บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
• เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประวัติความเป็นมา
• ด้วยพื้นที่บริเวณป่าแม่ปายฝั่งขวาตอนบนยังมีทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ อยู่ในสภาพอุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้หลายชนิดและมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ชุกชุม มีสภาพภูมิประเทศและทรัพยากรอื่น ๆ ที่สมควรจะรักษาไว้ถาวรของชาติต่อไป จึงได้ดำเนินการจัดตั้งให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 341 ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 89 ตอนที่ 190 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 โดยมีจอมพลถนอม กิติขจร เป็นผู้ลงนามประกาศ
ลักษณะภูมิประเทศ
• ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนมีที่ราบอยู่เพียงน้อยมาก มักจะเป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของประชาชน ซึ่งเป็นชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่เช่น มูเซอร์ ลีซอ จีนฮ่อ กระเหรี่ยง ตองสู ไทยใหญ่ ฯลฯ มีระดับความสูงของเทือกเขาจากระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ 400-1,900 เมตร ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญหลายสาย เช่น แม่น้ำปาย ลำน้ำหลวง ลำน้ำน้อย ลำน้ำลาง ลำน้ำแม่สะงา ฯลฯ
ลักษณะภูมิอากาศ
• โดยทั่วไปจะค่อนข้างหนาวเย็นในฤดูหนาว มีหมอกหนาทึบจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม-เดือนกุมภาพันธ์ ฝนตกชุกในฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-เดือนกันยายน ส่วนฤดูร้อนจะสั้นในช่วงเดือนมีนาคม-เดือนเมษายน
ชนิดป่าและพรรณไม้
• มีสภาพป่าที่ค่อนข้างสมบูรณ์ เนื่องจากมีลักษณะพื้นที่ที่อยู่ต่ำไปจนถึงพื้นที่สูงมาก จึงทำให้มีสภาพป่าหลายลักษณะอยู่รวมกัน เช่น ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดงดิบ ป่าสนเขา ฯลฯ มีพรรณไม้ที่สำคัญคือ ไม้สัก แดง ประดู่ เต็ง รัง พลวง ก่อ สน รัก ฯลฯ
สัตว์ป่า
• เนื่องจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายมีแหล่งน้ำแหล่งอาหารของสัตว์ป่า หลายแหล่ง มีพืชและพรรณไม้ที่เป็นอาหารของสัตว์ป่าหลายชนิด จึงทำให้มีสัตว์ป่าที่สำคัญอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและหลายชนิด ส่วนมากจะเข้าไปอาศัยอยู่ในป่าลึก เพราะปัจจุบันมีการคมนาคมที่ดีมีประชาชนและชาวเขาเผ่าต่างๆ อพยพเข้า-ออกอยู่เสมอ เกิดมีการล่าสัตว์ป่าขึ้นและสัตว์ป่ามีการอพยพเข้าไปในเขตประเทศพม่า ทำให้จำนวนสัตว์ป่าลดลง มีสัตว์ป่าที่สำคัญคือ เก้ง กวาง หมูป่า เลียงผา กวางผา ชะนี อีเห็น เม่น ไก่ฟ้า เสือ หมี ฯลฯ
จุดเด่นที่น่าสนใจ
• เพราะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีแม่น้ำหลายสาย ก่อให้เกิดจุดเด่นหลายลักษณะเกิดเป็นถ้ำ หน้าผา น้ำตก ที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น ถ้ำน้ำลอด ถ้ำแม่ละนา ถ้ำน้ำลาง ถ้ำผาแดง น้ำตกแม่ยาน น้ำตกซูซ่า ถ้ำหลุมน้ำบ่อผี ฯลฯ และมีทิวทัศน์ธรรมชาติที่น่าสนใจและสวยงามมากมายตลอดเส้นทางในพื้นที่แม่ฮ่องสอน-ปาย
การเดินทาง
สามารถเดินทางถึงที่ทำการเขตฯ ได้ 2 ทาง คือ
1.โดยรถยนต์,รถยนต์โดยสารประจำทาง ซึ่งมีทั้งรถยนต์โดยสารธรรมดา และปรับอากาศ จากเชียงใหม่-ปาย-ที่ทำการเขตฯ และจากกรุงเทพฯ-แม่ฮ่องสอน-ที่ทำทางเขตฯ
2.โดยเครื่องบินโดยสาร จากกรุงเทพฯ-แม่ฮ่องสอน และจากเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน แล้วเดินทางถึงที่ทำการเขตฯ โดยรถยนต์โดยสารประจำทาง
สิ่งอำนวยความสะดวก
• เขตฯ มีบ้านพักรับรอง มีวัสดุเครื่องนอน เครื่องครัว สำหรับผู้เข้าพักจำนวนไม่เกิน 20 คน ถ้ามากกว่านี้จะต้องจัดหาเพิ่มเติม

แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์แม่ฮ่องสอน โรงแรมแม่ฮ่องสอน
• สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
• แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่วางตัวยาวจากเหนือลงใต้ โดยมีเชียงใหม่วางตัวขนานทางด้านทิศตะวันออก จังหวัดตากอยู่ทางทิศใต้และทิศตะวันตกเป็นชายแดนติดพม่า
• ทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ อำเภอขุนยวม ดอกบัวตองที่นี่เมื่อบานพร้อมๆ กันในช่วงเดือนพฤศจิกายน จะเหลืองอร่ามปกคลุมทั่วทั้งภูเขา จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอีกของแม่ฮ่องสอน
• ปางอุ๋ง ภาพอันสวยงามของไอหมอกที่ลอยเหนือทะเลสาบ กับบรรยากาศอันหนาวเหน็บในยามเช้า ทำให้ปางอุ๋งกลายเป็นสถานที่ท่องเี่ที่ยวสุดแสนโรแมนติก จนได้รับขนานนามว่าเป็น "สวิตเซอร์แลนด์แห่งเมืองไทย"
• ถ้ำแก้วโกมล ถ้ำน้ำแข็ง เดิมเรียกชื่อถ้ำผลึกแคลไซต์แม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย ถ้ำแก้วโกมลเป็นถ้ำผลึกแคลไซด์ที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยและพบเป็นแหล่งที่ 2 ในเอเชีย โดยแห่งแรกอยู่ที่ประเทศจีน
• ปาย แม่ฮ่องสอน ปายเป็นอำเภอกลางหุบเขา มีการปรับตัวจากเมืองเก่าให้ลงตัวกับเมืองใหม่ ถนนคนเดินเมืองปายมีร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านอาหาร และสินค้าที่นำมาจำหน่ายด้วยศิลปะมากมาย
• ถ้ำน้ำลอด ถ้ำผีแมน ถ้ำน้ำลอดเป็นถ้ำที่มีชื่อเสียง สวยงามและเข้าชมได้ง่ายสะดวก ถ้ำน้ำลอด เป็นเพราะถ้ำแห่งนี้มีสายน้ำไหลผ่านตั้งแต่ปางทางเข้าถ้ำไปจนถึงถ้ำสุดท้าย ถ้ำแห่งนี้มีความยาวกว่า 500 เมตร
• ข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม
• รวมรูปและคลิปวีดีโอแหล่งท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน
• แนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
• อำเภอแม่ลาน้อย
• ขับรถเที่ยวแม่ฮ่องสอนด้วยตัวเอง
• อำเภอขุนยวม
• อำเภอสบเมย
• อำเภอเมือง
• อำเภอปาย
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดแม่ฮ่องสอน
• อำเภอแม่สะเรียง
• อำเภอปางมะผ้า
หมอกสามฤดู  กอมูเสียดฟ้า  ป่าเขียวขจี  ผู้คนดี  ประเพณีงาม  ลือนามถิ่นบัวตอง
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต พีพี
ทัวร์นครศรีธรรมราช
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์