บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท
• ข้อมูลงานประจำปีชัยนาท
• งานมหกรรมหุ่นฟางนกนานาชาติ งานของดี และงานกาชาดจังหวัดชัยนาท เป็นการนำฟางข้าวที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ มาประดิษฐ์เป็นรูปนกขนาดใหญ่หลายชนิด แล้วนำมาติดตั้งบนรถ จัดเป็นรูปขบวนแห่ไปตามถนน และจะมีการจัดประกวดบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด นอกจากนั้นยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและผลิตผลทางการเกษตร งานจัดประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
• งานส้มโอชัยนาท ชัยนาทเป็นจังหวัดที่มีการปลูกส้มโอมากและมีรสชาติดี ส้มโอที่มีชื่อของชัยนาทคือ พันธุ์ขาวแตงกวา ซึ่งจะมี ผลกลม ผิวเรียบ เปลือกบาง รสหวานกรอบอมเปรี้ยวนิดๆ ไม่มีรสขม งานจัดช่วงปลายเดือนสิงหาคม-ต้นเดือนกันยายน บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด กิจกรรมที่น่าสนใจคือการประกวดส้มโอ การจัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานทางราชการ การออกร้านจำหน่ายกิ่งพันธุ์และผลส้มโอของเกษตรกรชาวชัยนาท
• ข้อมูลของฝากชัยนาท

• ผลิตภัณฑ์จากงานหัตถกรรมพื้นบ้านในจังหวัดชัยนาท เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยมือชาวบ้านเป็นหลัก มีรูปแบบและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงคุณภาพดีและราคาย่อมเยา ในแต่ละอำเภอจะมีผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน

อำเภอเมือง
• ที่นอนดักคะนน เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทที่นอน ซึ่งยัดด้วยนุ่นจากฝีมือชาวบ้านดักคะนน ตำบลธรรมามูล
• เครื่องเบญจรงค์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ความปราณีต ในการเขียนลวดลายต่าง ๆ ลงบนเครื่องปั้นดินเผา เป็นเอกลักษณ์แบบไทย มีทั้งจาน ชาม ถ้วย โถ ชุดน้ำชา จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง สามารถหาซื้อได้ที่ ชัยนาทเซรามิค เลขที่ 19 หมู่ 1 ต.ชัยนาท (ตามเส้นทางชัยนาท-สุพรรณบุรี) โทร. (056) 426667

อำเภอมโนรมย์
• เสื่อกก และเครื่องจักสาน อำเภอมโนรมย์มีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจาก กก และไม้ไผ่ นำมาจัดทำเป็นเสื่อกก กระเป๋า ตะกร้า กระจาด ถาดผลไม้ พัด ที่มีคุณภาพและรูปแบบที่สวยงาม โดยฝีมือของกลุ่มทอเสื่อกกบ้านท่าฉนวน 56/76 หมู่ 2 ต.ท่าฉนวน โทร. (056) 434021    กลุ่มจักสานบ้านเนินไผ่ หมู่ 3 ต.วัดโคก และกลุ่มจักสานบ้านท่าฉนวน หมู่ 3 ต.ท่าฉนวน
• ส้มโอมโนรมย์ มีพันธุ์ที่นิยมปลูกของจังหวัดชัยนาท ได้แก่ พันธุ์ขาวแตงกวา ที่มีรสหวานและกรอบ ผลใหญ่ สามารถหาซื้อได้ทั่วไป และจะมีการจัดงานวันส้มโอชัยนาทประมาณเดือนสิงหาคมของทุกปี

อำเภอสรรพยา
• ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเอาวัสดุท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้ ของประดับตกแต่งบ้าน มีหลายแบบ ฝีมือปราณีตสวยงาม ราคาย่อมเยา อาทิ กระเป๋า ตะกร้า รองเท้า กระถางต้นไม้ ถาดรูปไก่ แจกัน ซึ่งเป็นฝีมือของชาวบ้านกลุ่มจักสานบ้านอ้อย กลุ่มจักสานบ้านวัดกำแพง กลุ่มจักสานบ้านตลุก นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถหาซื้อได้จาก กลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาบ้านอ้อย หมู่ 7 บ้านอ้อย ต.สรรพยา เปิดจำหน่าย เวลา 09.00–17.00 น. ทุกวัน โทร. (056) 499496
• ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพร ซึ่งมีทั้งแชมพู ครีมนวด ครีมอาบน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง และมีคุณภาพดี โดยผลิตจากมะกรูด ว่านหางจระเข้ ดอกอัญชัญ ขมิ้นชัญ ประคำดีควาย ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านท่าทราย หมู่ที่ 1 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา โทร. 01–928–3181 และกลุ่มแม่บ้านสวนลำใย หมู่ที่ 3 ตำบลบางหลวง โทร. (056) 414064 (สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาการทำแชมพูสมุนไพร ก็มีบริการสอน โดยคิดหลักสูตรละ 1,500 บาท สนใจสอบถามได้ที่กลุ่มแม่บ้านท่าทราย)

อำเภอสรรคบุรี
• เครื่องปั้นดินเผา ของจังหวัดชัยนาทใช้วัสดุที่มีคุณภาพ มีความคงทนถาวร และรูปแบบทันสมัย เช่น กระถาง แก้วน้ำ จาน ที่รดต้นไม้ สนใจสามารถติดต่อหาซื้อได้ที่ โครงการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท บ้านท่าระบาด เลขที่ 60 หมู่ 2 ตำบลแพรกศรีราชา การเดินทางตามเส้นทางสายชัยนาท-สุพรรณบุรี ห่างจากอำเภอสรรคบุรี 4 กิโลเมตร เปิดจำหน่ายทุกวันเวลา 09.00–17.00 น. ทุกวัน โทร. (056) 481392 จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง
• น้ำตาลห้วยกรด เป็นน้ำตาลปึกที่ผลิตจากน้ำตาลโตนด ซึ่งมีปลูกกันมากที่ตำบลห้วยกรด ขั้นตอนการผลิตเป็นแบบดั้งเดิมรสหอมหวาน เหมาะสำหรับประกอบอาหารประเภทขนม
• ข้าวซ้อมมือ เป็นข้าวที่ได้จากการใช้เครื่องสีข้าวแบบโบราณ จึงให้คุณค่าทางโภชนาการสูง ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านหัวตะพาน สามารถหาซื้อได้ที่ วัดหัวตะพาน ต.แพรกศรีราชา โทร. (056) 437191, 437055

กิ่งอำเภอเนินขาม
• ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ เป็นผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มแม่บ้านใช้เวลาที่เหลือจากการทำไร่ โดยมีลายผ้าเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น คือผ้าซิ่นไหมตีนจก ได้รับอิทธิพลจากบรรพบุรุษเชื้อชาติลาว ซึ่งอพยพมาตั้งรกรากที่เมืองชัยนาท ผลิตโดยชาวบ้านกลุ่มทอผ้าเนินขาม หมู่ 6 ต.เนินขาม โทร. (056) 451227 และกลุ่มทอผ้าบ้านทุ่ง หมู่ 9 ต.เนินขาม

• ข้อมูลที่พัก โรงแรม ชัยนาท

เวบโรงแรมจังหวัดชัยนาท
• ชัยนาทรีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 309/77 อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
http://www.chainatresort.com
• บ้านพักนานาชาติหันคา จังหวัดชัยนาท
ตั้งอยู่เลขที่ 89 อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
http://www.hankha.com
• โรงแรมชัยนาทธานี
ตั้งอยู่เลขที่ 345 อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
http://www.chainatthanee.com
• ปรายฟ้า รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 232 หมู่ 1 ตำบลท่าชัย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000
http://www.plaifahresort.com

อำเภอเมือง
ชัยนาท อินน์ ๒๙๔ ม. ๔ ถ.ชัยนาท-สุพรรณ ต.บ้านกล้วย โทร. ๐ ๕๖๔๑ ๒๔๕๑ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๔๐๐ บาท
นำชัย ๖๓/๒๔ ถ.คงธรรม ต.ในเมือง โทร. ๐ ๕๖๔๑ ๑๗๒๕ จำนวน ๙๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๖๕๐ บาท
มนตรี ๓๐๙/๓๐ ถ.พหลโยธิน ต.บ้านกล้วย โทร. ๐ ๕๖๔๑ ๑๕๒๓-๔, ๐ ๕๖๔๒ ๐๖๘๖-๗, ๐ ๕๖๔๑ ๔๒๕๘-๙ โทรสาร ๐ ๕๖๔๑ ๑๒๙๖ จำนวน ๕๙ ห้อง ราคา ๒๖๐-๖๐๐ บาท
มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนป๋วย อึ้งภากรณ์) ๖๔ ฝายน้ำล้น ต.บ้านกล้วย โทร. ๐ ๕๖๔๑ ๑๒๒๐-๑ โทรสาร ๐ ๕๖๔๑ ๑๒๒๐ จำนวน ๘ หลัง ราคา ๒๕๐–๒,๐๐๐ บาท
สุขจิต ๓๐๙/๓-๘ ถ.วงษ์โต ต.บ้านกล้วย โทร. ๐ ๕๖๔๑ ๑๐๐๙, ๐ ๕๖๔๑ ๑๐๘๐, ๐ ๕๖๔๒ ๑๕๗๐ โทรสาร ๐ ๕๖๔๑ ๑๐๘๐ จำนวน ๖๐ ห้อง ราคา ๒๐๐–๔๕๐ บาท

อำเภอวัดสิงห์
ณัฐ ไชยยงค์ รีสอร์ท ๖๐ ม.๑๑ ถ.วัดสิงห์-ดอนตาล ต.มะขามเฒ่า โทร. ๐ ๕๖๔๖ ๑๐๐๙, ๐ ๕๖๔๓ ๐๒๓๐ จำนวน ๒๙ ห้อง ราคา ๒๕๐–๕๐๐ บาท

อำเภอหันคา
บ้านไพรนกยูง รีสอร์ท ๘๙ ม.๓ ถ.หันคา-บ้านรางจิก(ทางเข้าข้างเทศบาลตำบลหันคา) ต.ไพรนกยูง โทร. ๐ ๕๖๔๐ ๑๓๓๐ กรุงเทพฯโทร. ๐๘ ๑๖๖๔ ๐๑๘๙, ๐ ๒๓๘๔ ๓๘๑๕, ๐ ๒๗๕๖ ๕๐๙๓ จำนวน ๕ หลัง ราคา ๕๐๐-๘๐๐ บาท

อำเภอมโนรมย์
มโนรมย์ รีสอร์ท แอน สปา ๒๒๒/๒ ถ.พหลโยธิน ต.คุ้งสำเภา โทร.๐ ๕๖๔๒ ๓๖๔๘, ๐ ๕๖๔๒ ๓๑๐๙ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๔๐๐-๑,๒๐๐ บาท

• ข้อมูลร้านอาหาร จังหวัดชัยนาท

อำเภอเมือง
ข้าวแกงเจ้าพระยา ๓๓๕/๓ ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๖๔๑ ๑๘๑๑ (ข้าวแกง เปิดบริการ ๐๖.๐๐-๑๔.๓๐ น.)
ครัวอรวรรณ ๔๔๔ ม. ๓ ต.ธรรมมูล (อาหารตามสั่ง, ปลา-กุ้งแม่น้ำ)
ครัวท่าลาภ ๒๓๖ ม.๗ ต.ธรรมมูล โทร. ๐ ๕๖๔๑ ๔๓๕๖ (อาหารไทยตามสั่ง, ปลาแม่น้ำ เปิดบริการ๐๙.๓๐-๒๑.๐๐ น.)
ปุ๊ ๒๒๒ ถ.พหลโยธิน ต.บ้านกล้วย โทร. ๐ ๕๖๔๑ ๒๔๐๒ (อาหารตามสั่ง, พื้นเมือง เปิดบริการ ๑๐.๐๐-๒๑.๐๐ น.)
เพ็ญนภา ๖๔/๑๖ ถ.ลูกเสือ ๒ โทร. ๐ ๕๖๔๑ ๑๖๙๗ (อาหารตามสั่ง)
แพริมน้ำ ๑๗ ม. ๒ (ท่าข้าวโพด) ต.บ้านกล้วย โทร. ๐ ๕๖๔๒ ๑๔๗๑ (อาหารตามสั่ง, ปลาแม่น้ำ เปิดบริการ ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
แพเจ้าคุณ (ห่างจากเขื่อนเจ้าพระยา ๑ กิโลเมตร) ๑๘๓ ม.๒ ต.บ้านกล้วย โทร. ๐ ๕๖๔๒ ๑๓๓๙ (อาหารตามสั่ง, ปลาแม่น้ำ เปิดบริการ ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
แพรุ่ง ๑๘๕ ม.๒ (ท่าข้าวโพด) ต.บ้านกล้วย โทร. ๐ ๕๖๔๑ ๒๗๗๙ (อาหารตามสั่ง, ปลาแม่น้ำ เปิดบริการ ๐๙.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
เรือนไทย ๓๕๐ ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง
เรือนแพ (หน้าศาลากลางจังหวัด) ๕ ถ.ชัยณรงค์ ต.ในเมือง โทร. ๐ ๕๖๔๑ ๑๖๒๕, ๐ ๕๖๔๑ ๑๘๒๕ (อาหารไทย, จีน ปลาแม่น้ำ เปิดบริการ ๐๘.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
วังกุ้ง ถ.พหลโยธิน แยกเอเชีย
นำชัย คอฟฟี่ เฮาส์ ในโรงแรมนำชัย ๖๓/๒๒ ถ.คงธรรม ต.ในเมือง โทร. ๐ ๕๖๔๑ ๑๗๒๔-๕ (อาหารตามสั่ง เปิดบริการ ๐๗.๐๐-๒๑.๐๐ น.)
ส้มจีน (ติดแม่น้ำ) ๒๘๕ ถ.ชัยณรงค์ ต.ในเมือง โทร. ๐ ๕๖๔๒ ๑๒๓๘ (อาหารตามสั่ง, ก๋วยเตี๋ยวหมู, ปลาแม่น้ำ เปิดบริการ ๐๙.๐๐-๒๐.๐๐ น.)
สุกี้หม้อไฟเถ่าชิ่ว ๒๑/๑๐ ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง โทร. ๐ ๕๖๔๑ ๑๔๓๑ (อาหารตามสั่ง, สุกี้, ก๋วยเตี๋ยว เปิดบริการ ๐๗.๐๐-๑๕.๐๐ น.)
ห้องอาหารโรงแรมมนตรี ๓๐๙/๓๐ ถ.พหลโยธิน ต.บ้านกล้วย โทร. ๐ ๕๖๔๑ ๑๕๒๓–๔ (อาหารไทย, จีน เปิดบริการ ๐๖.๓๐-๒๓.๐๐ น.)

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ
สำนักงานจังหวัด โทร. ๐ ๕๖๔๑ ๑๑๘๑, ๐ ๕๖๔๑ ๑๒๐๔, ๐ ๕๖๔๑ ๕๕๐๘
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. ๐ ๕๖๔๑ ๑๙๑๙, ๐ ๕๖๔๑ ๖๓๗๗
สถานีตำรวจภูธร อำเภอเมือง โทร. ๐ ๕๖๔๑ ๑๗๓๔, ๐ ๕๖๔๒ ๑๓๕๓
โรงพยาบาลชัยนาท โทร. ๐ ๕๖๔๑ ๒๓๕๕
ที่ทำการไปรษณีย์ อำเภอเมือง โทร. ๐ ๕๖๔๑ ๑๕๑๓
ชัยนาททัวร์ โทร. ๐ ๕๖๔๑ ๒๒๖๔
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. ๑๑๕๕
ตำรวจทางหลวง โทร. ๑๑๙๓

"ข้อมูลรายละเอียดในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
สงวนลิขสิทธิ์ หากนำไปจัดพิมพ์เพื่อการจำหน่าย"

คัดลอกจากเวบททท.
งานพัฒนาข้อมูลท่องเที่ยว
กองข่าวสารการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หากมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
โปรดแจ้ง งานพัฒนาข้อมูลท่องเที่ยว
โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๒๑๔๑-๒๑๔๕
โทรสาร ๐ ๒๒๕๓ ๗๔๔๐
E-mail: infodev@tat.or.th

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงาน ททท. ภาคกลาง เขต ๗
ถนนรอบวัดพระธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๓๖๔๒ ๒๗๖๘-๙
โทรสาร ๐ ๓๖๔๒ ๔๐๘๙
E-mail: tatlobri@tat.or.th
พื้นที่ความรับผิดชอบ : ลพบุรี, นครสวรรค์, อุทัยธานี, ชัยนาท, สิงห์บุรี

"ใช้บริการบริษัทนำเที่ยวที่มีใบอนุญาต ท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย"

ชัยนาท จังหวัดชัยนาท โรงแรมชัยนาท
หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดชัยนาท  
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต พีพี
ทัวร์นครศรีธรรมราช
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์