บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• แสดงข้อมูลสำหรับพิมพ์ คลิ๊กที่นี่ • ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/5028
[NAN-2] : ไหว้พระ ๒-๓-๔ บารมี ๙ มงคลล้านนาตะวันออก อุตรดิตถ์ - แพร่ - น่าน
พระธาตุแช่แห้งวัดภูมินทร์ วัดมิ่งเมือง วัดช้างค้ำ พิพิธภัณฑสถานน่าน งาช้างดำ ดอยภูคา
แพะเมืองผี พระธาตุช่อแฮ วัดสระบ่อแก้ว วัดศรีดอนคำ วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง วัดพระแท่นศิลาอาสน์
(รับวัตถุมงคล ๙ วัด ชุดที่ระลึก ๒-๓-๔ บารมี ๙ มงคลล้านนาตะวันออก
จากททท.สำนักงานแพร่)
(พัก อูปแก้ว รีสอร์ท อ.ปัว 1 คืน และ โรงแรมแม่ยมพาเสซ ในตัวเมืองแพร่ 1 คืน)
     บารมี ๙ มงคลล้านนาตะวันออก (อุตรดิตถ์ - แพร่ - น่าน) นำท่านนมัสการพระธาตุประจำปีเกิดและของดีล้านนาตะวันออก รวมทั้งไหว้พระประจำปีเถาะเพื่อกันปีชงที่ พระธาตุแช่แห้ง เพื่อเป็นสิริมงคล รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากมาย นำเที่ยวโดยทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักระดับมาตราฐานและบริการอาหารเลิศรส
• เตรียมตัวเดินทางครับ
: จุดนัดหมาย หน้าห้างเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ บริเวณศาลพระพิฆเนศ ฝั่งอิเซตัน เวลา 18.30 น.
: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-969 3664
• โปรแกรมการเดินทาง 2554
• ทริปเดินทาง : วันเดินทาง...................
วันแรก : กรุงเทพฯ - น่าน
18.30 น.
พร้อมกันที่ หน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ บริเวณศาลพระพิฆเนศ ฝั่งอิเซตัน เจ้าหน้าที่ทัวร์คอยต้อนรับ
(สำหรับกรุ๊ปเหมาหมู่คณะท่านสามารถกำหนดจุดนัดหมายขึ้นรถได้ครับ)
19.00 น.
ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงสู่จังหวัดน่าน แวะบริการข้าวต้มรอบดึกที่ จ.นครสวรรค์ (มื้อที่ 1)
วันที่สอง : พระธาตุแช่แห้ง งาช้างดำ วัดช้างค้ำ วัดภูมินทร์ วัดมิ่งเมือง วัดหนองบัว วัดปราง
05.30 น.
อรุณสวัสดิ์ที่ จังหวัดน่าน นำท่านเที่ยวชมบรรยากาศ ตลาดเช้า ของจังหวัดน่านซึ่งคล้ายกับเมืองหลวงพระบาง
06.30 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรมเทวราช (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเกิดปีเถาะ ที่ วัดพระธาตุแช่แห้ง (บารมีมงคลล้านนาตะวันออกแห่งที่ ๙) เพื่อเป็นสิริมงคล ร่วมทำบุญถวายสังฆทานกันปีชงปีเถาะ จากนั้นนำท่านชม พิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ซึ่งในอดีตเป็นคุ้มของเจ้าผู้ครองนครน่านและเป็นหอคำของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ ซึ่งภายในเป็นที่เก็บรักษาโบราณวัตถุและประวัติศาสตร์เมืองน่าน ชม งาช้างดำ งาช้างสีดำที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก (ปิดวันจันทร์และอังคารครับ) นำท่านนมัสการ พระเจ้านันทบุรี พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่านที่ วัดพระธาตุช้างค้ำ (บารมีมงคลล้านนาตะวันออกแห่งที่ ๖) จากนั้นนำท่านนมัสการ พระพุทธมหาพรหมอุดมศักยมุนี พระประธานจตุรทิศ (UNSEEN) และชมจิตรกรรมฝาผนังที่ วัดภูมินทร์ (บารมีมงคลล้านนาตะวันออกแห่งที่ ๗) และนำท่านนมัสการศาลหลักเมืองน่าน ที่ วัดมิ่งเมือง (บารมีมงคลล้านนาตะวันออกแห่งที่ ๘)
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารเรือนแก้ว ริมน้ำน่าน (มื้อที่ 3) หลังอาหารให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากจากเมืองน่าน อาทิ ผ้าทอลายน้ำไหลของชาวไทยลื้อ เครื่องเงินเมืองน่าน จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ อ.ปัว นำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านไทยลื้อที่ บ้านหนองบัว ชมจิตรกรรมฝาผนังที่ วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา และนำท่านชม ต้นดิกเดียม (ต้นไม้อารมณ์ขัน UNSEEN) ที่ วัดปราง นำท่านเข้าที่พัก (พักอูปแก้ว รีสอร์ท อ.ปัว ห้องแอร์ ทีวี ตู้เย็น พักห้องละ 2 ท่าน)
19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 4) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย......ราตรีสวัสดิ์
วันที่สาม : อุทยานแห่งชาติดอยภูคา บ้านร้องแง วัดหนองแดง พิธีสืบชะตาล้านนา - แพร่
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่รีสอร์ท (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ชมวิวทิวทัศน์ของขุนเขา ที่ ดอยภูคา ชม ต้นชมพูภูคา พันธุ์ไม้มหัศจรรย์ ชม ป่าดึกดำบรรพ์ ลานดูดาว และ ต้นเต่าร้างยักษ์ พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามสบาย
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันร้านอาหาร (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม บ้านร้องแง ชมหมู่บ้านไทลื้อที่ยังอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน การแต่งกายและมีภาษาพูดเป็นของตนเอง และออกเดินทางสู่ อ.เชียงกลาง ชมสถาปัตยกรรมไทลื้อที่ วัดหนองแดง พร้อมจัดพิธีสืบชะตาแบบชาวล้านนาให้กับสมาชิกโดยเจ้าอาวาสวัดหนองแดง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จ.แพร่ นำท่านเข้าที่พัก (พักโรงแรมแม่ยมพาเลซ หรือระดับเดียวกัน)
19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 7) หลังอาหารสนุกสนานกับกิจกรรม นั่งสามล้อผ่อเมืองแพร่ ชมบรรยากาศสีสันยามกลางคืนเมืองแพร่ พักผ่อนกันตามสบาย......ราตรีสวัสดิ์
วันที่สี่ : แพะเมืองผี พระธาตุช่อแฮ วัดสระบ่อแก้ว วัดศรีดอนคำ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง - กรุงเทพฯ
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านชม แพะเมืองผี ชมปฎิมากรรมธรรมชาติของเสาดิน และนมัสการ พระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจำปีเกิดปีขาล (บารมีมงคลล้านนาตะวันออกแห่งที่ ๕) เพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านนมัสการ พระพุทธรูปพระอุปคุต ที่ วัดสระบ่อแก้ว (บารมีมงคลล้านนาตะวันออกแห่งที่ ๔) ที่ชาวล้านนาให้ความนิยมนับถือบูชา
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันร้านอาหารบ้านฝ้าย (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านนมัสการ พระธาตุศรีดอนคำ และ พระเจ้าพร้าโต้ ที่ วัดศรีดอนคำ (บารมีมงคลล้านนาตะวันออกแห่งที่ ๓) สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ จ.อุตรดิตถ์ นำท่านนมัสการ พระแท่นศิลาอาสน์ ที่ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ (บารมีมงคลล้านนาตะวันออกแห่งที่ ๒) และนำท่านนมัสการ พระบรมธาตุทุ่งยั้ง ที่ วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง (บารมีมงคลล้านนาตะวันออกแห่งที่ ๑) เพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ จ.นครสวรรค์ แวะบริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร จ.นครสวรรค์ (มื้อที่ 10)
23.00 น.
ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
• อัตราค่าบริการ (รวมครบทุกอย่างแล้วครับ)
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก (ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว
ท่านละ 6,900.-บาท
ท่านละ 6,900.-บาท
ท่านละ 5,900.-บาท
เพิ่มท่านละ 1,000.-บาท
: ลูกค้าเก่า ลดท่านละ 300.-บาท
• ค่าบริการนี้รวม
1.ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง พร้อมทีวี วีซีดีคาราโอเกะ
2.ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี ตู้เย็น)
3.ค่าอาหาร 10 มื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.-บาท/ท่าน
6.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, เสื้อกันหนาว, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย
• การสำรองที่นั่ง
1.แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทร/แฟกซ์ เพื่อทำประกันภัยการเดินทาง
2.วางมัดจำท่านละ 1,000.-บาทโดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์
• หมายเลขบัญชี
1.ชื่อบัญชี บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย ถนนนวมินทร์ 161
บัญชีออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 575 – 0 – 00818 – 5
2.ชื่อ นายพรชนก ศักดิ์ธานี ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์
บัญชีออมทรัพย์ หมายเลข 720 - 2 - 18666 - 8
• บนจุดชมวิวดอยเสมอดาว อากาศหนาวและลมพัดแรง ควรเตรียมเสื้อกันหนาวไปด้วยนะครับ
• ฤดูการท่องเที่ยว...โปรแกรมทัวร์นี้สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปีช่วงเดือนกันยายน - ปีใหม่ สวยที่สุดครับ
• ข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม....
• พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เดิมเป็น “หอคำ” ซึ่งเป็นที่ประทับและที่ว่าราชการของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ เจ้าผู้ครองนครน่าน ใน พ.ศ. ๒๕๑๗ อาคารแห่งนี้เป็นสถานที่ตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ภายในพิพิธภัณฑ์ ได้จัดแสดงโบราณวัตถุสมัยต่าง ๆ ที่พบในจังหวัดน่าน ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ รวมทั้ง งาช้างดำ วัตถุมงคลคู่บ้านคู่เมือง
• วัดภูมินทร์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2139 โดยเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ ความสวยของวัดภูมินทร์คือเป็นพระอุโบสถและพระวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกัน เป็นทรงจตุรมุข (กรมศิลปากร ได้สันนิษฐานว่าเป็นอุโบสถจตุรมุขหลังแรกของประเทศไทย) ตรงใจกลางพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่สี่องค์ หันพระพักตร์ออกด้านประตูทั้งสี่ทิศ (พระประธานจตุรทิศ) ภายในพระอุโบสถ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังศิลปกรรมไทลื้อ ที่เล่าเรื่องชาดก ตำนานพื้นบ้าน และความเป็นอยู่ของชาวน่านในอดีต
• ดอยภูคา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีพันธ์ไม้หลากหลาย ต้นชมพูภูคา เต่าร้างยักษ์ (เต่าร้างน่านเจ้า) เป็นพรรณไม้ที่มีชนิดเดียว ในประเทศไทยพบเพียงที่เดียวที่ป่าอุทยานแห่งชาติดอยภูคา รวมทั้งมีเส้นทางให้เดินศึกษาธรรมชาติ
• บ้านร้องแง เป็นบ้านไทยลื้อ บรรพบุรุษสืบเชื้อสายจากชาวไทยลื้อ แคว้นสิบสองปันนา มณฑลยูนาน ประเทศจีน มีวัฒนธรรมประเพณี การแต่งกายอย่างไทยลื้อ ทอผ้าใช้เอง ลักษณะบ้านเรือนแบบไทยลื้อ มีภาษาพูด เป็นของตนเอง
• พระธาตุแช่แห้ง (พระธาตุประจำปีเกิดปีเถาะของชาวล้านนา) เป็นปูชนียสถานที่สำคัญมีอายุกว่า 600 ปี พญาการเมือง โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1891 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากกรุงสุโขทัย องค์พระธาตุมีความสูง 55.5 เมตร บุด้วยทองเหลืองปิดทองคำเปลวหมดทั้งองค์
• พระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจำปีเกิดปีขาลของชาวล้านนา เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่ ตามตำนานกล่าวว่าสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1879-1881 ในสมัยพระมหาธรรมราชาธิราช (ลิไท) พระธาตุช่อแฮเป็นเจดีย์ที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้ายของพระพุทธเจ้า ศิลปะเชียงแสน สูง 33 เมตร
• ปรับปรุงโปรแกรมล่าสุด  
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต พีพี
ทัวร์นครศรีธรรมราช
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์