บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศอินเดีย
• เที่ยวอินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 10 - 17 เมษายน 2554 (ตอนที่ 1)
• เก็บรูปมาฝากจากทริป แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ทริปวันสงกรานต์ ปี 2554
• สำหรับทริปนี้ เริ่มต้นการเดินทางจากกรุงเทพฯ บินสู่สนามบินเดลี ประเทศอินเดีย จากนั้นก็นั่งรถบัสกันต่ออีก 5 ชั่วโมงเพื่อเดินทางสู่เมืองอัครา สถานที่ตั้งของทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักและยังเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอีกด้วย
ทัชมาฮาล
ทัชมาฮาล อินเดีย
ทัชมาฮาล
รูปทัชมาฮาล
ทัชมาฮาล
ทัชมาฮาล อนุสรณ์ความรัก
ทัชมาฮาล
อนุสรณ์ความรัก ทัชมาฮาล
• ทัชมาฮาล เมืองอัคราประเทศอินเดีย สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
• ทัชมาฮาล (Taj Maha) สุสานหินอ่อนสีขาว สถาปัตยกรรมแห่งความรักที่สวยที่สุดในโลก สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ซาจาร์ฮาล กษัตริย์แห่งราชวงศ์โมกุล ให้กับพระนาง มุมตัซ มาฮาล พระมเหสี เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรัก
• อนุสรณ์สถานแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่นี้ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนา สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวและหินทรายสีแดง ประดับประดาด้วยรัตนชาติหลากหลายชนิด ใช้เวลาในการสร้างถึง 22 ปี เพื่อแสดงถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของกษัตริย์ซาจาร์ฮาล ต่อพระมเหสี มุมตัส มาฮาล ที่สวรรคตเนื่องจากการให้กำเนิดบุตรคนที่ 14 ภายในทัชมาฮาล เป็นที่บรรจุร่างของพระนางมุมตัสและกษัตริย์ซาจาร์ฮาลไว้ด้วย
ทัชมาฮาล อนุสรณ์แห่งความรัก สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ทัชมาฮาล
ทัชมาฮาล อนุสรณ์แห่งความรัก สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ทัชมาฮาล
ทัชมาฮาล อนุสรณ์แห่งความรัก สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ทัชมาฮาล
ทัชมาฮาล อนุสรณ์แห่งความรัก สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ทัชมาฮาล
แม่น้ำยมุนา ด้านหลังทัชมาฮาล อนุสรณ์แห่งความรัก
ทัชมาฮาล
สมาชิกร่วมทริปทัวร์
ทัชมาฮาล
ทัชมาฮาล
อนุสรณ์ความรัก ทัชมาฮาล
ทัชมาฮาล
อนุสรณ์ความรัก ทัชมาฮาล
ทัชมาฮาล
อนุสรณ์ความรัก ทัชมาฮาล
ทัชมาฮาล
อนุสรณ์ความรัก ทัชมาฮาล
ทัชมาฮาล
รูปทัชมาฮาล
ทัชมาฮาล
ทัชมาฮาล อนุสรณ์ความรัก
เที่ยวทัชมาฮาล
เที่ยวทัชมาฮาล
เที่ยวทัชมาฮาล
ทัชมาฮาล อนุสรณ์ความรัก
เที่ยวทัชมาฮาล
อนุสรณ์ความรัก ทัชมาฮาล
ทัชมาฮาล
แม่น้ำยมุนา หลังทัชมาฮาล
ทัชมาฮาล
แม่น้ำยมุนา หลังทัชมาฮาล
รูปทัชมาฮาล
เที่ยวทัชมาฮาล
รูปทัชมาฮาล
อนุสรณ์ความรัก ทัชมาฮาล
เที่ยวทัชมาฮาล
เที่ยวทัชมาฮาล
ของฝากจากเมืองอัครา
ของฝากจากเมืองอัครา
เที่ยวอินเดีย
เที่ยวอินเดีย
• หลังจากเที่ยวทัชมาฮาลกันเรียบร้อย ก็ไปชม อัคราฟอร์ท หรือพระราชวังอัครา พระราชวังอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์โมกุล รวมทั้งยังเป็นสถานที่ขังกษัตริย์ซาจาร์ฮาล กษัตริย์ผู้สร้างทัชมาฮาล
อัคราฟอร์ท
ป้อมอัคราฟอร์ท เมืองอัครา
อัคราฟอร์ท
อัคราฟอร์ท
อัคราฟอร์ท
อัคราฟอร์ท เมืองอัครา
ทัชมาฮาลจากอัคราฟอร์ท
ทัชมาฮาลจากอัคราฟอร์ท
• อัคราฟอร์ท พระราชวังที่ยิ่งใหญ่สร้างขึ้นโดยใช้เวลาที่ยาวนานถึงสามยุคของกษัตริย์แห่งราชวงศ์โมกุล เป็นกำแพงสองชั้นและป้อมอาคารทางเข้าสี่ทิศ ภายในประกอบด้วยพระราชวัง มัสยิด สวนดอกไม้ ส่วนตัวอาคารหินทรายสีแดงสร้างโดยกษัตริย์อัคบาร์
• อัคราฟอร์ท ยังเป็นที่คุมขังกษัตริย์ซาจาร์ฮาล โดยบุตรชายของพระองค์เอง พระองค์ใช้เวลาช่วงสุดท้ายของชีวิต โดยการมองผ่านแม่น้ำยุมนาไปยังทัชมาฮาลที่ซึ่งมเหสีสุดที่รักของพระองค์ประทับอยู่อย่างนิรันดร์
อัคราฟอร์ท พระราชวังที่ยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์โมกุล
ป้อมอัคราฟอร์ท
อัคราฟอร์ท พระราชวังที่ยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์โมกุล
ป้อมอัคราฟอร์ท
อัคราฟอร์ท พระราชวังที่ยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์โมกุล
ป้อมอัคราฟอร์ท
ป้อมอัคราฟอร์ท หรือพระราชวังอัคราที่ยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์โมกุล
ป้อมอัคราฟอร์ท
ทัชมาฮาล ถ่ายจากพระราชวังอัคราฟอร์ท
ทัชมาฮาล
ป้อมอัคราฟอร์ท พระราชวังที่ยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์โมกุล
ป้อมอัคราฟอร์ท
ป้อมอัคราฟอร์ท
อัคราฟอร์ท
ป้อมอัคราฟอร์ท
ป้อมอัคราฟอร์ท
ป้อมอัคราฟอร์ท
อัคราฟอร์ท เมืองอัครา
ป้อมอัคราฟอร์ท
อัคราฟอร์ท เมืองอัครา
ป้อมอัคราฟอร์ท
อัคราฟอร์ท เมืองอัครา
ทัชมาฮาล
ทัชมาฮาลจากอัคราฟอร์ท
ป้อมอัคราฟอร์ท
อัคราฟอร์ท เมืองอัครา
ป้อมอัคราฟอร์ท
อัคราฟอร์ท เมืองอัครา
ป้อมอัคราฟอร์ท
อัคราฟอร์ท เมืองอัครา
ป้อมอัคราฟอร์ท
อัคราฟอร์ท เมืองอัครา
ป้อมอัคราฟอร์ท
สวนสไตล์โมกุล อัคราฟอร์ท
ป้อมอัคราฟอร์ท
สวนสไตล์โมกุล อัคราฟอร์ท
ป้อมอัคราฟอร์ท
สวนสไตล์โมกุล อัคราฟอร์ท
ป้อมอัคราฟอร์ท
อัคราฟอร์ท เมืองอัครา
ทัชมาฮาล
ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท
ป้อมอัคราฟอร์ท
อัคราฟอร์ท เมืองอัครา
โรงแรมเมืองอัครา
โรงแรมเมืองอัครา
โรงแรมเมืองอัครา
โรงแรมเมืองอัครา
รถบัสนำเที่ยวอินเดีย
รถบัสนำเที่ยวอินเดีย
ถนนหนทางอินเดีย
ถนนหนทางอินเดีย
แคชเมียร์ เที่ยวแคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์
• รูปและสถานที่ท่องเที่ยว แคชเมียร์ แดนแดนโรแมนติก
อินเดีย ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย ประเทศอินเดีย
• สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศอินเดีย  
อินเดีย
• อินเดีย ประเทศอินเดีย ดินแดนหลากศาสนาหลายวัฒนธรรม ดินแดนแห่งพุทธภูมิ ดินแดนแห่งการแสวงบุญ อินเดียมีอะไรมากมายกว่าที่เราคิด...
เลห์ลาดัก
• เลห์ ลาดัก ลาดักห์ ดินแดนที่ซ่อนเร้นอยู่ตรงกลางระหว่างเทือกเขาหิมาลัยและที่ราบสูงคาราโครัม ดินแดนที่ได้ขึ้นชื่อว่า "ทิเบตน้อย" ดินแดนลี้ลับที่ยากแก่การเข้าถึง...ดินแดนแห่งโลกพระจันทร์
เที่ยวอินเดีย
• พุทธคยา เที่ยวอินเดีย สำหรับการเกิดมาเป็นชาวพุทธ สักครั้งหนึ่งในชีวิตก็ขอให้ได้มากราบนมัสการพระมหาเจดีย์พุทธคยา เพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตและครอบครัว
ทัชมาฮาล
• ทัชมาฮาล สุสานหินอ่อน อนุสรณ์สถานแห่งความรัก ตั้งอยู่ในเมืองอัครา นับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ที่ผู้คนเชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักที่สวยที่สุดในโลก
แคชเมียร์
• แคชเมียร์ เที่ยวแคชเมียร์ แคชเมียร์ "ดินแดนแห่งสวรรค์บนดิน" เมืองที่ได้เชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งทะเลสาบและสายน้ำ สวนดอกไม้ ทิวทัศน์แห่งขุนเขาและงานศิลปะ แคชเมียร์ ตั้งอยู่ตอนเหนือสุดของอินเดีย
สิกขิม
• สิกขิม ดินแดนในอ้อมกอดหิมาลัย มียอดเขาที่สูงที่สุดคือยอดเขาคันชังจุงก้าสูงถึง 8,598 เมตร สิกขิมมีธรรมชาติที่บริสุทธิ์และสวยงาม มีหุบเขายุมถังดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า “สวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย”
ถ้ำอชันตา
• ถ้ำอชันตา : ถ้ำพระพุทธศาสนา
• ถ้ำอชันตา มีเกิดมาตั้งแต่ พ.ศ.350 เดิมทีนั้นสร้างโดยพระสงฆ์นิกายหินยาน และช่างแกะสลักส่วนใหญ่ก็เป็นชาวฮินดูที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ
ราชสถาน
• ราชสถาน ดินแดนฟ้าจรดทราย ถ้าอยากดูอินเดียให้คุ้มค่าต้องมาราชสถาน เมืองมหาราชา เมืองแห่งการค้าขาย มหานครแห่งความมั่งคั่งที่ประกอบด้วยนครสีชมพู นครสีฟ้า และนครสีทอง
ทัวร์อินเดีย
• ทัวร์อินเดีย รวมโปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย สังเวชณียสถาน แคชเมียร์ เลห์ลาดัก สิกขิม ถ้ำอชันตา ราชสถาน ไหว้พระพิษเนศ 8 ปาง ตามรอยคนไทยในอัสสัม เมืองโอริสสา
โอริสสา
• โอริสสา รัฐโอริสสาบันทึกว่าพระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งครอบครัวชาวเมืองกาลิงคะ 8 ครอบครัว ร่วมไปกับพระสังฆมิตตาเถรี บุตรี นำกิ่งของต้นพระศรีมหาโพธิ์ไปยังประเทศลังกา
• อินเดีย เที่ยวอินเดีย
• แคชเมียร์ แดนแดนโรแมนติก
• สถานที่ท่องเที่ยวอินเดีย
• เดลี ประตูชัย ตลาดจันปาท
• วัดอัครชาดาม วัดดอกบัว
• หอคอยกุตับมินาร์ มรดกโลก
• อินเดีย เส้นทางพระพุทธศาสนา
• เลห์ ลาดัก อ้อมกอดแห่งหิมาลัย
• เส้นทางรัฐมหาราช
• เส้นทางรัฐโอริสสา
• รัตนะคีรี อุทัยคีรี ลาลิตคีรี
• ทัวร์โอริสสา ทะเลสาบชิริกา
• สิกขิม สวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย
• รัฐราชสถาน เมืองมหาราชา
• เส้นทางรัฐอัสสัม
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต พีพี
ทัวร์นครศรีธรรมราช
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์