บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์หุบเขาเทวดา 
• สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม
• ข้อมูลที่พัก โรงแรมนครปฐม

• บ้านคลองสวน โฮมสเตย์
ตั้งอยู่เลขที่ 6 หมู่ 1 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม
http://www.baanklongsuan.com
• โรงแรม โรส การ์เด้น
ตั้งอยู่ที่ กม.32 ถนนเพชรเกษม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
http://www.rose-garden.com
• โรงแรม เวล นครปฐม
ตั้งอยู่เลขที่ 151/79 อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
http://www.whale.co.th

• โรงแรมจัสมิน อินน์
เลขที่ 8/1-2 ม.5 ต.ลำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม 7300 โทรศัพท์ 034-378498,034-378499
http://www.jasmineinn.com
• โรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน
มหาวิทยาลัยนานาชาติมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม
http://www.salayapavilion.com
• แสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม
บริการห้องพัก สถานที่จัดฝึกอบรม สัมมนา
http://www.sanook.to/saenpalm

สถานที่พัก
อำเภอเมือง
ก. เอราวัณ ๗๘ ถ.คตกฤช ต.ห้วยจรเข้ โทร. ๐ ๓๔๒๕๓๘๓๘-๙, ๐ ๓๔๒๕ ๓๘๗๑-๔ โทรสาร ๐ ๓๔๒๕ ๓๘๓๙ จำนวน ๑๑๐ ห้อง
ชวนดี บังกะโล ๔๕๓ ถ.ทรงพล ต.สนามจันทร์ โทร. ๐ ๓๔๒๕ ๐๘๓๕ โทรสาร ๐ ๓๔๒๑ ๙๐๙๕ จำนวน ๖๘ ห้อง
ซันย่า ๑๑๔ ถ.ทรงพล ต.ลำพญา โทร. ๐ ๓๔๒๕ ๘๖๐๑ จำนวน ๑๖ ห้อง
ทานตะวัน ๒ ถ.ยิงเป้า ต.สนามจันทร์ โทร. ๐ ๓๔๒๑ ๐๓๔๓-๔, ๐ ๓๔๒๕ ๖๕๑๗, ๐ ๓๔๒๕ ๖๗๕๐ โทรสาร ๐ ๓๔๒๑ ๐๓๔๔จำนวน ๓๓ ห้อง
นครอินทร์ ๕๕ ถ.ราชวิถี โทร. ๐ ๓๔๒๑ ๐๔๘๙-๙๓, ๐ ๓๔๒๕ ๑๑๕๒-๔ โทรสาร ๐ ๓๔๒๕ ๔๙๙๘จำนวน ๗๐ ห้อง
พิมาน ๔๘๓ ถ.เพชรเกษม (สายนอก) โทร. ๐ ๓๔๒๔ ๓๕๕๕, ๐ ๓๔๒๕ ๓๘๗๕-๖, ๐ ๓๔๒๕ ๗๘๙๒ จำนวน ๓๐ ห้อง
พานทอง ๑ ซ.เพชรเกษม ถ.เพชรเกษม โทร. ๐ ๓๔๒๕ ๔๓๒๖, ๐ ๓๔๒๕ ๖๗๗๕ โทรสาร. ๐ ๓๔๒๕ ๖๗๗๕ จำนวน ๕๙ ห้อง
มิตรไพศาล ๑๒๐/๓๐ ถ.พญาพาน ต.พระปฐมเจดีย์ โทร. ๐ ๓๔๒๔ ๒๔๒๒, ๐ ๓๔๒๕ ๕๔๔๔, ๐ ๓๔๒๔ ๓๑๒๒ จำนวน ๕๙ ห้อง
มิตรสัมพันธ์ ๒/๑๑-๑๓ ถ.หลังพระ โทร. ๐ ๓๔๒๔ ๑๔๒๒, ๐ ๓๔๒๕ ๒๐๑๐ จำนวน ๑๑ ห้อง
ริเวอร์ ๑๑๕๖ ถ.เพชรเกษม ต.สนามจันทร์ โทร. ๐ ๓๔๒๘ ๐๔๔๐-๕ โทรสาร. ๐ ๓๔๒๕ ๔๓๑๐ จำนวน ๑๕๔ ห้อง
โรสอินน์ ๑๕๑-๗๕ ถ.ราชวิถี จำนวน ๕๗ ห้อง
เวล ๑๕๑/๗๙ ถ.ราชวิถี โทร. ๐ ๓๔๒๘ ๐๒๑๓–๑๗, ๐ ๓๔๒๕ ๓๘๕๕–๖๓ โทรสาร ๐ ๓๔๒๕ ๓๘๖๔ www.whale.co.th, E-mail: info@whale.co.th จำนวน ๒๕๑ ห้อง
สุธาทิพย์ ๔๒–๔๔ ถ.เทศบาล ต.พระปฐมเจดีย์ โทร. ๐ ๓๔๒๔ ๒๒๔๒ จำนวน ๓๔ ห้อง
สยาม ๒/๑-๕ ถ.ราชดำเนิน โทร. ๐ ๓๔๒๔ ๑๗๕๔, ๐ ๓๔๒๕ ๒๒๓๐ โทรสาร ๐๓๔๒๕ ๗๑๓๗ จำนวน ๔๓ ห้อง
อำเภอพุทธมณฑล
เดอะ รอยัล เจมส์ ลอด์จ ๒๐๐๐ ๑๗๐/๑๔๘ ม.๓ ต.ศาลายา โทร. ๐ ๓๔๒๙ ๗๗๒๓-๖ โทรสาร ๐ ๒๔๒๙ ๘๑๕๕ จำนวน ๕๙ ห้อง ราคา ๑,๙๐๐-๕,๐๐๐ บาท
ศาลายา พาวิลเลี่ยน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ๙๙๙ ถ.พุทธมณฑลสาย ๔ ต.ศาลายา โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๐๕๖๘-๙ โทรสาร ๐ ๒๔๔๑ ๐๕๕๔ E-mail: rsvn@salayapavilion.com หรือ www.salayapavilion.com จำนวน ๑๗ ห้อง
อำเภอสามพราน
ดรีม ๑๐/๙๓ ม.๘ ถ.เพชรเกษม โทร. ๐ ๒๔๒๐ ๐๐๘๕ โทรสาร ๐ ๒๔๓๑ ๒๐๒๒ จำนวน ๕๐ ห้อง
โรส การ์เด้น ริเวอร์ไซด์ ๒๑ ม.๒ ถ.เพชรเกษม โทร. ๐ ๓๔๓๒ ๒๕๔๔-๗, ๐ ๓๔๓๒ ๒๕๘๘-๙๓ โทรสาร ๐ ๓๔๓๒ ๒๗๗๕ โทรสาร ๐ ๒๒๙๔ ๖๘๔๒ หรือ www.rose-garden.com จำนวน ๑๘๕ ห้อง และบ้านทรงไทย ๖ หลัง ๓-๔ ห้องนอน
ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน” ๒/๔ ม.๖ ต.ท่าข้าม โทร.๐ ๒๔๒๙ ๐๑๒๔–๓๓ โทรสาร ๐ ๒๔๒๙ ๐๑๒๐ จำนวน ๑๕๐ ห้อง (รับจัดประชุมสัมมนา) ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนและประเภทอาหารที่เลือก
อำเภอนครชัยศรี
กรีน เฮ้าส์ บังกะโล ๖๓/๔๓ ม.๓ ต.บางกระเบา โทร. ๐ ๓๔๓๓ ๑๔๘๙ จำนวน ๑๔ ห้อง
แพศรีวิชัย ๒๙/๑ ม.๓ ถ.พุทธมณฑลสาย ๗ ต.ขุนแก้ว โทร. ๐ ๓๔๓๓ ๑๙๗๘ แพจำนวน ๓ หลัง
สนามสุวรรณกอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ อ.นครชัยศรี โทร. ๐ ๓๔๓๓ ๙๓๓๓ โทรสาร ๐ ๓๔๓๓ ๙๔๕๑
อำเภอกำแพงแสน
สหมิตร บังกะโล ๑๕๕ ม.๑ ถ.สุขาภิบาล ๘ ต.กำแพงแสน โทร. ๐ ๓๔๓๕ ๑๑๖๔ จำนวน ๒๐ ห้อง
แสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร. ๐ ๓๔๓๕ ๑๔๐๐, ๐ ๓๔๓๕ ๕๑๖๙, ๐ ๓๔๓๕ ๕๑๗๐ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๙๔๒ ๘๐๐๔-๑๙ ต่อ ๓๘๒๙, ๓๘๓๕ จำนวน ๑๓๓ ห้อง
อำเภอดอนตูม
ศูนย์พักผ่อนนครปฐม ๑๔๕ ม.๕ ต.ห้วยพระ โทร.๐ ๓๔๒๙ ๖๙๖๗-๘ จำนวน ๑๔๐ ห้อง

• ข้อมูลร้านอาหาร นครปฐม

ร้านอาหาร
อำเภอเมือง
กุ้งอบภูเขาไฟ ๘๘๕ ต.สนามจันทร์ ถ.เพชรเกษม โทร.๐ ๓๔๒๔ ๑๑๐๙,๐ ๓๔๒๕ ๕๐๔๑ (เปิดบริการ ๑๐.๐๐-๒๑.๐๐ น. อาหารไทย, กุ้งอบภูเขาไฟ, ต้มยำมะพร้าวอ่อน, ปลาช่อนบ้านไร่, ปูหลน)
ขนมจีนน้ำยาแกงไก่ ๑๑๑ ถ.หน้าวัง ต.พระปฐมเจดีย์ โทร. ๐ ๓๔๒๑ ๘๓๒๑ (เปิดบริการ ๑๐.๐๐-๑๓.๐๐ น.ขนมจีนแกงไก่)
ข้าวหอม ๒๑๗-๑๙ ถ.เพชรเกษม ต.พระประโทน โทร. ๐ ๓๔๒๕ ๘๗๕๘ (เปิดบริการ ๑๑.๐๐-๒๔.๐๐ น.อาหารจีน, อาหารตามสั่ง)
ครัวคุณไข่ ๑๓๕ ถ.ทรงพล ต.สนามจันทร์ โทร. ๐ ๓๔๒๕ ๐๓๐๖ (เปิดบริการ ๐๙.๐๐-๒๑.๐๐ น. อาหารประเภทไข่ อาหารตามสั่ง)
ครัวบ้านเอก ๑๔ ซ.สระแก้ว ต.พระประโทน โทร. ๐ ๓๔๒๕ ๓๗๕๒ (เปิดบริการ ๑๑.๐๐-๒๓.๐๐ น.อาหารตามสั่ง, อาหารไทย-จีน)
ครัวสยาม ๒/๑-๕ ถ.ราชดำเนิน ต.พระปฐมเจดีย์ โทร. ๐ ๓๔๒๕ ๒๒๓๐ (เปิดบริการ ๑๐.๐๐-๒๓.๐๐ น. อาหารจีน, หูฉลาม, ปลิงน้ำแดง, ปลาช่อนโฮกฮือ)
ครัวหญ้าคา ๑๒๐ ถ.พิพิฐประสาท ริมคลองเจดีย์บูชาซอย ๒ เยื้องสาธารณสุขประปานาสร้าง โทร. ๐ ๓๔๒๑ ๕๐๐๘, ๐ ๙๗๗๒ ๑๐๔๗ ( เปิดบริการ ๐๖.๐๐-๑๓.๐๐ น.อาหารไทยโบราณ, ผัดป่า, แกงป่า)
ครัวเฮียตง ๔/๓ ม.๒ ต.สนามจันทร์ โทร. ๐ ๓๔๒๕ ๕๔๕๓, ๐ ๙๗๗๓ ๑๖๒๑ (เปิดบริการ ๐๙.๐๐- ๒๒.๐๐ น.คากิอบหมี่, ปลาม้าผัดพริกไทยดำ, ปลาหมอฉู่ฉี่, หมูแดดเดียว)
ต.ณรงค์ษา ๙๘๔ ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ โทร. ๐ ๓๔๒๕ ๘๑๓๕ (เปิดบริการ ๐๙.๐๐-๒๐.๓๐ น. อาหารไทย-จีน, อาหารตามสั่ง)
ตลาดโต้รุ่งองค์พระ ในช่วงเวลาเย็นของทุกวันระหว่างเวลา ๑๘.๐๐-๒๔.๐๐ น. บริเวณลานวัดพระปฐมเจดีย์จะมีร้านขายอาหารประเภทรถเข็นมาจำหน่ายอาหารต่างๆหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น ข้าวหมูแดง ข้าวมันไก่ ก๋วยเตี๋ยว ราดหน้าและมีขนมประเภทต่างๆ เช่น ขนมไทย น้ำแข็งใส โรตี ไอศกรีมลอยฟ้า อาหารแต่ละร้านมีรสชาติอร่อยถูกปาก เป็นสถานที่ที่ผู้มาเยือนจังหวัดนครปฐมไม่ควรพลาดในช่วงเวลาเย็น
ทองดี ๒๗ ถ.พญากง (ใกล้ท่ารถปรับอากาศ นครปฐม-กรุงเทพฯ) โทร. ๐ ๓๔๒๕ ๘๙๓๙,๐ ๑๘๘๐ ๐๒๓๑ (เปิดบริการ ๐๗.๐๐-๑๙.๐๐ น.อาหารตามสั่ง, ข้าวแกง , ขนมเค้กไข่ไก่)
นครอินทร์ ๕๕ ในโรงแรมนครอินทร์ ถ.ราชวิถี โทร. ๐ ๓๔๒๕ ๑๑๕๒-๔ (เปิดบริการ ๐๖.๐๐-๐๑.๐๐ อาหารตามสั่ง, อาหารไทย , อาหารจีน , อาหารฝรั่ง, อาหารญี่ปุ่น)
นิวสุกี้บาร์บีคิว คาราโอเกะ ๓๔๘ ถ.เทศา ต.พระประโทน โทร. ๐ ๓๔๒๕ ๐๑๖๓ , ๐ ๙๐๒๐ ๙๘๒๘ (เปิดบริการ ๑๑.๐๐-๒๔.๐๐ น. สุกี้, บาร์บีคิว, หมูกระทะ)
บ้านคุณปู่ ๙๖ ถ.นวเขต ต.พระประโทนโทร. ๐ ๓๔๒๕ ๑๙๙๗ (เปิดบริการ ๑๐.๓๐-๒๓.๐๐ น. อาหารไทย-จีน, อาหารตามสั่ง, อาหารแนะนำ: ออส่วนกระทะร้อน, สาหร่ายทะเลยัดไส้)
บ้านพงษ์แก้ว ๓๓/๑ ม.๑ ต.ถนนขาด โทร. ๐ ๓๔๒๘ ๙๐๖๖ (เปิดบริการ ๑๑.๐๐-๒๑.๐๐ น. อาหารไทยพื้นบ้าน, แกงต่างๆ)
บ้านสวนครัวไทย ๒๔/๒ ม.๕ ต.ทุ่งน้อย โทร. ๐ ๓๔๒๐ ๕๕๒๙ (เปิดบริการ ๐๙.๐๐-๒๔.๐๐ น. อาหารไทย)
ใบเมี่ยง ๖๑/๑๕-๑๖ ถ.ทรงพล ต.พระปฐมเจดีย์ โทร.๐ ๓๔๒๔ ๔๓๕๕ (เปิดบริการ ๑๑.๐๐-๒๑.๐๐ น.อาหารเวียดนาม, อาหารแนะนำ: แหนมเนือง, เมี่ยงกุ้งสด)
ปฐมโภชนา ๑ ๔๓/๙-๑๐ ถ.ราชดำเนิน ต.พระปฐมเจดีย์ โทร. ๐ ๓๔๒๔ ๒๐๖๔ (เปิดบริการ ๐๖.๓๐-๑๗.๐๐ น. ข้าวขาหมู, ข้าวหน้าเป็ด, ข้าวมันไก่, ก๋วยเตี๋ยว)
ปฐมโภชนา ๒ ๓๖๓/๑ ถ.มาลัยแมน ต.ลำพญา โทร. ๐ ๓๔๒๕ ๔๓๗๔ (เปิดบริการ ๐๖.๓๐-๑๗.๐๐ น.ข้าวขาหมู, ข้าวหน้าเป็ด, ข้าวมันไก่, ก๋วยเตี๋ยว)
พนิดาคาราโอเกะ ถ.ราชวิถี โทร.๐ ๓๔๒๕ ๑๗๐๕, ๐ ๓๔๒๔ ๑๒๕๘ (เปิดบริการ ๑๐.๓๐-๒๑.๐๐ น. อาหารไทย-จีน,ขาหมูทอดกรอบ, ปูเป็น, ปลาเป็น)
ริมคลอง ๗ ม.๙ ต.บางแขม โทร. ๐ ๓๔๒๗ ๐๓๓๐ (เปิดบริการ ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.อาหารไทยพื้นเมือง)
ลมโชย ๕๙/๒ ถ.หน้าจวน ต.พระปฐมเจดีย์ โทร. ๐ ๓๔๒๔ ๑๙๙๖ (เปิดบริการ ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น.อาหารอีสาน)
เล็กโภชนา ๑๓ ซ.โรงพยาบาลเก่า ถ.ราชดำเนิน โทร. ๐ ๓๔๒๕ ๗๓๙๑ (เปิดบริการ ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ข้าวมันไก่,ข้าวหน้าเป็ด,ข้าวหมูแดง)
สวนกล้วย ๑๙๑ ถ.๒๕ มกรา ต.พระปฐมเจดีย์ โทร. ๐ ๓๔๒๑ ๓๔๒๐, ๐ ๓๔๕๒ ๕๑๒๐ (เปิดบริการ๐๙.๐๐-๒๑.๐๐ น. อาหารตามสั่ง, อาหารอีสาน)
อำเภอพุทธมณฑล
พุทธรักษา ๒ ๑๓๕/๑๕๖ ม.๖ ต.ศาลายา โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๐๓๔๐ (เปิดบริการ ๐๘.๐๐-๒๓.๐๐ น. ก๋วยเตี๋ยวเป็ด)
ศรีสุวรรณ ๑๑/๑ ม.๖ ต.ศาลายา โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๙๒๔๓ (เปิดบริการ ๑๐.๐๐-๒๔.๐๐ น. อาหารไทยพื้นเมือง, อาหารจีน , อาหารอีสาน)
หูฉลามฮั่วเซ่งฮง ๒๐๐/๕๒-๕๖ ม.๙ ถ.พุทธมณฑลสาย๔ ต.ศาลายา (ตรงข้าม ม.มหิดล) โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๐๖๙๕-๗ (เปิดบริการ ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. อาหารจีน, อาหารตามสั่ง, หูฉลามกระเพาะปลา)
อำเภอสามพราน
ชวัล ๕๒/๒ ม.๕ ต.หอมเกร็ด โทร. ๐ ๓๔๒๓ ๒๓๗๘ (เปิดบริการ ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.อาหารไทย)
พิณทองเรือนแพกุ้งเผา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ หลังที่ว่าการ อ.สามพราน โทร. ๐ ๓๔๓๒ ๔๖๗๙ (เปิดบริการ ๐๙.๓๐-๒๒.๐๐ น. อาหารไทย, อาหารทะเล, ขาหมูทอด, ลาบปลาช่อน)
แพโพธิ์แก้ว ๙/๑ ม.๓ ต.ท่าตลาด โทร. ๐ ๓๔๒๕ ๑๗๐๕, ๐ ๓๔๓๑ ๑๐๔๖ (เปิดบริการ ๑๐.๓๐-๒๒.๓๐ น. อาหารไทย, อาหารทะเล, อาหารตามสั่ง, กุ้งเป็น, ปลาเป็น)
แพสามพราน (ในสวนสามพราน) กม.๓๒ ถ.เพชรเกษม ต.ยายชา โทร. ๐ ๓๔๓๒ ๒๕๘๘–๙๓ (ห้องอาหารไทยเปิดบริการทุกวัน เว้นวันจันทร์ ๑๗.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
โรสการ์เด้น กม.๓๒ ถ.เพชรเกษม ต.ยายชา โทร. ๐ ๓๔๓๒ ๒๕๘๘–๙๓ โทรสาร ๐ ๓๔๓๒ ๒๗๗๕ (ห้องอาหารไทย/ญี่ปุ่น เปิดบริการ ๑๐.๓๐-๑๔.๓๐ น., ห้องอาหารนานาชาติ เปิดบริการ ๐๖.๐๐-๒๔.๐๐ น.)
ส้มแก้ว ๑๘/๖ ม.๒ ริม ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี โทร. ๐ ๒๘๘๙ ๔๑๕๒ (เปิดบริการ ๑๐.๐๐-๒๒.๓๐ น.อาหารไทย ,อาหารแนะนำ: กุ้งกระทะ, ปลาทับทิมนึ่งซีอิ้ว, นกกระจอกเทศผัดพริกไทยดำ)
อำเภอนครชัยศรี
ก๋วยเตี๋ยวไก่ (หลังสถานีรถไฟงิ้วราย) ถ.เลียบทางรถไฟ ต.งิ้วราย โทร. ๐ ๑๔๕๗ ๘๐๒๐, ๐ ๖๐๖๗ ๒๒๘๖ (เปิดบริการทุกวัน เว้นวันพุธ เวลา ๐๗.๐๐-๑๒.๐๐ น. ก๋วยเตี๋ยวไก่)
คุณแมว เปิดบริการทุกวันเวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ น. (ก๋วยเตี๋ยวไก่ ก๋วยจั๊บไก่น้ำใส เลือด ปีก ขาไก่)
ครัวเรือนน้ำ ๑๑/๒ ม.๓ ต.ขุนแก้ว โทร. ๐ ๓๔๒๓ ๒๕๕๘,๐ ๓๔๒๓ ๒๘๘๓ (เปิดบริการ ๑๐.๐๐– ๒๒.๐๐ น. อาหารไทย, อาหารทะเล, อาหารจีน, อาหารแนะนำ: ลาบปลาช่อน)
คุณป้อม ๑๕๒ ม.๑ ต.นครชัยศรี โทร. ๐ ๓๔๒๒ ๘๓๗๙ (เปิดบริการ ๐๗.๐๐-๑๗.๓๐ น. อาหารตามสั่ง),ร้านน้ำเปิดบริการ ๐๕.๓๐ - ๐๖.๓๐ น.)
ติ๊กโภชนา ๙๓/๑๑ ม.๑ ต.นครชัยศรี โทร. ๐ ๓๔๓๓ ๑๗๕๓ (เปิดบริการ ๐๙.๓๐-๒๐.๐๐ น. อาหารแนะนำ : ปลาช่อนแช่น้ำปลาทอด, ต้มยำกุ้ง)
แพพิณทอง หลังที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี ถ.ริมเขื่อน ต.นครชัยศรี โทร. ๐ ๓๔๓๓ ๑๐๒๘ (เปิดบริการ ๑๐.๐๐-๒๒.๓๐ น. อาหารตามสั่งไทย,อาหารจีน,อาหารอีสาน)
แพแม่น้ำ ๑๙/๒ ม.๓ ต.นครชัยศรี โทร. ๐ ๓๔๓๓ ๘๖๗๑-๒ (เปิดบริการ ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. อาหารไทย, อาหารจีน, อาหารทะเล , อาหารตามสั่ง)
แพศรีวิชัย ๒๙/๑ ม.๓ พุทธมณฑลสาย ๗ ต.ขุนแก้ว โทร. ๐ ๓๔๓๓ ๑๙๗๘ (เปิดบริการ ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.อาหารไทย, อาหารจีน, อาหารตามสั่ง)
แพห้วยพลู ๑๐ ม. ๔ ต.ห้วยพลู โทร. ๐ ๓๔๒๓ ๙๗๓๕, ๐ ๑๗๒๖ ๘๒๙๘ (เปิดบริการ ๑๑.๐๐-๒๒.๐๐ น.อาหารไทย-จีน)
สวนอาหารบ้านเรา ๒๙/๓ ม.๑ ต.ไทยาวาส โทร. ๐ ๓๔๒๙ ๙๕๕๗ (เปิดบริการ ๐๘.๐๐-๒๓.๐๐ น. อาหารไทย, อาหารตามสั่ง, อาหารแนะนำ: ปลาช่อนต้มแห้ง, ปลาตะเพียนไร้ก้าง)
สีฟ้า ๑๒๖ ม.๑ ตลาดท่านา ต.นครชัยศรี โทร. ๐ ๓๔๓๓ ๑๒๓๓, ๐ ๑๔๔๘ ๘๘๑๑ (เปิดบริการ ๐๙.๐๐-๒๐.๐๐ น.อาหารไทย, อาหารทะเล, อาหารแนะนำ: กุ้งแม่น้ำทอดกระเทียม, ไข่เจียวเห็ดเข็มทอง)
อำเภอบางเลน
ครัวช่อแก้ว ๓๐๐/๓๕ ม.๘ ต.บางเลน โทร. ๐ ๓๔๒๓ ๔๘๔๗ (เปิดบริการ ๑๐.๓๐-๒๒.๐๐ น. อาหารไทย, อาหารจีน, อาหารฝรั่ง)
แซบอีหลี ๑๙๒/๕๖-๕๗ ม.๘ ต.บางเลน โทร. ๐ ๓๔๒๓ ๔๓๘๘ (รับจัดโต๊ะจีน)
นิ่มอนงค์ ๒๙๒/๙๒-๙๓ ม.๘ ต.บางเลน โทร. ๐ ๓๔๒๓ ๔๕๙๘–๙ (เปิดบริการ ๑๖.๐๐-๒๓.๐๐ น. ย่างเกาหลี)
สมชัย (โกเท้) ๑๘/๑๓ ม.๑ ต.บางภาษี โทร. ๐ ๓๔๓๙ ๑๕๓๕, ๐ ๓๔๒๓ ๔๒๕๖ (เปิดบริการ ๐๗.๐๐-๒๒.๐๐ น. อาหารไทยกึ่งจีน)
อำเภอกำแพงแสน
กาญจนา ๑๒๘ ม.๓ ต.กำแพงแสน โทร. ๐ ๓๔๓๕ ๑๔๑๗ (เปิดบริการ ๑๖.๐๐-๒๔.๐๐ น. อาหารไทย, อาหารตามสั่ง)
ครัวสมถวิล ๑๕๘ ต.กำแพงแสน โทร. ๐ ๓๔๓๕ ๑๖๓๕ (เปิดบริการ ๑๐.๐๐-๒๑.๐๐ น. อาหารไทย)
ครัวแสนไท ๒๐๐ ม.๓ ต.กำแพงแสน โทร. ๐ ๓๔๒๘ ๑๘๗๗, ๐ ๙๕๑๙ ๔๑๗๘ (เปิดบริการ ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. อาหารไทย-จีน)
บ้านริมน้ำ ๕๗/๑ ม.๒ ต.กำแพงแสน โทร. ๐ ๓๔๓๕ ๑๐๗๗ (เปิดบริการ ๑๑.๐๐-๑๗.๐๐ น. อาหารตามสั่ง)
พยุงโภชนา ๑๒๘ ม.๓ ต.กำแพงแสน โทร. ๐ ๓๔๓๕ ๑๔๑๗ (เปิดบริการ ๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น.ข้าวแกง)
อำเภอดอนตูม
ครัวผ่องศรี ๑๘๒/๑ ม.๔ ต.ห้วยพระ โทร. ๐ ๓๔๓๘ ๑๙๕๗ (เปิดบริการ ๑๓.๐๐-๒๒.๐๐ น. อาหารตามสั่ง, อาหารไทย, อาหารอีสาน)

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
กลุ่มสตรีสีเขียวบ้านเกาะแรต ๑๔๐ ม.๑๒ ต.บางปลา อ.บางเลน โทร. ๐ ๓๔๓๐ ๑๓๕๙, ๐ ๓๔๓๙ ๑๓๖๗
ขนมหวาน
ขนมเปี๊ยะบางเลน ๑๕๓ ม.๘ ต.บางเลน โทร. ๐ ๓๔๓๙ ๑๓๐๓ (เปิดบริการ ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. ขนมเปี๊ยะอย่างเดียว)
ขนมบ้านขุนแก้ว ๖๐/๑ ม.๓ ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี โทร. ๐ ๓๔๓๓ ๒๒๖๓ โทรสาร ๐ ๓๔๓๓ ๒๖๖๓ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๘๕ ๐๖๙๕ (เปิดบริการ ๐๗.๐๐-๑๙.๐๐ น.)
ข้าวเหนียวย่างอารีย์ ๓๔ ถ.ทรงพล ต.ลำพญา โทร. ๐ ๓๔๒๕ ๔๖๑๙ (เปิดบริการ ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. ข้าวเหนียวย่าง, วุ้นกะทิมะพร้าวอ่อน)
น้องเนยเบเกอรี่ ๗๘/๒๙ ถ.ราชวิถี อ.เมือง โทร. ๐ ๓๔๒๕ ๒๑๕๒, ๐ ๑๘๑๕ ๗๗๗๒
วุ้นคุณอุ๊ ๗๑/๙ ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง โทร. ๐ ๓๔๒๕ ๗๓๔๘ (เปิดบริการ ๐๗.๐๐-๒๐.๓๐ น. วุ้นอย่างดียว)
กุนเชียง น้ำพริก
กุนเชียงหมู ๖๔/๔๐ ม.๓ ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี โทร. ๐ ๓๔๓๓ ๑๔๙๑ (เปิดบริการ ๐๖.๐๐-๒๐.๓๐ น. กุนเชียงหมูอย่างเดียว)
ตั้งฮะเฮง ๓๘๓/๑ ถ.พระงาม ๔ ต.พระปฐมเจดีย์ โทร. ๐ ๓๔๒๕ ๖๔๕๒, ๐ ๓๔๒๕ ๙๐๖๔ (เปิดบริการ ทุกวัน ๐๖.๐๐-๒๐.๐๐ น. โรงงานผลิตหมูแผ่น หมูหย็อง หมูสวรรค์)
น้ำพริกแม่ศรี/เบเกอรี่ ๓๗ ถ.ซ้ายพระ ต.พระปฐม อ.เมือง โทร. ๐ ๓๔๒๕ ๔๘๖๑, ๐ ๓๔๒๕ ๗๔๗๘ (เปิดบริการ ๐๗.๐๐-๑๙.๐๐ น.)
ลิ้มย่งสุน ๖๓๒/๒๔ ถ.ทหารบก ซ.ปรีชา ต.พระปฐมเจดีย์ โทร. ๐ ๓๔๒๔ ๑๓๕๕, ๐ ๓๔๒๕ ๖๑๖๒ (เปิดบริการ ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. หมูหย็อง, หมูแผ่น, กุนเชียง)
เครื่องปั้นดินเผา
ฉวี แม้นท่าไม้ ๕๑/๑ ม.๑ ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี โทร. ๐ ๓๔๒๓ ๒๕๒๒ (เปิด ๒๔.ชม.)
ศิริพร รัตนศรี อ.นครชัยศรี โทร. ๐ ๓๔๒๓ ๒๕๒๒
ทิพวัน แสงอำไพ อ.นครชัยศรี โทร. ๐ ๓๔๒๓ ๒๕๐๕, ๐ ๑๔๘๖ ๓๘๘๖
หัตถกรรมผักตบชวา
คุณลุงเริงชัย-คุณป้าพยอม แจ่มนิยม บ้านลานแหลม ๙/๑ ม.๔ ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี โทร. ๐ ๓๔๒๙ ๖๐๘๖, ๐ ๑๙๙๑ ๖๐๘๔ (หัตถกรรมในครัวเรือนทำ-ขายในบ้าน) เปิดบริการ ๒๔ ชม.
อาจารย์ละออรัตน์ ๑๕ ม.๑๑ ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน โทร. ๐ ๓๔๓๙ ๑๑๕๕ (หัตถกรรมในครัวเรือนทำ-ขายในบ้าน)
การเป่าแก้ว
คุณทิพวัน แสงอำไพ ๘๓ ม.๒ ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี โทร. ๐ ๓๔๒๓ ๒๕๐๕, ๐ ๙๗๗๗ ๓๔๖๘

สนามกอล์ฟ
กฤษดา ซิตี้ กอล์ฟ ฮิลล์ ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี อ.นครชัยศรี โทร. ๐ ๓๔๒๓ ๒๕๙๔-๙ (๑๘ หลุม)
เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ อ.พุทธมณฑล โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๙๓๑๔-๖ (วันจันทร์ เปิดบริการ ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น., วันธรรมดา เปิดบริการ ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.)
ไดนาสตี้ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่ คลับ ถ.พลดำริห์ อ.บางเลน โทร. ๐ ๓๔๓๙ ๑๐๐๕, ๐ ๓๔๓๙ ๑๐๘๔ (วันธรรมดา เปิดบริการ ๐๖.๐๐-๑๗.๐๐ น.,วันเสาร์-อาทิตย์ ๐๕.๓๐-๑๗.๐๐ น. (๑๘ หลุม)
มารีนา กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่ คลับ ถ.บัวหลวง-สามพี่น้อง อ.บางเลน โทร. ๐ ๓๔๓๙ ๙๐๑๒, ๐ ๓๔๓๙ ๙๐๑๗ วันธรรมดา เปิดเวลา ๐๖.๐๐-๑๙.๐๐ น., วันเสาร์-อาทิตย์ เปิดบริการ ๐๕.๓๐-๑๙.๓๐ น. (๑๘ หลุม)
ยูนิแลนด์ กอล์ฟ & คันทรี่ คลับ ต.วังเย็น อ.เมือง โทร. ๐ ๓๔๒๗ ๑๓๕๑-๓ (เปิดบริการ ๐๖.๐๐-๒๐.๐๐ น. (๒๗ หลุม)
สนามกอล์ฟ ทองใหญ่การบิน ๑ ม.๗ ต.กระติบ ถ.มาลัยแมน อ.กำแพงแสน โทร. ๐ ๓๔๓๕ ๑๖๐๑-๓ (เปิดบริการ ๐๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. (๑๘ หลุม)
สนามกอล์ฟสวนสามพราน ๕๓/๑ ม.๔ ถ.เพชรเกษม ต.ท่าตลาด โทร. ๐ ๓๔๓๒ ๒๗๗๐-๑ (เปิดบริการ ๐๖.๐๐-๒๐.๐๐ น. (๑๘ หลุม)
สนามกอล์ฟ เอ็น ซี อาร์ โฮม ๑๐๕ ม.๑๔ ต.บางหลวง อ.บางเลน โทร. ๐ ๓๔๓๙ ๙๐๑๒, ๐ ๓๔๓๙ ๙๐๑๔ (เปิดบริการ ๐๖.๓๐-๑๙.๐๐ น. (๑๘ หลุม)
สนามสุวรรณกอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ อ.นครชัยศรี โทร. ๐ ๓๔๓๓ ๙๓๓๓ โทรสาร ๐ ๓๔๓๓ ๙๔๕๑ (๑๘ หลุม)

รายชื่อธุรกิจนำเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
นฤดี ทัวร์ ๗๘/๒๙ ถ.ราชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง โทร. ๐ ๓๔๒๕ ๕๗๘๔
บริษัท ทรัพย์ตะวัน จำกัด ๓๖๙ ถ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมือง โทร. ๐ ๓๔๒๕ ๔๒๘๖-๙
บริษัท เบทเทอร์ ทัวร์ จำกัด ๑๑๕๖ ถ.เพชรเกษม ต.สนามจันทร์ อ.เมือง โทร. ๐ ๓๔๒๗ ๐๔๕๖, ๐ ๓๔ ๒๕ ๔๑๒๖
บริษัท วิชัย แทรเวล เซอร์วิส จำกัด ๔๙๒ ถ.ราชมรรคา ต.สนามจันทร์ อ.เมือง โทร. ๐ ๓๔๒๕ ๓๙๑, ๐ ๓๔๒๘ ๐๓๐๑-๒

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
สำนักงานจังหวัดนครปฐม ๐ ๓๔๓๔ ๐๐๐๓-๔
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ๐ ๓๔๓๔ ๐๐๑๑-๑๒
เทศบาลเมืองนครปฐม ๐ ๓๔๒๕ ๓๘๕๐-๔
โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม ๐ ๓๔๒๕ ๔๑๕๐-๔
โรงพยาบาลสนามจันทร์ ๐ ๓๔๒๑ ๙๖๐๐
โรงพยาบาลนครชัยศรี ๐ ๓๔๓๓ ๑๑๕๖, ๐ ๓๔๓๓ ๑๑๕๒
โรงพยาบาลสามพราน ๐ ๓๔๓๑ ๑๐๒๑, ๐ ๓๔๓๒ ๑๙๙๘
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ ๐ ๓๔๓๒ ๑๙๘๔-๕, ๐ ๓๔๓๒ ๕๔๕๖-๖๙
โรงพยาบาลบางเลน ๐ ๓๔๒๓ ๔๗๙๗-๘
โรงพยาบาลศาลายา ๐ ๓๔๒๙ ๗๐๖๘-๙
สถานีตำรวจภูธร จังหวัดนครปฐม ๐ ๓๔๒๔ ๒๘๘๖, ๐ ๓๔๕๑ ๑๕๖๐
ตำรวจภูธรภาค ๗ ๐ ๓๔๒๔ ๓๗๕๑-๒, ๐ ๓๔๒๔ ๑๔๒๖
ที่ทำการไปรษณีย์นครปฐม ๐ ๓๔๒๕ ๑๙๘๖, ๐ ๓๔๒๔ ๒๓๕๖
สถานีเดินรถโดยสารประจำทาง ๐ ๓๔๕๑ ๑๕๕, ๐ ๓๔๕๑ ๔๔๓๘
สถานีรถไฟจังหวัดนครปฐม ๐ ๓๔๒๔ ๒๓๐๕
สำนักงานขนส่งนครปฐม ๐ ๓๔๒๔ ๑๓๗๘
ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ จังหวัดนครปฐม ๐ ๓๔๓๔ ๐๐๖๕ ๖๖
หอการค้าจังหวัดนครปฐม ๐ ๓๔๒๕ ๔๒๓๑, ๐ ๓๔๒๕ ๔๖๔๗, ๐ ๓๔๒๑ ๐๒๓๐
ตำรวจท่องเที่ยว ๑๑๕๕
ตำรวจทางหลวง ๑๑๙๓

"ข้อมูลรายละเอียดในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
สงวนลิขสิทธิ์ หากนำไปจัดพิมพ์เพื่อการจำหน่าย"

คัดลอกจากเวบททท.
งานพัฒนาข้อมูลท่องเที่ยว
กองข่าวสารการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หากมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
โปรดแจ้ง งานพัฒนาข้อมูลท่องเที่ยว
โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๒๑๔๑-๒๑๔๕
โทรสาร ๐ ๒๒๕๓ ๗๔๔๐
E-mail: infodev@tat.or.th

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงาน ททท. ภาคกลางเขต ๑ (กาญจนบุรี)
ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๓๔๕๑ ๑๒๐๐, ๐ ๓๔๕๑ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๓๔๕๑ ๑๒๐๐
พื้นที่ความรับผิดชอบ : กาญจนบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

"ใช้บริการบริษัทนำเที่ยวที่มีใบอนุญาต ท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย"

นครปฐม จังหวัดนครปฐม แหล่องท่องเที่ยวนครปฐม โรงแรมนครปฐม
ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดนครปฐม  
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด
23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4  ถนนนวมินทร์  แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230
โทร. 0-2969 3664, 02-949 5134-36  (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)

• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
• ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์อู่ฮั่น หุบเขาเทวดา • WUHAN541 : อู่ฮั่น หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ ยุทธการผาแดง ล่องเรืออู้หลี่โจว หมู่บ้านหวงหลิ่ง พระใหญ่ตงหลิง (FD)
• วันที่ 17 – 21 พฤศจิกายน 2566
• วันที่ 24 - 28 พฤศจิกายน 2566
ทัวร์แชงกรีล่า • TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก เมืองโบราณลี่เจียง
• วันที่ 3 - 8 ธันวาคม 2566 (เปิดจอง)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 4 มกราคม (เปิดจอง)
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์ทิเบต รถไฟหลังคาโลก • TIBET51 : ทิเบต ลาซา วังโปตาลา รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง หลานโจว ซีอาน โชว์เส้นทางสายไหม (TG)
• วันที่ 3 - 10 ธันวาคม 2566
ทัวร์หุบเขาเทวดา • WUHAN659 : อู่ฮั่น จิ่วเจียง วัดตงหลิง หมู่บ้านหวงหลิ่ง หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ ภูเขาหลิงซาน ยุทธการผาแดง
• วันที่ 8 - 13 ธันวาคม 2566
• วันที่ 22 - 27 กุมภาพันธ์ 2567
ทัวร์พุทธคยา • INDIA-545 : พุทธคยา ราชคฤห์ นาลันทา พาราณสี คงคาอารตี สารนาท (บินตรงพุทธคยา 5 วัน B3)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 3 มกราคม 2567
ทัวร์ฮาร์บิ้น • Habin659 : ฮาร์บิ้น เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง หมู่บ้านหิมะ SNOW TOWN เขาแกะหญ้า Yabuli Village
• วันที่ 30 ธันวาคม - 4 มกราคม 2567
• วันที่ 18 - 23 มกราคม 2567
ทัวร์อินเดีย • INDIA-877 : ทัวร์อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พารานสี (บินตรงพุทธคยา WE)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 6 มกราคม 2567
• วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2567
ทัวร์ถ้ำอชันต้า • INDIA-503 : ทัวร์ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า ไหว้พระพิฆเนศ ออรังกาบัด ถ้ำช้าง ถ้ำกัณเหรี มุมไบ
• วันที่ 7 - 12 ธันวาคม 2566
ทัวร์พุทธคยา • INDIA-879 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พารานสี (บินตรงพุทธคยา B3)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 6 มกราคม 2567
ทัวร์ถ้ำอชันตา ไหว้พระพิฆเนศ • INDIA-745 : เดลี ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า ออรังกาบัด มุมไบ ไหว้พระพิฆเนศ
• วันที่ 21 - 27 กุมภาพันธ์ 2567
• วันที่ 3 - 9 เมษายน 2567
ทัวร์เนปาล • NEPAL545 : เนปาล กาฐมาณฑุ เมืองโปขรา เมืองปาทัน เมืองปักตะปูร์ ธุลิเขล สถูปสวะยัมภูนาถ ล่องเรือทะเลสาบเฟวา เจดีย์โพธินาถ เข้าวังขอพรกุมารี
• กรุ๊ปส่วนตัว 8 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์นครวัด • KHM-1 : ปราสาทนครวัด นครธม พนมกุเลน ปราสาทตาพรหม ปราสาทบันทายสรี ล่องเรือโตนเลสาบ
• กรุ๊ปส่วนตัว 2 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
น้ำตกเต๋อเทียน