บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• แสดงข้อมูลสำหรับพิมพ์ คลิ๊กที่นี่
[NAN-8] : น่าน ศรีน่าน ผาชู้ พระธาตุแช่แห้ง งาช้างดำ ดอยภูคา ภูชี้ฟ้า แพะเมืองผี พระธาตุช่อแฮ
(พัก รีสอร์ท อ.ปัว 1 คืน และ ภูชี้ฟ้า 1 คืน)
     โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ ขอเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวน่าน ร่วมงานพิธีสืบชะตาแบบล้านนา พร้อมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมากมาย นำเที่ยวโดยทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักระดับมาตราฐานและบริการอาหารเลิศรส
• สอบถามรายละเอียดทัวร์ที่ โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• เตรียมตัวเดินทางครับ
• เบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ในวันเดินทาง
: จุดนัดหมาย หน้าห้างเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ บริเวณศาลพระพิฆเนศ ฝั่งอิเซตัน เวลา 18.30 น.
• โปรแกรมการเดินทาง
• ทริปเดินทาง : วันที่ .............
วันแรก : กรุงเทพฯ - น่าน
19.00 น.
พร้อมกันที่ หน้าห้างเวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ ฝั่งอิเซตัน บริเวณศาลพระพิฆเนศ เจ้าหน้าที่ทัวร์คอยต้อนรับ
(สำหรับกรุ๊ปเหมาหมู่คณะท่านสามารถกำหนดจุดนัดหมายขึ้นรถได้ครับ)
19.30 น.
ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง สู่ จ.น่าน บริการอาหารกล่องบนรถ
วันที่สอง : อุทยานฯศรีน่าน ดอยเสมอดาว - พระธาตุแช่แห้ง วัดภูมินทร์ งาช้างดำ วัดหนองบัว ต้นดิกเดียม
05.30 น.
อรุณสวัสดิ์ที่ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ชมทะเลหมอกอันสวยงามยามเช้าที่ จุดชมวิวผาชู้ และ จุดชมวิว ดอยเสมอดาว ผาหัวสิงห์ ซึ่งมองเห็นแม่น้ำน่านทอดตัวยาวกลางหุบเขา จากนั้นบริการอาหารเช้าที่ร้านอาหารอุทยานฯ (มื้อที่ 1) หลังอาหารพักผ่อน ถ่ายรูป ชมสายเสาธงที่ยาวที่สุดในโลก สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ เสาดินนาน้อย (ฮ่อมจ๊อม) ชมปฎิมากรรมตามธรรมชาติของเสาดิน จากนั้นเดินทางสู่ตัวเมืองน่าน นำท่านนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง (พระธาตุประจำปีเกิดปีเถาะ) เพื่อเป็นสิริมงคล
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารเรือนแก้ว ริมแม่น้ำน่าน (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านชมจิตรกรรมฝาผนังอันสวยงามที่ วัดภูมินทร์ (Unseen Thailand พระประธานจตุรทิศ) เที่ยวชม งาช้างดำ ที่ พิพิธภัณฑ์เมืองน่าน และ นมัสการ พระเจ้านันทบุรี ที่ วัดช้างค้ำ สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ อ.ท่าวังผา ชมหมู่บ้านไทยลื้อที่ บ้านหนองบัว ชมจิตรกรรมฝาผนังที่ วัดหนองบัว เและชมนำท่านชมความมหัศจรรย์ของ ต้นดิกเดียม (ต้นไม้อารมณ์ขัน Unseen Thailand) ที่ วัดปราง
18.00 น.
นำท่านเข้าที่พัก (พักอูปแก้ว รีสอร์ท อ.ปัว ห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น)
19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 3) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย......ราตรีสวัสดิ์
วันที่สาม : ดอกชมพูภูคาบาน ดอยภูคา - พะเยา วัดพระเจ้านั่งดิน วัดนันตาราม น้ำตกภูซาง - ภูชี้ฟ้า
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านชมวิวทิวทัศน์ของขุนเขา ที่ ดอยภูคา ชม ดอกชมพูภูคาบาน และ ดอกซากุระป่าบาน บนดอยภูคา ชมป่าดึกดำบรรพ์ ลานดูดาว และต้นเต่าร้างยักษ์ พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามสบาย
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ อ.เชียงคำ จ.พะเยา ตามเส้นทาง ถนนสายโรแมนติก ท่าวังผา - เชียงคำ ชม วัดพระเจ้านั่งดิน (Unseen Thailand) และชม วัดนันตาราม ซึ่งเป็นวัดสร้างดอยไม้สักทั้งหลังแบบศิลปะพม่าอันสวยงาม และชม น้ำตกภูซาง (Unseen Thailand) จากนั้นตอนเย็นๆ เดินทางถึง ภูชี้ฟ้า นำท่านเข้าที่พัก (พัก บ้านลักษณ์บริการ น้ำอุ่น ทีวี)
19.00 น.
บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) หลังอาหาร พักผ่อนกับบรรยากาศบนภูกันตามสบาย ......ราตรีสวัสดิ์
วันที่สี่ : ยอดภูชี้ฟ้า - ดอกทิวลิบบานที่ดอยผาหม่น - กว๊านพะเยา - แพร่ - แพะเมืองผี - พระธาตุช่อแฮ
05.30 น.
นำท่านชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นอันสวยงามยามเช้าที่ ยอดภูชี้ฟ้า
08.00 น.
บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านชม ดอกทิวลิบบาน ที่ ดอยผาหม่น จากนั้นออกเดินทางสู่ตัวเมือง จ.พะเยา ชมวิวทิวทัศน์ริมกว๊านพะเยา และนำท่านซื้อของฝากกลับบ้านที่ริมกว๊าน
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารริมกว๊าน (มื้อที่ 8) หลังอาหารออกเดินทางสู่ จ.แพร่ แวะชม แพะเมืองผี และ นมัสการ พระธาตุช่อแฮ (พระธาตุประจำปีเกิดปีขาล) เพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะบริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารมื้อไทย จ.พิษณุโลก (มื้อที่ 9)
วันที่ห้า : กรุงเทพฯ
03.00 น.
ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
• อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก (ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว
ท่านละ 7,900.-บาท
ท่านละ 7,900.-บาท
ท่านละ 6,900.-บาท
เพิ่มท่านละ 1,500.-บาท
: ลูกค้าเก่า ลดท่านละ 300.-บาท
• ค่าบริการนี้รวม
1.ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง พร้อมทีวี วีซีดีคาราโอเกะ
2.ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี ตู้เย็น)
3.ค่าอาหาร 10 มื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.-บาท/ท่าน
6.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, เสื้อกันหนาว, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย
• การสำรองที่นั่ง
1.แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทร/แฟกซ์ เพื่อทำประกันภัยการเดินทาง
2.วางมัดจำท่านละ 1,000.-บาทโดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์
• หมายเลขบัญชี
1.ชื่อบัญชี บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย ถนนนวมินทร์ 161
บัญชีออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 575 – 0 – 00818 – 5
2.ชื่อ นายพรชนก ศักดิ์ธานี ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์
บัญชีออมทรัพย์ หมายเลข 720 - 2 - 18666 - 8
• บนจุดชมวิวดอยเสมอดาว อากาศหนาวและลมพัดแรง ควรเตรียมเสื้อกันหนาวไปด้วยนะครับ
• ฤดูการท่องเที่ยว...โปรแกรมทัวร์นี้สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปีช่วงเดือนกันยายน - ปีใหม่ สวยที่สุดครับ
• ข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม....
• อุทยานแห่งชาติศรีน่าน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี จุดชมวิว ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าที่สวยงาม
• พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เดิมเป็น “หอคำ” ซึ่งเป็นที่ประทับและที่ว่าราชการของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ เจ้าผู้ครองนครน่าน ใน พ.ศ. ๒๕๑๗ อาคารแห่งนี้เป็นสถานที่ตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ภายในพิพิธภัณฑ์ ได้จัดแสดงโบราณวัตถุสมัยต่าง ๆ ที่พบในจังหวัดน่าน ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ รวมทั้ง งาช้างดำ วัตถุมงคลคู่บ้านคู่เมือง
• วัดภูมินทร์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2139 โดยเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ ความสวยของวัดภูมินทร์คือเป็นพระอุโบสถและพระวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกัน เป็นทรงจตุรมุข (กรมศิลปากร ได้สันนิษฐานว่าเป็นอุโบสถจตุรมุขหลังแรกของประเทศไทย) ตรงใจกลางพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่สี่องค์ หันพระพักตร์ออกด้านประตูทั้งสี่ทิศ (พระประธานจตุรทิศ) ภายในพระอุโบสถ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังศิลปกรรมไทลื้อ ที่เล่าเรื่องชาดก ตำนานพื้นบ้าน และความเป็นอยู่ของชาวน่านในอดีต
• ดอยภูคา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีพันธ์ไม้หลากหลาย ต้นชมพูภูคา เต่าร้างยักษ์ (เต่าร้างน่านเจ้า) เป็นพรรณไม้ที่มีชนิดเดียว ในประเทศไทยพบเพียงที่เดียวที่ป่าอุทยานแห่งชาติดอยภูคา รวมทั้งมีเส้นทางให้เดินศึกษาธรรมชาติ
• บ้านร้องแง เป็นบ้านไทยลื้อ บรรพบุรุษสืบเชื้อสายจากชาวไทยลื้อ แคว้นสิบสองปันนา มณฑลยูนาน ประเทศจีน มีวัฒนธรรมประเพณี การแต่งกายอย่างไทยลื้อ ทอผ้าใช้เอง ลักษณะบ้านเรือนแบบไทยลื้อ มีภาษาพูด เป็นของตนเอง
• พระธาตุแช่แห้ง (พระธาตุประจำปีเกิดปีเถาะของชาวล้านนา) เป็นปูชนียสถานที่สำคัญมีอายุกว่า 600 ปี พญาการเมือง โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1891 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากกรุงสุโขทัย องค์พระธาตุมีความสูง 55.5 เมตร บุด้วยทองเหลืองปิดทองคำเปลวหมดทั้งองค์
• พระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจำปีเกิดปีขาลของชาวล้านนา เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่ ตามตำนานกล่าวว่าสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1879-1881 ในสมัยพระมหาธรรมราชาธิราช (ลิไท) พระธาตุช่อแฮเป็นเจดีย์ที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้ายของพระพุทธเจ้า ศิลปะเชียงแสน สูง 33 เมตร
• ปรับปรุงโปรแกรมล่าสุด  :  8 July, 2011  
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต พีพี
ทัวร์นครศรีธรรมราช
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์