระจก
• เที่ยวครบ 2 เมืองโบราณ เมืองโบราณฟ่งหวง และ เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น
• พิเศษ นอนที่ เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น ชมบรรยากาศยามเย็นและถ่ายรูปสวยๆแสงสีแสงไฟยามค่ำคืน
• ชม โชว์จิ้งจอกขาว ที่โด่งดังแห่งจางเจียเจี้ย - อาหารดี - โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว

• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 36,995.-บาท
ทัวร์คานาสือ • XIN-864 : ซินเจียง อูรูมูฉี หมู่บ้านเหอมู่ หุบเขาอัลไต อุทยานคานาสือ ธารน้ำห้าสี เข้าอุทยานคานาสือ 2 วัน (8 วัน 6 คืน - UQ)
• ชมดอกไม้ป่าบานปีและใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อบนเส้นทางซินเจียงเหนือ
• เข้า อุทยานคานาสือ 2 วัน เน้นถ่ายรูปสวยๆ
• บินตรงอูรูมูฉี - อาหารดี - โรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว
• วันที่ 17 – 24 พฤษภาคม, 21 – 28 มิถุนายน 2567 : ราคาเริ่มต้น 54,995.-บาท
   
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)