บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเนปาล 
• ประเทศเนปาล nepal ดินแดนแห่งศาสนาและเทพเจ้า
เนปาล
เจดีย์โพธินาถหรือพุทธนาถ
เนปาล
เจดีย์โพธินาถหรือพุทธนาถ
เนปาล
สถูปสวะยัมภูวนาถ เนปาล
เนปาล
ดวงตาแห่งปัญญา เนปาล
เนปาล
เที่ยวเนปาลเมืองปาทาน
เนปาล
เที่ยวเนปาล เมืองปาทาน
เนปาล
เมืองปักตะปุร์ เนปาล
เนปาล
ปักตะปุร์ อัญมณีแห่งเนปาล
ธงชาติประเทศเนปาล
ธงชาติเนปาล
พระโพธิสัตว์ สถูปสวะยัมภูนาถ ประเทศเนปาล
เนปาล
• รู้จักประเทศเนปาล
• เมืองหลวง คือ กรุงกาฐมาณฑุ
• เนปาลเป็นประเทศหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ในแง่ความหลากหลายทางด้านชีววิทยา เนื่องมาจากสภาพภูมิศาสตร์ที่มีพื้นที่เป็นภูเขาสูง เหนือระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 60 เมตร จนถึงจุดสูงสุดของโลกคือยอดเขาเอเวอร์เรสต์ (8,848 เมตร) และยังมีภูมิอากาศที่ผันแปรแตกต่างกันไป ตั้งแต่ภูมิอากาศแบบเขตร้อนถึงแบบอาร์กติก มีป่าเมืองร้อนที่อุดมไปด้วยสัตว์ป่ามากมาย แม่น้ำที่เชี่ยวกราก รวมถึงหุบเขาที่หนาวเย็นเป็นน้ำแข็ง
• ประเทศเนปาลเอง เป็นประเทศที่เต็มไปด้วยความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม และมีภาษามากถึง 70 ภาษา เนื่องจากประเทศเนปาลเป็นแหล่งรวมผู้คนหลายเชื้อชาติและหลายชนเผ่าที่มีภาษาพูดและภาษาท้องถิ่นและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
• นอกจากนี้ประเทศเนปาลยังเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งสมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้ (South Asian Association for Regional Cooperation/SAARC) ซึ่งประกอบไปด้วย เนปาล บังคลาเทศ ภูฎาน อินเดีย มัลดีส์ ปากีสถาน และศรีลังกา
• ประชากรเนปาล
• เนปาลมีจำนวนประชากรประมาณ 27 ล้านคน(สถิติปีค.ศ. 2005) ประกอบด้วยพวกมองโกลอยด์ซึ่งมาจากทิเบต สิกขิม และบริเวณภูเขาในแคว้นอัสสัมและเบงกอล ส่วนอีกพวกหนึ่งสืบเชื้อสายมาจากอินโดอารยันซึ่งอพยพมาจากที่ราบลุ่มทางตอนเหนือของอินเดีย
• ทรัพยากรธรรมชาติ
• ด้านการเกษตรของเนปาล ได้แก่ ข้าวจ้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย ยาสูบ ข้าวสาลี่ ถั่ว และมันฝรั่ง
• แร่ธาตุที่สำคัญของเนปาล ได้แก่ ไมก้า ลิกไนต์ ทองแดง โคบอลต์ แร่เหล็ก พลวง และตะกั่ว
• ภาษาเนปาล
• นอกจากชนเผ่าต่างๆ มีภาษาของตนเป็นภาษาท้องถิ่นแล้ว แต่เนปาลก็มีภาษาประจำชาติที่มีการประดิษฐ์ขึ้นในแบบตัวอักษรเทวนาครี (Devanagari) ถือเป็นภาษากลางที่ใช้ในเนปาล โดยมีรากฐานมาจากอินเดียทางภาคเหนือ นอกจากนี้ผู้ที่มีการศึกษาสามารถพูดและเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีอีกด้วย
• ธงชาติเนปาล
• ธงชาติเนปาลประดิษฐิ์ขึ้นในปีพ.ศ. 2505 มีลักษณะที่แตกต่างจากธงประจำชาติของประเทศอื่นๆ คือรูปร่างของธงชาติเดินด้วยสีน้ำเงินพื้นเป็นสีแดง มีสัญลักษณ์สีขาวอยู่ตรงกลางของสามเหลี่ยม ชิ้นบนเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวอันหมายถึงพระมหากษัตริย์ และชิ้นล่างเป็นรูปพระอาทิตย์ อันหมายถึงอำนาจแห่งตระกูลรานะ
• เวลาเนปาล
• เวลาของเนปาลช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง 15 นาที
• การเงินเนปาล
เนปาลมีหน่วยเงินเป็นรูปี 1 บาท =1.92 รูปี (วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2549)
• การแลกเงิน
• นักท่องเที่ยวสามารถรับเงินจากที่ใดก็ได้ในโลกผ่านทางธนาคารเวสต์เทิร์นยูเนียนที่ดูร์บาร์ มาร์ก หรือที่สนามบินนานาชาติภูวัน (Tribhuvan Internation Airport)
• ภูมิประเทศและภูมิอากาศ
ประเทศเนปาลแบ่งออกเป็น 3 เขตภูมิภาค ได้แก่
1.เขตเทือกเขาหิมาลัย (Himalayan Region) ประกอบไปด้วย 8 ยอดเขาของโลก (จากทั้งหมด 14 ยอดเขา) ที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลเกิน 8,000 เมตร เช่น ยอดเขาเอเวอเรสต์ซึ่งมีความสูง 8,848 เมตร
2.เขตภูเขา (Mountain Region) มีพื้นที่ถึง 55 % จากพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ เขตนี้ถูกแบ่งโดยเทือกเขามหาภารตะ (Mahabharat) ซึ่งมีความสูงถึง 4,871 เมตร และในด้านใต้มีเทือกเขาชุเรีย (Churia) ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 610-1,524 เมตร
3.เขตเตไร (Terai Region) เป็นเขต ที่ราบต่ำซึ่งมีความกว้างประมาณ 26-32 กิโลเมตร
กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล
กาฐมาณฑุ เนปาล
กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล
กาฐมาณฑุ เนปาล
เมืองปักตะปูร์ เมืองแห่งผู้มีจิตศรัทธา อัญมณีแห่งเนปาล
เมืองปักตะปูร์ เนปาล
“ดวงตาแห่งปัญญา” สถูปสวะยัมภูนาถ มรดกโลก ประเทศเนปาล
เนปาล
• สภาพอากาศประเทศเนปาล
• สภาพอากาศในประเทศเนปาลแตกต่างไปตามลักษณะภูมิประเทศ ตั้งแต่ลักษณะภูมิอากาศเขตร้อนไปถึงแบบอาร์ติก ซึ่งขึ้นอยู่กับความสูงเหนือระดับน้ำทะเล
• ประเทศเนปาลมี 4 ฤดู ได้แก่
1.ฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม-พฤษภาคม) มีอากาศที่อบอุ่น แต่ก็อาจจะมีฝนตกประปราย อุณหภูมิสูงสุด 30 องศาเซลเซียส ต่ำสุด 7 องศาเซลเซียส
2.ฤดูร้อน (มิถุนายน-สิงหาคม) มีอากาศที่อบอุ่นถึงร้อนแต่ก็มีพายุฝน ตามเทือกเขาจะเขียวชอุ่ม อุณหภูมิสูงสุด 29 องศาเซลเซียส ต่ำสุด 19 องศาเซลเซียส
3.ฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน-พฤศจิกายน) มีอากาศอบอุ่นและเย็นบางเวลา ท้องฟ้าแจ่มใสเหมาะกับการเดินเขาเป็นอย่างยิ่ง อุณหภูมิสูงสุด 28 องศาเซลเซียส ต่ำสุด 7 องศาเซลเซียส
4.ฤดูหนาว (ธันวาคม-กุมภาพันธ์) มีอากาศเย็นจัดตลอดกลางคืนและรุ่งเช้า และมีหมอกหนา ยกเว้นในช่วงที่มีแสงจากดวงอาทิตย์อากาศจะอบอุ่น อุณหภูมิสูงสุด 19 องศาเซลเซียส ต่ำสุด 2 องศาเซลเซียส
• ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมประเทศเนปาล
• ศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักในประเทศเนปาล โดยมีชาวเนปาลที่นับถือศาสนาฮินดู 80.6 % และศาสนาพุทธ (นิกายมหายาน) 10.7 % ศาสนาอิสลาม 4.2 %
• สถาปัตยกรรมที่งดงามและการตกแต่งเจดีย์รูปแบบเนปาลที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่ทำจากทองเหลืองและหินที่สวยงาม วัดและสถูปได้รับการสร้างจากงานไม้แกะสลัก งานช่างเหล็กและงานปั้นหิน ลักษณะเด่นเหล่านี้ทำให้ประเทศเนปาลมีภาพลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่และวิจิตรงดงาม
• ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อของชาวเนปาลในแต่ละท้องถิ่นนั้นมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ เช่น บริเวณที่ติดกับจีนด้านทิเบตก็จะคล้ายกับทิเบต พวกที่อยู่ติดกับอินเดียก็จะคล้ายอินเดีย เป็นต้น
• สิ่งอำนวยความสะดวกและที่พัก
• ประเทศเนปาลนั้นมีความอำนวยความสะดวกพร้อมทุกประเภท ตั้งแต่โรงแรมระดับเล็กๆทั่วไปจนถึงโรงแรมระดับ 5 ดาว
วัดเจดีย์โพธินาถ หรือ พุทธนาถ มรดกโลก ประเทศเนปาล
เจดีย์โพธินาถ เนปาล
ยอดเขามัจฉาปูชเร เมืองโปขรา ประเทศเนปาล
ภูเขาหิมาลัยเนปาล
ยอดเขาหิมาลัย ประเทศเนปาล
เนปาล
เนปาล
จัตุรัสกาฐมาณฑุ ดูร์บาร์
เนปาล
จัตุรัสกาฐมาณฑุ ดูร์บาร์
เนปาล
เทศกาลแห่เทพพุงเตียว
เนปาล
ระบำพื้นเมืองเนปาล
เนปาล
ยอดเขามัจฉาปูชเร เนปาล
เนปาล
ยอดเขามัจฉาปูชเร เนปาล
เนปาล
เนปาลล่องทะเลสาบเฟวา
เนปาล
ช้อปปิ้งธาเมล เนปาล
เทพธิดากุมารี เมืองปาทาน ประเทศเนปาล
กุมารี เนปาล
• กุมารี เนปาล
• กุมารี คือ เทพธิดาผู้มีชีวิตจริงของชาวเนปาล ที่เชื่อว่าเป็นเทวีตะเลชุ มาจุติเกิดจากเด็กหญิงในเชื้อสายสกุลศากยะและเป็นที่เคารพของผู้นับถือศาสนาฮินดู จนกระทั่งเทวีตะเลชุออกจากร่าง ซึ่งจะนับเมื่อเด็กหญิงผู้นั้นมีประจำเดือนหรือได้รับบาดแผลจนมีเลือดออกจากร่างกายเป็นจำนวนมาก
• เรื่องราวของเทพธิดากุมารี
• ตามประวัติมีหลักฐานว่า ในประเทศอินเดีย ประเพณีเกี่ยวกับ "กุมารี" มีมานานร่วม 3,000 ปี และเผยแพร่เข้าสู่ประเทศเนปาลในราวคริสต์ศตวรรษที่ 6 โดยหริ สิงห์ เทวะ ที่หลบหนีมาจากทางอินเดียตอนเหนือ เขาได้นำความเชื่อนี้ติดตัวมาด้วย แต่มีหลักฐานที่บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรถึงพิธีการคัดเลือกกุมารี การแต่งตัวของกุมารี และ ความศรัทธาที่ประชาชนมีต่อกุมารี ไว้เมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 13
• ในเนปาล มีตำนานปรัมปราเกี่ยวกับ "กุมารี" มากมาย แต่ที่เลื่องลือและน่าเชื่อถือที่สุด คือ ตำนานของกษัตริย์เนปาล องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์มัลละ ขณะที่พระองค์กำลังเล่นทอยลูกเต๋า (บางแห่งก็ว่าสะบ้า) กับ เทวีตะเลชุ เทพผู้ปกป้องรักษาราชวงศ์ของพระองค์ พระองค์ทรงหลงใหลในความงดงามของ เทวีตะเลชุมาก และทรงคิดว่านางงดงามกว่ามเหสีของพระองค์เสียอีก ขณะเดียวกัน เทวีทาเลจู ก็อ่านความคิดนั้นออก จึงยุติการเล่นทอย ลูกเต๋าทันที นางตำหนิพระองค์ และประกาศว่า ต่อไปนี้ถ้าพระองค์จะพูดคุยกับนางอีก ก็จะไม่อยู่ในร่างของ เทวีทาเลจู ให้ทรงเห็น แต่นางจะเป็น เด็กหญิงจากวรรณะล่าง และพระองค์จะต้องออกจากพระราชวังไปสักการะนาง ซึ่งอยู่ในร่างของเด็กหญิงจากวรรณะล่างเท่านั้น
• การสรรหากุมารี
• การสรรหากุมารี การตรวจดูว่าเด็กหญิงคนนั้นมี ลักษณะของเทพ หรือไม่ จะต้องเป็นผู้มีรูปร่างเหมือนต้นกล้วย ขาเหมือนขากวาง หน้าอกเหมือนสิงห์ ลำคอเหมือนหอยสังข์ นํ้าเสียงสดใสและอ่อนนุ่ม เมื่อคัดเลือกได้แล้ว เด็กหญิงคนนั้นจะต้องจากครอบครัวของเธอมาอาศัยอยู่กับครอบครัวของผู้ดูแลภายใน วังใหญ่ ที่เรียกว่า การ์
• วังของกุมารี
• วังของกุมารี ก่อสร้างด้วยอิฐ เป็นอาคารสูง 3 ชั้น มีหน้าต่างไม้เจาะรอบๆ สร้างขึ้นตามรูปแบบของวัด ไม้ที่แกะสลักโดยรอบนั้นจะเป็นเรื่องราวของฮินดูปกรฌัม ที่มีอายุกว่า 250 ปี (วังที่เมืองกาฏมัณฑุ) ตามปกติ "กุมารี" จะต้องเดินบนผ้าชนิดพิเศษ ที่ปูเป็นทางในวัง เนื่องจากมีข้อห้ามไม่ให้เท้าของเธอสัมผัสพื้นดิน นอกจากนี้ "กุมารี" ยังถูกห้ามไม่ให้ออกไปเล่นข้างนอก ในช่วงเวลาพระอาทิตย์ขึ้น ยกเว้นเวลาที่ต้องปรากฏ ตัวต่อหน้าสาธารณชน ในงานเทศกาลสำคัญต่างๆ เท่านั้น ซึ่งมีประมาณ 13 ครั้งต่อปี
• ชีวิตของ "กุมารี"
• ชีวิตของ "กุมารี" มีข้อห้ามมากมาย แต่เด็กสาวชาวเนปาลส่วนใหญ่ที่เชื้อสายสกุลศากยะ ก็ต้องการที่จะเป็น "กุมารี" เพราะมีเกียรติสูง และครอบครัวของเธอก็จะได้รับการดูแลจากรัฐบาลเป็นอย่างดี "กุมารี" ของชาวเนปาล จะมีในเมืองกาฐมาณฑุ เมืองปาทัน และเมืองปักตะปูร์

กุมารี เนปาล

กุมารี เนปาล

กุมารี เนปาล

กุมารี เนปาล
เนปาล ทัวร์เนปาล ประเทศเนปาล เที่ยวเนปาล ภาษาเนปาล
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเนปาล
เนปาล
• เนปาล ประเทศเนปาล ประเทศเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางขุนเขาหิมาลัย ที่เต็มไปด้วยความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและมีภาษามากถึง 70 ภาษา
จัตุรัสกาฐมาณฑุ
• จัตุรัสกาฐมาณฑุ อารยะธรรมความรุ่งเรือง จัตุรัสกาฐมาณฑุ ดูร์บาร์ เมืองที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาล (มรดกโลก)
ท่องเที่ยวเนปาล
• เที่ยวเนปาล กรุงกาฐมาณฑุ เมืองที่ตั้งอยู่บนความสูง 1,336 เมตร เป็นที่รวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมเนวารีโบราณ ถึง 3 เมือง คือ กรุงกาฐมาณฑุ เมืองปาทัน และเมืองปักตะปูร์
เมืองปักตะปูร์
• เมืองปักตะปูร์ อัญมณีแห่งเนปาล ปักตะปูร์หรือเมืองแห่งผู้มีจิตศรัทธา เมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ในยุคกลาง มีร่องรอยความรุ่งเรืองทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะ (มรดกโลก)
เที่ยวเนปาล
• เที่ยวเนปาล โพธินาถหรือพุทธนาถ เป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเนปาล บนเจดีย์มีดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้า (Wisdom Eyes) ทั้งสี่ทิศ (มรดกโลก)
เมืองปาทาน
• เที่ยวเนปาล เมืองปาทัน เมืองแห่งความงาม (City of Beauty) สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช เมืองปาทันเป็นเมืองแห่งศิลปะ โดยเฉพาะศูนย์กลางงานหัตถศิลป์ของชาวทิเบต (มรดกโลก)
พุทธสถานเนปาล
• สถูปสวะยัมภูนาถ (Swayambhunath) หรือวัดลิง เป็นเจดีย์ของชาวพุทธที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก กล่าวกันว่าน่าจะมีอายุถึง 2,000 ปีเลยทีเดียว (มรดกโลก)
ภูเขาหิมาลัย
• ยอดเขาเอเวอร์เรสต์ ยอดเขาหิมาลัย สำหรับการเที่ยวเนปาล สักครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้นั่งเครื่องบินเล็กชมยอดเขาเอเวอร์เรสต์ (8,848 เมตร) ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก
ทัวร์เนปาล
• ทัวร์เนปาล เมืองโปขรา เมืองโปขราเมืองแห่งอ้อมกอดหิมาลัยที่อยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุประมาณ 200 กิโลเมตร จัดว่าเป็นเมืองธรรมชาติที่สวยงามที่สุด
โรงแรมเนปาล
• อาหารเนปาล โรงแรมเนปาล เนปาล เมืองแห่งการท่องเที่ยว มีอาหารหลากหลายประเภท ตั้งแต่อาหารฝรั่ง เอเชีย จีน และโรงแรมมีตั้งแต่เกรสเฮ้าท์ถึงระดับโรงแรม 5 ดาว
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเนปาล
• แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเนปาลที่ไม่ควรพลาด
• เที่ยวเนปาล กาฐมาณฑุ โปขระ ปะฎัน ปักตะปูร์
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต พีพี
ทัวร์นครศรีธรรมราช
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์